Tímlíder vo výrobe

Lugera & Maklér spol. s r.o.

 ...Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: - zabezpečenie plynulého chodu výroby - kontrola spĺňania plánov, kvality produkcie a BOZP - koordinácie pracovného tímu a riešenie prípadných problémov - zabezpečenie údržby zariadení - školenia nových pracovníkov - účas... 

Trenčiansky kraj

Pred 10 dňami

Stavbyvedúci - Majster

Nový

2000 €

TOPA STAV s. r. o.

 ...kvality realizovaných prác. Riadenie a kontrola práce zverených zamestnancov, kontrola dodržiavania technologických postupov, predpisov BOZP a interných smerníc, výkon funkcie stavbyvedúceho v zmysle platnej legislatívy. Zamestnanecké výhody, benefity Budú upresnené na... 

Trenčiansky kraj

Pred 19 hodín

Projekt manažér stavebných projektov

1000 €

JUNIK S&J, s.r.o.

 ...prác -koordinácia a riadenie pridelených pracovníkov/subdodávateľov -kontrola dodržiavania technologických a pracovných postupov, BOZP -účasť na koordinačných poradách s dodávateľmi -príprava podkladov a zastupovanie v odovzdávacom konaní diela s objednávateľom/investorom... 

Trenčiansky kraj

22 dní pred

Majster v dvojzmennej výrobe

Lugera & Maklér spol. s r.o.

 ...vomoci a zodpovednosti: - zabezpečenie plynulého chodu výroby - zadelenie ľudí na stroje a kontrola kvality produkcie - sledovanie BOZP a zabezpečenie čistoty na pracovisku - riešenie prípadných problémov ohľadne výrobných zariadení - zabezpečenie náhradných dielov a... 

Trenčiansky kraj

18 dní pred

Bezpečnostný technik, technik PO

900 €

JKBOZ s. r. o.

 ...zodpovednosti -vykonávanie činností bezpečnostného technika a technika PO v zmluvných spoločnostiach -vypracovávanie a vedenie dokumentácii BOZP a PO -vykonávanie školení v uvedených oblastiach -vykonávanie kontrol, previerok a auditov v spoločnosti -vyšetrovanie pracovných... 

Trenčiansky kraj

Pred 16 dňami

Asistent stavbyvedúceho - vhodné aj pre absolventov

950 €

Doprastav, a.s.

 ...priebežnej aktualizácii výrobnej kalkulácií zákazky. - Zadávanie údajov o zákazkách do IS RSV. - Dodržiavanie požiadaviek kvality, BOZP, OPP, OŽP. Vybraný uchádzač pri práci na tejto pozícii postupne získa praktické skúsenosti a zručnosti pod vedením skúseného stavbyved... 

Trenčiansky kraj

Pred 15 dňami

Stavebný majster (zemné práce) - vhodné aj pre absolventov

800 €

Doprastav, a.s.

 ...dzke strojov, doprave). - Spracovanie a odovzdanie podkladov do miezd podriadených zamestnancov. - Dodržiavanie požiadaviek kvality, BOZP, OPP, OŽP. Pozíciu obsadzujeme pre náš Mechanizačno dopravný závod, ktorý realizuje zemné práce v segmente inžinierskych stavieb.... 

Trenčiansky kraj

Pred 15 dňami

Koordinátor/ Technik BOZP, PO

Nový

850 €

Bel Power Solutions, s.r.o.

 ...vomoci a zodpovednosti koordinácia školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   aktualizácia dokumentácie v oblasti BOZP v súlade s legislatívou a predpismi vykonávanie kontrol, previerok v spoločnosti vyštrovanie pracovných úrazov  koordinácia pri... 

Dubnica nad Váhom

Pred 3 dňami

Upratovačka

600 - 700 €

Daejung Europe s.r.o.

 ...iavanie poriadku v okolí budovy spoločnosti a v budove strážnej služby 4.Vykonávanie pomocných prác podľa potreby 5.Dodržiavanie BOZP a PO, a všetkých interných predpisov spoločnosti 6.Plní pokyny nadriadeného pracovníka 7. Dodržiavať diskrétnosť Zamestnaneck... 

Nová Dubnica

9 dní pred

Majster dielne

Nový

700 - 1000 €

Mjartan s.r.o.

 ...kvality štandardov a politiky kvality •Zabezpečenie využitia existujúcich výrobných kapacít na zverenom úseku •Kontrola dodržiavania BOZP, PO a čistoty na zverenom úseku •Plnenie cieľov spoločnosti a prispievanie k zlepšovaniu pracovnej atmosféry •Motivácia... 

Prievidza

Pred 3 dňami

Elektromechanik / Údržbár

Nový

4,3 €/hod

Považský cukor, a.s.

 ...pre výkon bezpečnej údržby z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti potravín •Dodržiava uplatňovanie zásad kvality, HACCP, environentu a BOZP Zamestnanecké výhody, benefity - práca pre nadnárodnú spoločnosť - balík zamestnaneckých benefitov - 13. plat, dôchodkové sporenie... 

Trenčianska Teplá, Trenčiansky kraj

Pred 19 hodín

Manipulačný pracovník

5,63 €/hod

Mikka, s.r.o.

 ...Strojárstvo (vrátane výroby motorových vozidiel) Náplň (druh) práce - balenie tovaru - expedícia - pracuje podľa pravidiel BOZP a interných smerníc - spolupracuje s ostatnými členmi tímu - plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených Pracovné miesto vhodn... 

Bánovce nad Bebravou

18 dní pred

Vedúci zmeny

950 €

SPPP Slovakia s.r.o.

 ...kontroluje dochádzku a vedie evidenciu odchýlok v dochádzke svojich podriadených, -sleduje dodržiavanie čistoty a poriadku a dodržiavanie BOZP, PO a 5S na pracovisku, -vydáva a vedie evidenciu vydaných OOPP, -sleduje výrobný plán, v prípade nutnosti vykonáva zmeny vo vý... 

Bánovce nad Bebravou

Pred 12 dňami

Vedúci výroby

Balanced HR s.r.o.

 ...udržiavanie Lean metód na pracovisku sledovanie a zabezpečenie požadovanej kvality výroby zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP vedenie personálnej dokumentácie (evidencia dochádzky, hodnotenie výkonnosti zamestnancov a participácia pri výbere nových zamestnancov... 

Ilava, Trenčiansky kraj

23 dní pred

  • Jooble: uchádzať sa