Práca Úrad Banská Štiavnica

26 pracovních míst

Upratovačka

 ...ádzača Upratovacia firma hľadá zamestnanca na dlhodobé upratovanie kancelárskych priestorov v Banskej Bystrici, neďaleko Mestského úradu. - 160 EUR v hrubom mesačne (študenti, starobní a invalidní dôchodcovia - 160 EUR v čistom mesačne) Frekvencia: 3x týždenne v pracovn... 
Banská Bystrica
Pred 1 dňami

Riaditeľ ZŠ

 ...somnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do podateľne miestneho úradu do: čo najskôr na adresu: Obec Sklené Obecný úrad 038 47 Sklené 97 Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa – neotvárať“ (uveďte konkré... 
Sklené, Žilinský kraj
Pred 5 dňami

Mzdová účtovníčka

 ...ce tvorba miezd a vedenie mzdovej agendy v programe Urbis komunikácia so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a daňovým úradom tvorba štatistických výkazov Pracovné podmienky... 
Hliník nad Hronom, Banskobystrický kraj
Pred 4 dňami

Sociálny pracovník

838,5 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: -vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom... 
Handlová
Pred 1 dňami

Informátor

623 €

 ...prichádzajúcich a odchádzajúcich návštevníkov a klientov 3. Podávanie informácií o telefónnych číslach a pracovníkov KOMUCE a Mestského úradu 4. Zabraňovanie vstupu nepovolaným osobám 5. Nahlasovanie a oznamovanie požiarov, krádeží a porúch v objekte 6. Informovanie o... 
Banská Bystrica
25 dní pred

Pomocný pracovník

766 €

 ...ídaných udalostí a iné pomocné práce podľa pokynov zamestnávateľa. -zabezpečuje chod zariadení a údržbu majetku v správe obce (obecný úrad, kultúrny dom, dom smútku, materská škola, šatne TJ), -vykonáva pomocné práce pri údržbe a oprave verejného osvetlenia, -zabezpečuje... 
Horné Hámre, Banskobystrický kraj
22 dní pred

Vedúci sociálny pracovník

850 €

 ...cia so spolupracujúcimi organizáciami a s inštitúciami štátnej správy a samosprávy (Domovy pre deti a rodiny, Charitatívne organizácie, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, atď.) • riadenie tímu sociálnych pracovníkov • vykonávanie potrebnej... 
Banská Bystrica
Pred 12 dňami

Učiteľ/ka ZUŠ

 ...Veľkých Uherciach 24/7 na tvorbu a realizáciu predstavení 8/ZŠ s MŠ Oslany 9/ZŠ s MŠ Čereňany 10/ZŠ s MŠ Bystričany 11/ Obecný úrad - Malé Uherce - sídlisko Šípok, Partizánske 12/ZŠ s MŠ Ostratice Škola disponuje vybavenými učebňami, ktoré čakajú na teba a tvojich... 
Veľké Uherce, Trenčiansky kraj
17 dní pred

Sestra

902 €

 ...školské vzdelanie prvého stupňa Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Táto ponuka je spolupráci s úradom práce /Praxou k zamestnaniu 2/ - individuálnou formou, vzťahuje sa len pre uchádzačov do 29 rokov... 
Banská Bystrica
pred mesiacom

Vedúci odboru obstarávania

2000 €

 ...podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad... 
Banská Bystrica
Pred 10 dňami

Mzdová účtovníčka

1200 €

 ...dzkového systému, uzávierka, zaúčtovanie miezd a ich odoslanie na účty zamestnancov* pravidelná komunikácia s inštitúciami (poisťovne, úrad práce, daňový úrad) súvisiace so mzdami - hlásenie PNky, mesačné výkazy a ďalšie* zodpovedosť za spracovanie a výpočet ročného zúč... 
Žiar nad Hronom
26 dní pred

Supervízor účtovného oddelenia

1300 €

 ...dokladov a hlavnej knihy v pridelených zdravotníckych zariadeniach - spracovanie výkazu Intrastat - spracovanie výkazov pre štatistický úrad - príprava prevodných príkazov - participácia na mesačných účtovných závierkach - spracovanie kvartálnych podkladov ku konsolidá... 
Zvolen
17 dní pred

Brigádnik - Pomocné práce v Banskej Bystrici

3,33 €/hod

 ...čas: 6.00 - 14.00, 14.00 - 22.00, 22.00 - 06.00 -Pozícia vhodná pre študentov VŠ, dlhodobo nezamestnaných uchádzačov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, mamičky na materskej dovolenke Informácie o výberovom konaní -Dlhodobá možnosť brigády a privyrobenia... 
Banská Bystrica
Pred 1 dňami

Odborný pracovník pre oblasť legislatívy

733 €

 ...ivotopise. Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie - odborný pracovník pre... 
Handlová
Pred 2 dňami

NN Poradca - Zvolen

1250 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Zvolen
19 dní pred

Sociálny pracovník

 ...pomeru je potrebné doručiť do 30.11.2020 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Bystrica) na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica Československej armády 26 974 01 Banská Bystrica Iné výhody: Dovolenka nad rámec Zákonníka práce. Príspevok... 
Banská Bystrica
pred mesiacom

Referent verejného obstarávania

 ...ými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 20. októbra 2020 do 1500 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom : „Výberové konanie... 
Handlová
pred mesiacom

Psychológ pre účel NP DEI NSvZ III

800 €

 ...deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: -vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom... 
Detva
Pred 21 hodín

Vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb

1020 €

 ...novacích činností a architektúry, investičných činností, regionálneho rozvoja a riadenia projektov, stavebného a špeciálneho stavebného úradu, životného prostredia, odpadového hospodárstva a komunálnych služieb •riadenie činnosti, vyplývajúcich z kompetencií samosprávy na ú... 
Detva
Pred 6 dňami

Riaditeľ Technických služieb mesta Šahy

 ...funkcie Riaditeľa Technických služieb Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte: - poštou na adresu úradu (Mestský úrad v Šahách, Hlavné námestie 1, 936 01 Šahy) alebo - osobne na podateľňu Mestského úradu č. 1 v zalepenej obálke ( s uvedeným... 
Levice
18 dní pred
  1. práca
  2. Banská Štiavnica
  3. Úrad
  4. Úrad Banská Štiavnica