Správca počítačovej siete mestského úradu

 ...vybavení, • zabezpečenie prevádzky, správu a servis LAN a WAN sietí úradu, • zabezpečenie prevádzky, správu a servis serverov a virtualizač...  ...í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Mesto Fiľakovo

Fiľakovo
Pred 1 dňami

Odborný zamestnanec školského úradu

 ...ch zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Druh voľnej... 

Obec Likavka

Ružomberok
Pred 1 dňami

Administratívny pracovník/čka exekútorského úradu

1000 €

 ...práce: Administratíva činnosti v zmysle zákona 233/1995 Z. z. exekučný poriadok a ostatných právnych predpisov v sídle exekútorského úradu Komárňanská 100, 94701 Hurbanovo (budova pošty). Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý č... 

JUDr. Peter Balaškó

Hurbanovo, Nitriansky kraj
Pred 1 dňami

Právnik/čka na stavebnom úrade

2500 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce •konzultácie v právnych otázkach v konaniach odborných referentov stavebného úradu vedených podľa stavebného zákona, cestného zákona a správneho poriadku, •príprava oznámení o začatí konania o návrhu na obnovu konania a... 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Bratislava - Nové Mesto
Pred 7 dňami

Administratívny pracovník na notárskom úrade

1000 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonávanie jednotlivých úkonov, ktoré sú predmetom notárskej činnosti na základe poverenia notára, komunikácia s klientmi, úradmi, príprava podkladov pri spisovaní notárskych listín, úkony v dedičských konaniach. Požadovan...

JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, notár

Bratislava - Nové Mesto
pred 2 mesiacmi

Správca II (VK/83/2023/DÚBA), Daňový úrad Bratislava

1233,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce * Spracovávanie daňových priznaní, prehľadov a hlásení zo závislej činnosti a ďalších daňových dokumentov, vrátane výziev na ich podávanie alebo na odstraňovanie nedostatkov v nich. * Vykonávanie úkonov súvisiacich s vráten...

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava - Staré Mesto
Pred 5 dňami

SPRÁVCA I (VK/86/2023/DÚBA), Daňový úrad Bratislava

1121 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce ● Poskytovanie základných informácií o právach a povinnostiach daňového subjektu k daniam a poplatkom. ● Vydávanie, preberanie a formálna kontrola všetkých typov daňových dokumentov s výnimkou registračných tlačív. ● Skenovanie...

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava - Petržalka
Pred 5 dňami

EXEKÚTOR - DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA (VK/88/2023/DÚBA)

1333,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce • Vymáhanie daňových nedoplatkov v daňovom exekučnom konaní z úradnej moci, ak nedošlo k dobrovoľnému zaplateniu daňových povinností. • Zisťovanie majetku daňového dlžníka, úkony spojené so zriadením záložného práva. • Samostatn...

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava - Staré Mesto
Pred 5 dňami

KONTROLÓR - Daňový úrad Bratislava (VK/87/2023/DÚBA)

1363,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce ● Vykonávanie daňových kontrol za účelom správnosti určenia dane podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a pod. ● Vykonávanie inej kontrolnej činnosti podľa všeobecne...

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Bratislava - Ružinov
Pred 2 dňami

Riaditeľ

 ...verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platov...  ...Liptovská Teplička alebo doručiť priamo do podateľne obecného úradu v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie – Riaditeľ ZŠ... 

Základná škola s materskou školou Štefana Náhalku

Liptovská Teplička, Prešovský kraj
9 dní pred

Účtovník

840 - 1000 €

 ...ťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad. -Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatn...  ...í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Slovenské banské múzeum

Banská Štiavnica
Pred 1 dňami

Učiteľ/ka MŠ

 ...Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýš...  ...kontaktu Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email protected... 

Materská škola

Svätý Jur, Bratislavský kraj
20 dní pred

Zámočník

 ...ázok alebo problémov počas Vášho pobytu v Holandsku ~Naši koordinátorovia budú na Vás čakať na letisku, zaregistrujú Vás na mestskom úrade a zoberú Vás na ubytovanie ~Príjemné ubytovanie vo svojej vlastnej izbe, internetom v normálnych, tradicionálnych holandskych domoch... 

Eastmen Human Resources BV

Holandsko
Pred 2 dňami

Fyzik

 ...zaradením štátneho zamestnaca v organizačnej štruktúre služobného úradu. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovn...  ...í niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štá... 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Nitra
Pred 1 dňami

Personalistika a mzdy

 ...externými inštitúciami (Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, Úrad práce, Cudzinecká polícia), príprava dokumentov a výkazov pre Soci...  ...doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Slovenské banské múzeum

Banská Štiavnica
Pred 1 dňami

Otryskávač / Pieskovač

 ...ázok alebo problémov počas Vášho pobytu v Holandsku ~Naši koordinátorovia budú na Vás čakať na letisku, zaregistrujú Vás na mestskom úrade a zoberú Vás na ubytovanie ~Príjemné ubytovanie vo svojej vlastnej izbe, internetom v normálnych, tradicionálnych holandskych domoch... 

