Výsledky vyhľadávania:

Psychológ v rámci NP DEI III

Centrum pre deti a rodiny Lučenec
 ...čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Náplň (druh) práce Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom, ktorý je psychológ v zariadení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aplikácia psychologických postupov - výkon vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky... 
Lučenec
Pred 4 dňami

Školský psychológ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Údaje o pracovnom mieste Pracovné podmienky ~ Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Zručnosti, schopnosti Počítače: Microsoft Word - pokročilá Microsoft...
Lučenec
Pred 11 dňami

Psychológ, školský psychológ

Materská škola
Požiadavky na uchádzača Vzdelanie •pedagogická/odborná spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovuj...
Hnúšťa, Banskobystrický kraj
pred mesiacom

Školský psychológ

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec
Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnen...
Lučenec
28 dní pred

Psychológ pre účel NP DEI NSvZ III

800 €

Detský domov
 ...usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK, -aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine,...  ...dieťaťa a jeho rodiny, -vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.), -účasť na tvorbe... 
Detva
24 dní pred

Psychológ v rámci NP Podpora DEI NS III. podaktivita 1.2.1

976,5 €

Centrum pre deti a rodiny Rimavská Sobota
 ...práce s dieťaťom a jeho rodinou - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine -...  ...álnopatologických javov - vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa - spolupráca a odborná konzultácia so subjektami participujú... 
Rimavská Sobota
Pred 11 dňami

Psychológ, školský psychológ

Základná škola
Požiadavky na uchádzača Vzdelanie podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifika...
Lučenec
17 dní pred

Školský špeciálny pedagóg

970 €

Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučen...
 ...dokumentov: -žiadosť o prijatie do zamestnania -overená kópia diplomu o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon práce školského psychológa -životopis -potvrdenie o fyzickej a duševnej spôsobilosti vykonávať prácu odborného zamestnanca -čestné prehlásenie o bezú... 
Lučenec
pred mesiacom

Manažér/ka pracovnej zmeny, plný úväzok, Veľký Krtíš

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
V predajniach po celom Slovensku ponúka Lidl kvalitné potraviny a prvotriednu prácu. A ty môžeš byť pri tom s nami na aktívnej a zodpovednej pozícii. Ako manažérka/manažér pracovnej zmeny budeš mať zodpovednosť za samostatné vedenie a zastupovanie členov vedenia predajne poč...
Veľký Krtíš
26 dní pred