Práca Úrad Vrbové, Trnavský kraj

37 pracovních míst

Operátor/ka vo výrobe

590 €

 ...- adresu a tel. kontakt - dátum ukončenia vzdelania - pracovné skúsenosti vrátane doby ich trvania - v prípade registrácie na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie dobu trvania registrácie Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním... 
Vrbové, Trnavský kraj
Pred 8 dňami

Upratovačka

 ...pre uchádzača Upratovacia firma hľadá zamestnanca na dlhodobé upratovanie kancelárskych priestorov v Piešťanoch, neďaleko Mestského úradu. - 80 EUR v hrubom mesačne (študenti, starobní a invalidní dôchodcovia - 80 EUR v čistom mesačne) Frekvencia: 1x týždenne na cca 2... 
Piešťany
Pred 23 hodín

Nákupca

1100 €

 ...a napĺňanie stanovených KPI´s -vybavovanie reklamácií vo vzťahu k dodávateľom - riešenie colnej agendy vo vzťahu k colnému úradu Informácie o výberovom konaní V prípade Vášho záujmu zašlite, prosím, svoj životopis v slovenskom a anglickom jazyku na nižšie... 
Hlohovec
Pred 7 dňami

Hľadáme účtovníka / mzdového účtovníka

 ...asné a správne spracovanie miezd ( do 200 zamestnancov) - Príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, dane, Štatistický úrad, SNB - Príprava podkladov pre externých auditorov - Zabezpčenie mesačného reportingu lokálnemu manažmentu aj materskej spoločnosti... 
Nové Mesto nad Váhom
Pred 2 dňami

Účtovník/čka

1000 €

 ...poradcov - Podpora pre finančné plánovanie - Príprava a spolupráca pri reportingu a štatistických výkazoch (IFRS, NBS, Štatistický úrad atď.) Zamestnanecké výhody, benefity ZKW ponúka inšpiratívne pracovné prostredie plné nových výziev. Svojim zamestnancom ponúkame... 
Topoľčany
Pred 4 dňami

Samostatná účtovníčka

1000 €

 ...pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Vedenie účtovnej evidencie, ekonomické prehľady, zastupovanie firmy voči úradom Zamestnanecké výhody, benefity firemné benefity Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním... 
Trenčín
Pred 1 dňami

Technik BOZP a PO

1011 €

 ...zamestnancov dodávateľských organizácií o témach relevantných pre oblasť BOZP a OPP - vystavuje žiadosti, hlásenia, oznámenia na príslušné úrady a spolupracuje s nimi - pripravuje podklady k správam, auditom, poradám, inšpekciám a zúčastňuje sa na nich - vyšetruje pracovné ú... 
Horná Streda, Trenčiansky kraj
Pred 12 dňami

Asistent učiteľa

750 €

 ...osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre potreby výberového konania odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a... 
Hlohovec
Pred 16 dňami

Hľadáme účtovníka / mzdového účtovníka

1500 €

 ...asné a správne spracovanie miezd ( do 200 zamestnancov)- Príprava a spracovanie podkladov pre mesačné hlásenie DPH, dane, Štatistický úrad, SNB - Príprava podkladov pre externých auditorov- Zabezpčenie mesačného reportingu lokálnemu manažmentu aj materskej spoločnosti - Minim... 
Čachtice, Trenčiansky kraj
Pred 2 dňami

Zamestnanec obchodného oddelenia

1500 €

 ...obmedzenie spracúvania osobných údajov - právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 15.1.2021 (ostáva ešte 44 dní) Požiadavky na... 
Trnava
Pred 6 dňami

Špeciálny školský pedagóg

1200 €

 ...osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre potreby výberového konania odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a... 
Hlohovec
Pred 16 dňami

Referent pre mzdy, odmeňovanie a motiváciu

796 €

 ...M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom... 
Hlohovec
9 dní pred

NN Poradca - Topoľčany

1250 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Topoľčany
23 dní pred

Odborný referent - Organizačné oddelenie

1000 €

 ...sprostredkovania vhodných zamestnancov nasledovnou formou:pracovný pohovor Náplň (druh) práce •príprava materiálov a podkladov na porady vedenia Úradu TTSK, smerníc a príkazných listov •zabezpečovanie činností a aktivít spojených s účasťou poslancov TTSK na zasadnutiach komisií •... 
Trnava
Pred 7 dňami

Manažér procesu projektového riadenia

1900 €

 ...oblasti projektového riadenia na úrovni samosprávneho kraja, 2. nastaveniach a implementácii IT systémov projektového riadenia na úrovni úradu samosprávneho kraja, 3. nastaveniach a implementácii IT systémov projektového riadenia na úrovni organizácií v zriaďovateľskej pô... 
Trenčín
Pred 5 dňami

Psychológ poradensko-psychologických služieb

931,5 €

 ...do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi pošlite najneskôr do 6.12.2020 na vyššie uvedenú adresu alebo osobne v podateľni Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, Námestie SNP 151/6, 958 01 Partizánske alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v... 
Bánovce nad Bebravou
Pred 6 dňami

Mzdový účtovník a personalista

830,5 €

 ...personalistu - sledovanie aktuálnej legislatívy a postupov pri odmeňovaní v školstve - komunikácia so zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, sociálnou poisťovňou Pracovné podmienky Pracovn... 
Piešťany
22 dní pred

Obchodný zástupca

700 €

 ...rastu - možnosť fungovania aj z domu - online - minimálne náklady na vstupné informácie - časová flexibilita - pre nezamestnaných (úrad práce, min. 30 dní) možnosť príspevku na začiatok činnosti 5 600 € formou dotácie zo štátu - tablet, mobilné zariadenie a paušály za... 
Trenčín
Pred 23 hodín

Nákupca bytového textilu

840 €

 ...zadávanie a objednávanie výrobkov u jednotlivých výrobcov do výroby - logistika importu tovaru - doprava, komunikácia s colným úradom - tvorba cenových ponúk - fakturácia - účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách - príprava podkladov... 
Trnava
29 dní pred

Vedúci oddelenia životného prostredia

 ...honnosti. Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Vedúci oddelenia životného prostredia“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi do 07.12.2020 vrátane... 
Sereď
Pred 16 dňami