Eastmen Human Resources BV

Holandsko
Pred 2 dňami

vedúci oddelenia životného prostredia

 ...najneskôr do 5. októbra 2023 do 12,00 hod. do podateľne Mestského úradu v Revúcej alebo zaslať poštou na adresu: Mesto Revúca Námestie...  ...doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Mesto Revúca

Revúca
Pred 1 dňami

riaditeľ Gymnázia, Trebišovská 12, Košice

1268 €

 ...ákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z .z. výška funkčného platu pozostáva z platovej tarify...  ...odosielateľa najneskôr dňa 16.10.2023 do 14.00 hod. na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, odbor školstva, Námestie Maratónu... 

Košický samosprávny kraj

Košice
9 dní pred

Finančný kontrolór

2200 €

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...týždenne, mesačne) ~Vytváranie investičných zákaziek pre majetok, príprava CAR a sledovanie CAPEX budgetu ~Reporting voči finančným úradom a materskej spoločnosti Zamestnanecké výhody, benefity ~Ročný bonus ~Príspevok pri životných udalostiach (narodenie dieťaťa,... 

ADECCO Slovakia

Bratislava
Pred 7 dňami

Riaditeľ materskej školy

 ...podania Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Ivachnová, Ivachnová 7, 034 83 Ivachnová, v uzavretej obálke,...  ...doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Obec Ivachnová

Ružomberok
Pred 1 dňami

Obsluha CNC frézy

 ...ázok alebo problémov počas Vášho pobytu v Holandsku ~Naši koordinátorovia budú na Vás čakať na letisku, zaregistrujú Vás na mestskom úrade a zoberú Vás na ubytovanie ~Príjemné ubytovanie vo svojej vlastnej izbe, internetom v normálnych, tradicionálnych holandskych domoch... 

Eastmen Human Resources BV

Holandsko
Pred 2 dňami

referent regionálneho rozvoja a bytovej politiky

 ...uje sa na územných a stavebných konaniach zvolávaných príslušným úradom vo veciach súvisiacich so zabezpečovaním agendy, ktorú vykonáva,...  ...doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Mestská časť Košice-Juh

Košice
Pred 1 dňami

samostatný odborný referent úseku a investicií a stavebného poriadku

 ...v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, pozemných komunikácií a cestnej dopravy. Spracúvanie metodických...  ...doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových... 

Obec Podbrezová

Brezno
Pred 1 dňami

Vodič nákladného vozidla (C+E)

 ...ázok alebo problémov počas Vášho pobytu v Holandsku ~Naši koordinátorovia budú na Vás čakať na letisku, zaregistrujú Vás na mestskom úrade a zoberú Vás na ubytovanie ~Príjemné ubytovanie vo svojej vlastnej izbe, internetom v normálnych, tradicionálnych holandskych domoch... 

Eastmen Human Resources BV

Holandsko
Pred 2 dňami

účtovníčka /účtovník

1800 €

 ...hrnné a kontrolné výkazy * spracováva mesačné, kvartálne a ročné uzávierky * pripravuje dane z príjmov * pripravuje dane z nehnuteľností a motorových vozidiel * spolupracuje s audítorskou spoločnosťou * komunikuje so štatistickým úradom Práca s účtovným programom HELIOS

POZANA MEAT s.r.o.

Zvolen
Pred 6 dňami

Ekonóm/ekonómka

400 - 750 €

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Na náš obecný úrad v malej obci Kecerovský Lipovec hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/á by sa venoval/a nasledovným úlohám: Vedenie účtovníctva pre rozpočtové organizácie: ~Evidencia faktúr ~Mzdy ~Účtovanie pokladničných dokladov... 

Obec Kecerovský Lipovec

Kecerovský Lipovec, Košický kraj
Pred 10 dňami

Zvárač TIG

 ...ázok alebo problémov počas Vášho pobytu v Holandsku ~Naši koordinátorovia budú na Vás čakať na letisku, zaregistrujú Vás na mestskom úrade a zoberú Vás na ubytovanie ~Príjemné ubytovanie vo svojej vlastnej izbe, internetom v normálnych, tradicionálnych holandskych domoch... 

Eastmen Human Resources BV

Holandsko
Pred 2 dňami

Radca - účtovník

865,5 €

 ...ch operácií), vo vymedzenom úseku súdnictva (učtáreň), činnosť vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými útvarmi aj mimo služobného úradu v znení všeobecne platných predpisov a podľa rozvrhu práce. Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Úplné stredné... 

Okresný súd

Komárno
Pred 16 dňami

Účtovník

1350 €

 ...tovanie účtovných položiek. Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad. Komunikovanie s kontrolnými, daňovými úradmi, audítormi a ostatnými inštitúciami Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné... 

GURMAN, s.r.o.

Stará Ľubovňa
Pred 8 dňami

Účtovník

800 €

 ...skladu) - podpora pri mesačných a ročných uzávierkach - pomoc pri príprave finančného reportu - spracovanie podkladov pre štatistický úrad - evidencia došlej/odoslanej pošty - správa faktúr (vrátane sledovania splatnosti) - personalistika a mzdové účtovníctvo v... 

EDELRID Slovakia s. r. o.

Žilina
Pred 12 dňami