Jooble

Pozícia

napríklad: department manager

Lokalita

Lokalita. Mesto, Štát

Práca Úrad Malacky

1-19 od 19 výsledkov

História vyhľadávania:

úrad, Malacky
[ Vymazať ]

R

R

R

avizo.sk   -  Pred 5 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...í, preruší alebo pozastaví, 5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie, 6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, 7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby, g) osvedčenú kópiu rodného listu. Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť (pí...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 1 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...prevodných príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, - vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, - príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.), -...  >>

avizo.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...í, preruší alebo pozastaví, 5. voči nemu nie je vedené trestné stíhanie, 6. súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu, 7. bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby, g) osvedčenú kópiu rodného listu. Dátum a miesto podania žiadosti: Žiadosť (pí...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 15 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...colnej evidencie - Vypracovávanie denných a mesačných reportov odosielaných zákazníkom, prevádzkovateľom prepojených sietí a colnému úradu - Vypracovávanie podkladov pre fakturáciu služieb zákazníkom - Rokovania s obchodnými partnermi na úrovni obchodných dispečingov - Navrhovanie...  >>

Dodatočné informácie
Práca: Malacky

Na plný úväzok, Na čiastočný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 1 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...zodpovednosti - samostatné komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy - prihlasovanie, odhlasovanie a hlásenie zmien príslušným úradom - spracovanie dane z príjmov zo závislej činnosti, daňových bonusov, nezdaniteľných častí základov dane - spracovanie sociálneho...  >>

avizo.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...miezd prostredníctvom Štátnej pokladnice - príprava podkaldov pre zaúčtovanie miezd - komunikácia so zdravotnou a sociálnou poisťovňou, úradom práce, dôchodkovými poisťovňami ako aj daňovým úradom, - spracovávanie PN a OČR pre Sociálnu poisťovňu, - agenda stravných lístkov -...  >>

Na plný úväzok

lugerarepublic.sk   -  Pred 7 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...podkladov ku zmluvnej dokumentácii a fakturácii Príprava štatistických ukazovateľov v podobe štandardizovaných reportov pre zákazníka a colný úrad Fyzické kontroly stavu zásob a prietokov na technických pracoviskách Monitorovanie distribučných sietí a trhu s energetickými médiami,...  >>

Dodatočné informácie
Práca: Malacky

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...priznaní - DPH, daň z motorových vozidiel, daň z príjmov • spolupráca a komunikácia s audítormi spoločnosti, daňovými poradcami, finančným úradom a ostatnými k pozícii relevantnými subjektmi • kontrola saldokonta dodávateľov a odberateľov, účtovanie a vystavovanie prípadných zápo...  >>

profesia.sk   -  Pred 7 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...podkladov ku zmluvnej dokumentácii a fakturácii Príprava štatistických ukazovateľov v podobe štandardizovaných reportov pre zákazníka a colný úrad Fyzické kontroly stavu zásob a prietokov na technických pracoviskách Monitorovanie distribučných sietí a trhu s energetickými médiami,...  >>

Dodatočné informácie
Práca: Malacky

Bratislava

avizo.sk   -  26 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...rovanie stravy a nápojov, kŕmenie klientov. - Pomoc pri obliekaní/vyzliekaní a vykonávaní osobnej hygieny. - Aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich osobné záujmy. - Sprevádzanie klientov k lekárovi, počas prechádzok, návštev úradov a pod. - Vykonávanie drobných domácich prác. >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...legislatívy ohľadom daňových a účtovných postupov Zabezpečenie kontaktu s úradmi SR v súvislosti s činnosťou firmy na slovenskom trhu (Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Štatistický úrad, atď.) Informácie o výberovom konaní Svoje odborné štruktúrované životopisy...  >>

avizo.sk   -  29 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Štatistický úrad SR, odborný zamestnanec správy majetku štátu, autodopravy a energetiky, prevádzkový odbor Počet obsadzovaných miest: 1 Náplň práce: komplexné zabezpečenie správy rozsiahleho nehnuteľného majetku štátu spočívajúce najmä v zabezpečovaní osobitných ponukových konan...  >>

Dodatočné informácie
Práca: Bratislava

Na plný úväzok

mojapraca.sk   -  Pred 8 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...reporting podľa požiadaviek nadriadených - Tvorba štatistík, analýz a správ na pravidelnej báze - Komunikácia a spolupráca s daňovým úradom a audítorskou spoločnosťou - Sledovanie zmien v účtovnej a daňovej legislatíve a ich následná aplikácia - Motivácia a pravidelné poskytovanie...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  29 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...zdokumentovanie stavby Komunikácia s dotknutými vlastníkmi sietí a nehnuteľností Komunikácia s orgánmi miestnych samospráv ( stavebné úrady) Informácie o výberovom konaní na osobnom pohovore Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1.5.2016 (ostáva ešte 26 dní) Pož...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  29 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...sledovanie zmien daňových zákonov a ich implementácia do interných procesov - zabezpečovanie a koordinácie s príslušným Finančným a Colným úradom a inými štátnymi inštitúciami - styk s bankovými inštitúciami -spolupráca pri zostavovaní ročných účtovných závierok Zamestnanecké vý...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 12 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...príplatky za nadčas 25 %, sobotu 50 %, nedeľu a sviatok 100 % Okrem toho Vám preplatíme cestovné náklady k nám. Prineste si tlačivo z úradu práce a tam Vám znovu preplatia tieto náklady na cestovné. Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná Elektrotechnický priemysel Nadn...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  26 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...zvoleného postupu obstarávania spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy určených pre Úrad verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie zastrešenie kompletnej administratívnej agendy pre verejné obstarávanie zo...  >>

Ivanka pri Dunaji

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,spracovanie a odosielanie výkazov Intrastat-u,spracovanie a odosielania výkazov na Daňový úrad, kontrolný výkaz DPH,daňové priznanie DPH , rozčlenenie analytiky v jednoduchom účtovníctve, spracovanie mesačných podkladov HV ,...  >>

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...ť - práca pre nadnárodnú spoločnosť v prostredí moderného kasína - firma je pod pravidelnou kontrolou ministerstva financií, daňových úradov a inšpektorátov práce - celá mzda je vyplácaná na účet zamestnanca - firma nemá žiadne dlhy voči sociálnej poisťovni, zdravotným poisť...  >>

R

R

R

Feedback