Práca Úrad Bernolákovo, Bratislavský kraj

95 pracovných ponúk

Ekonómka obce

1500 €

 ...kontrola plnenia rozpočtu obce v spolupráci s referentmi obecného úradu - vypracovanie návrhu zmeny rozpočtu obce - vypracovanie závere...  ...so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu: Obecný úrad Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo alebo mailom na: [email... 

OBEC Bernolákovo

Bernolákovo, Bratislavský kraj
Pred 1 dňami

Junior účtovník - brigádnik (študent) Bernolákovo

4 €/hod

 ...vnosti účtovných dokladov - administratívne práce súvisiace s agendou zakladania firiem online - komunikácia s úradmi (živnostenský úrad, daňový úrad, obchodný register) - účtovanie v tíme účtovníkov pod dohľadom senior účtovníka - príprava a spracovanie miezd -... 

ASCON solutions s. r. o.

Bernolákovo, Bratislavský kraj
Pred 7 dňami

Zamestnanec stavebného úradu

1200 €

 ...dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 15.03.2021 na adresu: •Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo •na e-mail: [email protected]Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom... 

Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto

Bratislava
Pred 3 dňami

Daňový špecialista, Daňový úrad Bratislava

Nový

913 €

 ...odborných stanovísk, ktoré sú podkladom pre rozhodovanie na daňovom úrade, konzultačná činnosť, vykonávanie prednášok k novelám daňových...  ...realizácie výberového konania: Finančné riaditeľstvo SR, osobný úrad, Mierová 23, 815 11 Bratislava Termín realizácie výberového konania... 

Finančné riaditeľstvo SR

Bratislava
Pred 14 hodín

Odborný referent - Referát špeciálneho stavebného úradu

1500 €

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií: 1.Pripravuje stanoviská k podnetom, sťažnostiam, petíciám právnických a fyzických osôb na úseku stavebného...

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 6 dňami

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona - koncepčná činnosť a... 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava
Pred 6 dňami

Asistentka predsedu SKSI a riaditeľa Úradu SKSI

800 €

 ...Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • zabezpečuje a vybavuje záležitosti spojené s výkonom funkcie predsedu SKSI a riaditeľa Úradu SKSI, • zabezpečuje úlohy „prvého kontaktu“ pre návštevníkov Úradu SKSI, • vybavuje písomnú, elektronickú a telefonickú agendu – z... 

Slovenská komora stavebných inžinierov

Bratislava
Pred 3 dňami

Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku - I. stupňový stavebný...

1200 €

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti -vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ...

MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Bratislava - Devínska Nová Ves
9 dní pred

HR koordinátor / Konzultant

 ...TN kraja Informácie pre uchádzača: Podmienka je vodičský preukaz a vlastné auto ( preplácame všetky cestovné náklady ) + evidencia na úrade práce minimálne 1 mesiac Všeobecne požadované znalosti: - ovládanie balíka MS Office - vodičský preukaz a vlastné auto ( preplácame vš... 

TRANSFER International Staff k.s.

Trnava
Pred 2 dňami

Hľadáme hlavného účtovníka/čku s motiváciou pre české účtovníctvo!

2500 - 2800 €

 ...nasledovné aktivity: - Vedenie tímu 4 účtovníkov - Kontrola účtovníctva - Konsolidácie a závierky - Výkazníctvo (štatistickým úradom, daňovým úradom, manažmentu a pod.) Requirements: Radi Vás na danú pracovnú pozíciu zvážime, ak spĺňate nasledovné požiadavky: -... 

Grafton Recruitment s.r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

Účtovník

900 €

 ...účtovných závierok podľa slovenských postupov účtovania -komunikácia s daňovým úradom, štátnymi inštitúciami, auditormi a daňovými poradcami -vypracovávanie podkladov pre štatistický úrad -účtovanie DHM -sledovanie aktuálnych zmien v účtovnej a daňovej legislatíve a... 

KL Logistic Service spol. s r.o.

Galanta
Pred 3 dňami

Samostatný účtovník

1000 €

 ...výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách. K profilovaniu... 

MERK REALITY a.s.

Bratislava
Pred 5 dňami

Právnik/právnička

1200 €

 ...zaslaním písomného odvolania na adresu sídla zdravotnej poisťovne, e-mailom na [email protected] , alebo odovzdaním písomného odvolania na úrade Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním... 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Bratislava
Pred 7 dňami

Riaditeľ

 ...lkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE Gymnázium, Grōsslingová 18, Bratislava - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25. Prípadné ďalšie informácie získate na e-... 

Gymnázium

Bratislava - Staré Mesto
Pred 13 dňami

Advokátsky koncipient

1000 €

 ...pokročilý Vodičský preukaz B Počet rokov praxe 1 rok praxe ako advokátsky koncipient alebo ako právnik na daňovom, colnom úrade alebo na Finančnom 1 Osobnostné predpoklady a zručnosti zodpovedný a aktívny prístup k práci, spoľahlivosť, lojalita, chuť rozv... 

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Trnava
9 dní pred

Development Manager

 ...ých stupňov projekčného procesu pričom zabezpečuje lokálne vstupy (informácie o pozemku, normatívne požiadavky, špecifické požiadavky úradov apod.) efektívne konzultuje riešenia s generálnym projektantom a zohľadňuje jeho odporúčania; návrh konceptu predkladá na odsúhlasenie... 

Edgar Baker

Bratislava
Pred 2 dňami

Referent Účtovník

Nový

700 €

 ...čiť ich prenos k inému prevádzkovateľovi. V prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom máte právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podrobnejšie informácie ohľadom ochrany a spracúvania osobných údajov, ako aj podrobnejšie informácie... 

ARRIVA Trnava, a.s.

Trnava
Pred 2 hodiny

Personalista / mzdár

971 €

 ...á za činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru zamestnancov, vrátane nahlasovania zamestnancov na príslušné úrady, - zabezpečuje a zodpovedá za odborné vedenie agendy osobných spisov a jednotnej evidencie zamestnancov, - zodpovedá za dodržiavanie... 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava - Nové Mesto
Pred 14 dňami

Projektový manažér

2000 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 

NN Životná poisťovňa, a.s.

Bratislava
Pred 5 dňami

Mzdový účtovník

1000 €

 ...položiek Spracovanie a aktualizovanie mzdových dát v informačnom systéme Komunikácia so sociálnou a zdravotnou poisťovňou, daňovým úradom Spracovanie výstupu do účtovníctva Archivácia mzdových dokladov Sledovanie legislatívnych zmien a ich aplikácia pre potreby... 

PPA CONTROLL, a.s.

Bratislava
Pred 6 dňami