Psychológ

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Realizovanie diagnostickej činnosti a vyhotovovanie vstupnej psychologickej diagnostiky od prijatia dieťaťa a následne vypracovávanie plánu psychologickej starostlivosti. Poskytovanie psychologického poradenstva dieťaťu a jeho...

Kolíňany, Nitriansky kraj

Pred 10 dňami

Psychológ v CŠPP

Nový

1142 €

Spojená škola

 ...mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Náplň (druh) práce Psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole, Dobšiná Pracovné miesto vhodné aj pre zdravotne postihnutéhoabsolventa... 

Rožňava

Pred 11 hodín

Psychológ - Národný projekt DEI

Nový

976 €

Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá

Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): 976 € za mesiac Dátum nástupu: ihneď Dátum pridania ponuky: 30. 6. 2020 Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2020 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov...

Kežmarok

Pred 2 dňami

Psychológ CPPPaP Bratislava V. do oddelenia PREVENCIE

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Psychologická diagnostika a poradenstvo v CPPPaP. Činnosť psychológa do oddelenia prevencie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v... 

Bratislava - Petržalka

17 dní pred

Psychológ

Nový

976,5 €

Centrum pre deti a rodiny Spišská Nová Ves

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom...

Spišská Nová Ves

Pred 19 hodín

Psychológ

Nový

Centrum pre deti a rodiny Semeteš

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme zákona č. 341/2004 Z. z. Vykonáva odbornú psychologickú činnosť s deťmi a mladými dospelými, umiestnenými v centre pre deti a rodiny ...

Vysoká nad Kysucou, Žilinský kraj

Pred 5 dňami

Psychológ

1065 €

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce odborná činnosť vykonávaná psychológom v domove detí Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas:... 

Banská Bystrica

Pred 10 dňami

Psychológ v CŠPP

Nový

1142 €

Spojená škola

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Psychológ v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole, Dobšiná Pracovné miesto vhodné aj pre zdravotne postihnutého... 

Rožňava

Pred 19 hodín

Psychológ

Centrum pre deti a rodiny Lučenec

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorý je psychológ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťať... 

Lučenec

17 dní pred

Psychológ, školský psychológ

Základná škola

 ...kompetenecie na bežnej používateľskej úrovni Vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti školský psychológ Vzdelanie podľa zákona č. 138/2020 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a... 

Bratislava - Ružinov

23 dní pred

Psychológ

1035 €

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Diagnostika a odborné poradenstvo pre školy, rodičov a deti predškolského a školského veku. Realizácia skupinových činností a preventívnych aktivít. Tvorba preventívnych programov so zameraním na predchádzanie sociálno patologick...

Bratislava - Dúbravka

Pred 15 dňami

Psychológ

1200 €

Centrum sociálnych služieb KA

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Individuálne alebo skupinové psychologické poradenstvo, aplikácia psychologických postupov pri poskytovaní špecializovaných sociálnych služieb, pri výkone SPODaSK, individuálna a skupinová práca s deťmi, plnoletými osobami... 

Banskobystrický kraj

20 dní pred

Psychológ

976,5 €

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná činnosť vykonávaná psychológom v Centre pre deti a rodiny s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Zabezpečuje, realizuje a zodpovedá za psychologické vyšetrenia detí vo výchovných skupinách, za vstupnú a priebežnú diagnostiku... 

Trenčín

17 dní pred

Psychológ

967,5 €

Detský domov sv. Klementa Hofbauera

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce psychologické a diagnostické vyšetrenie detí počas pobytu v detskom domove Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky...

Podolínec, Prešovský kraj

27 dní pred

Psychológ

800 €

KAMILKA, Zariadenie sociálnych služieb Maňa

Iné výhody: Presná výška mzdy bude stanovená podľa platového stupňa, ktorá sa určí na základe započítanej odbornej praxe konkrétneho zamestnanca podľa stupnice platových taríf podľa platových tried a stupňov. Výhody: týždeň dovolenky nad rozsah Zákonníka práce pružný pracovn...

Maňa, Nitriansky kraj

pred mesiacom