Práca Ičo

146 pracovních míst

Tlačiar I.

1300 €

 ...pripojených prílohách, a to na účel vedenia evidencie záujemcov o zamestnanie. Tento súhlas udeľujem spoločnosti Slovenská Grafia a.s., IČO: 31 321 470 (ďalej len „prevádzkovateľ“), a to do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Som si vedomá/vedomý, že tento súhlas môžem... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Nákupca

1200 €

 ...Týmto ako dotknutá osoba udeľujem slobodne a dobrovoľne spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o., so sídlom Slovenská 69, 080 01 Prešov, IČO: 36 448 508, zapísanej v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 10505/P, tel. č. 051/771 16 48, email: [email protected] ako prevádzkovate... 
Košice
Pred 7 dňami

Plavčík

600 €

 ...pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Slovak Tourism, a.s., IČO: 44940751, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie,... 
Poľný Kesov, Nitriansky kraj
Pred 21 dňami

Nákupca

1100 €

 ...stretnutie. V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou COAVIS SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Priemyselná 3, 920 01 Hlohovec, IČO 46 992 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 36984/T (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel... 
Hlohovec
Pred 3 dňami

Kontrolór

972 €

 ...Prihlásením sa na výberové konanie organizované agentúrou Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava, IČO: 00 002 801 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) poskytujete ako dotknutá osoba osobné údaje v rozsahu uvedenom v životopise, motivačnom liste... 
Bratislava
Pred 8 dňami

Skladník

750 €

 ...ú sa uchádzate. Pre výberové konanie na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť FERONA Slovakia, a. s., Bytčická 12, 011 45 Žilina, IČO: 36401137, ako prevádzkovateľ, spracúvať Vami poskytnuté (alebo z verejných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade so všeobecným... 
Nitra
Pred 7 dňami

Junior účtovník

739 €

 ...osobnom dotazníku a osobných údajov získaných pri osobnom pohovore firmou M.B.A. Financie s.r.o. so sídlom Vysoká 19, 81106 Bratislava, IČO 36 754 404 za účelom sprostredkovania zamestnania, a to po dobu 6 mesiacov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho... 
Brezno
Pred 3 dňami

Obrábač kovov

676 €

 ...kontaktovať iba vybraných kandidátov. Ochrana osobných údajov -Danfoss Power Solutions a.s., Kukučínova 2148-84, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 31 626 572 bude spracúvať osobné údaje uchádzačov o prácu iba za účelom výberového konania na uvedenú pracovnú pozíciu. Na účel vý... 
Považská Bystrica
Pred 4 dňami

Vedúci výroby

1500 €

 ...é údaje budú spracovávané spoločnosťou ManpowerGroup Slovensko s.r.o., so sídlom Lazaretská 8, Bratislava 811 08, Slovenská republika, IČO: 35 958 898, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 37879/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)... 
Žilinský kraj
Pred 4 dňami

Chyžná

650 €

 ...pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Slovak Tourism, a.s., IČO: 44940751, na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie,... 
Poľný Kesov, Nitriansky kraj
Pred 21 dňami

Elektrikár

 ...do iného členského štátu. Registrácia sa uskutočňuje na príslušnom daňovom úrade, ten ako potvrdenie o registrácii vydá kartičku (obdoba DPH), na ktorej bude uvedené SK číslo, nevyhnutné pre účely fakturácie. •Doklad o splnení oznamovacej povinnosti (A1) - až po podpí... 
Nemecko
Pred 10 dňami

Servisný pracovník

850 €

 ...kontaktovať v súvislosti s pozvaním na pracovný pohovor. V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou SEMIKRON, s.r.o., IČO: 31423230, Šteruská 3, 922 03 Vrbové (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnut... 
Piešťany
Pred 10 dňami

Contracts Specialist

1200 €

 ...dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise spoločnosti SWAN, a. s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 47 258 314, zapísaná v OR OS Bratislava I., odd.: SA, vložka č.: 6198/B k za účelom výberu uchádzačov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z o... 
Bratislava
Pred 8 dňami

Process Engineer

1200 €

 ...skaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom STARSTAFF, s. r. o., so sídlom Galvaniho 7/D Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, IČO: 47177594 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v súlade s Nariadením GDPR. Súhlas dávam na dobu... 
Malacky
Pred 16 dňami

Vedúci tímu - predvýroba

1050 €

 ...berovým konaním a spracúvaním osobných údajov organizovaným spoločnosťou ZKW Slovakia s.r.o., Bedzianska cesta 679/375, Krušovce 956 31, IČO: 36 657 913 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nájdete na: Information related to the selection process and processing of personal data... 
Topoľčany
Pred 3 dňami
  1. práca
  2. Ičo