Práca Úrad pre dohľad Bratislava

227 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Referent stavebného úradu

1000 €

 ...odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu - zabezpečovanie výkonu štátneho stavebné...  ...ávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie. Zamestnanecké...  ...íciu. Referát ľudských zdrojov Mestský úrad Pezinok Predpokladaný termín ukončenia... 

Mesto Pezinok

Pezinok
Pred 5 dňami

Referent stavebného úradu

1000 €

 ...rozhodnutí -Samostatná odborná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu - zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, navrhovanie...  ...predpisov. -Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie. Požadované vzdelanie Vysokoškolské... 

Mesto Pezinok

Pezinok
Pred 6 dňami

Referent Spoločného obecného l(stavebného) úradu

871 €

 ...é konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, atď.) •prešetrovať sťažnosti občanov a PO podľa zákona č.94/20...  ...neskorších predpisov; •komunikácia s klientmi spoločného obecného úradu; •zodpovednosť za prehľadné vedenie agendy, archiváciu a prácu... 

Mesto Senec

Senec
17 dní pred

Odborný referent oddelenia Stavebný úrad

1100 €

 ...odborná práca a príprava rozhodnutí vo vymedzenej oblasti na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie. Prax vo verejnej alebo štátnej správe na obdobnej pozícii je výhodou, znalosť a orientácia v príslušnej... 

Miestny úrad mestská časť Bratislava-Dúbravka

Bratislava
Pred 11 dňami

Hlavný inšpektor / hlavná inšpektorka dohľadu na zastupovanie počas MD a RD

1845 €

 ...mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Charakteristika práce: Komplexná príprava, výkon, riadenie a koordinácia výkonu dohľadu na mieste a na diaľku vrátane riešenia najzložitejších problémov a neštandardných operácií. Prerokovávanie výsledkov dohľadu s vedú... 

Národná banka Slovenska

Bratislava
Pred 2 dňami

Upratovačka kancelárskych priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

600 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Upratovanie kancelárskych priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka v poobedňajších hodinách, týždenne 22 hodín, pondelok-štvrtok od 14,00 hod. piatok od 12,00 hod. Požiadavky... 

Miestny úrad mestská časť Bratislava-Dúbravka

Bratislava
Pred 4 dňami

Opatrovateľka

757 €

 ...starostlivosti o domácnosť, •základné sociálne aktivity, •zabezpečuje dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť...  ...ým súhlasom * je potrebné zaslať do 21.4.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91... 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Bratislava - Nové Mesto
29 dní pred

Opatrovateľka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby

757,5 €

 ...starostlivosti o domácnosť, •základné sociálne aktivity, •zabezpečuje dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť...  ...* je potrebné zaslať do 21.4.2021 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 9... 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Bratislava
18 dní pred

Odborný referent pre investičné činnosti

1200 €

 ...pri rokovaniach s dodávateľmi, stavebným úradom a ďalšími inštitúciami -kontrola a pripomienkovanie...  ...ch a technologických častiach stavieb -dohľad nad realizáciou stavby a kontrola kvality...  ...spoločnosti Samospráva - miestny úrad Počet zamestnancov 100-149... 

Mestská časť Bratislava - Rača

Bratislava - Rača
pred mesiacom

Softvérový Architekt

4000 €

 ...integráciu produktu, a ich praktické uplatnenie v rutine u zákazníkov • Komunikácia všetkých konceptov a pokynov s vývojovým tímom • Dohľad nad pokrokom vývojového tímu, s cieľom zabezpečiť súlad s pôvodným, zamýšľaným dizajnom a architektúrou • Technické poradenstvo a kouč... 

Asseco Solutions, a.s.

Bratislava
Pred 1 dňami

Samostatný odborný referent (právnik)

1400 €

 ...innosť pri riešené problémov v oblasti VZP, spolupráca pri príprave dohľadu nad VZP. Právomoci: - podávať návrhy na uloženie pokuty...  ...Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach,... 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Bratislava
25 dní pred

Právnik spoločnosti - zastupovanie počas MD/RD

1300 €

 ...pred orgánmi štátnej a súdnej moci a tretími osobami s dôrazom na zastupovanie v súdnych sporoch, správnych konaniach a dohľadoch Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pripomienkovať a monitorovať legislatívu vo veľmi živom a meniacom sa prostredí. Vypracová... 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

Bratislava
Pred 10 dňami

Technik kvality

1000 €

 ...mieste: • kontrola a dokumentovanie výsledkov vstupnej kvality nakupovaných dielov • kontrola jednotlivých krokov v procese výroby a dohľad nad zdokumentovaním výsledkov • spolupráca pri vytváraní kontrolných listov pre nakupované diely a pre proces výroby • práca vo firemnom... 

Tomra Sorting s. r. o.

Senec
Pred 5 dňami

Lekár - rádiológ - Euromedix Betliarska

1500 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Pracuje ako lekár bez kvalifikácie; ktorý pracuje pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára; mentora; lekára konzultanta a vedúceho lekára. .

ProCare, a.s.

Bratislava
Pred 1 dňami

Špecialista riadenia sietí a služieb

1100 €

 ...spokojnosť zákazníkov? Pridaj sa k nám do tímu. Čomu sa budete venovať - Vykonávať lokalizáciu, neutralizáciu, odstraňovanie porúch a dohľad nad identifikovanými sieťovými a zákazníckymi poruchami v manažmente poruchových lístkov; - Spolupracovať na riešení problémov s ďalš... 

Slovak Telekom

Bratislava
Pred 1 dňami

Project Manager

1200 €

 ...dohody v závislosti od skúseností! Pracovná činnosť: - samostatná príprava a plánovanie projektov (práca na viacerých projektoch), dohľad nad ich realizáciou a ich priebežná kontrola až po finálne odovzdanie - príprava a kontrola cenových ponúk s väzbou na projekty... 

Ecoprogress s.r.o.

Bratislava
pred mesiacom

Riaditeľ

8 €/hod

 ...Oddelenie školstva Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.... 

Základná umelecká škola Márie Hemerkovej Košice-Staré Mesto

Bratislava - Staré Mesto
Pred 2 dňami

Riaditeľ

8 €/hod

 ...hod. v zalepenej obálke s uvedením svojho mena a adresy a s označením „Výberové konanie MŠ Pezinská - neotvárať“ na adresu: Mestský úrad Svätý Jur Prostredná č. 29 900 21 Svätý Jur Inzerujúca spoločnosť Adresa spoločnosti Pezinská 1 Svätý Jur... 

Materská škola Svätý Jur

Svätý Jur, Bratislavský kraj
9 dní pred

Psychológ

 ...SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie... 

Centrum pre deti a rodiny Malacky

Malacky
Pred 12 dňami