Práca Úrad Bratislava - Dúbravka

68 pracovních míst

Obchodný zástupca - oddelenie recyklácie

1500 €

 ...odpadu - komunikácia s menšími stavebnými firmami a drobnými stavebníkmi - rozvoj a budovanie siete kontaktov - komunikácia so stavebným úradom - dispečing zvážania odpadu - 9 vlastných kontajnerov, externá doprava Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Ponúkané výhody - po... 
Bratislava - Dúbravka
24 dní pred

Opatrovateľka seniorov na HPP

50 €/deň

 ...osobnej hygieny. ~Aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich osobné záujmy. ~Sprevádzanie klientov k lekárovi, počas prechádzok, návštev úradov a pod. ~Vykonávanie drobných domácich prác. Ponúkame: ~Hrubá mzda 500,-€ (Bratislavský kraj), 435,-€ (ostatné Slovensko) ~Možnos... 
Bratislava - Dúbravka
pred 2 mesiacmi

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona -koncepčná činnosť a... 
Bratislava
Pred 13 dňami

Kuchár

1050 €

 ...pre poriadok a precíznosť Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Generálny konzulát je zastupiteľským úradom Maďarska vedený generálnym konzulom. Reprezentuje vysielajúci štát a chráni záujmy jeho občanov, komunikuje s úradmi v prijímajúcom š... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 13 dňami

Právnik

1800 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Bratislava
Pred 10 dňami

Samostatný účtovník

1200 €

 ...komunikácia s klientami a externými inštitúciami - hľadanie riešení problémov v oblasti účtovníctva a daní - komunikácia s daňovým úradom - intrastat Zamestnanecké výhody, benefity * po zapracovaní možnosť pracovať určitú časť pracovného fondu z domu (homeoffice)... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Hlavný radca

913 €

 ...výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou... 
Bratislava - Ružinov
9 dní pred

Sanitár

670 €

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vr... 
Bratislava - Petržalka
Pred 13 dňami

Verejný zdravotník

900 - 1000 €

 ...pre územie SR. Činnosť ÚVZ SR vymedzuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia Adresa spoločnosti Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava Kontakt Kontaktná osoba: Iveta Juroleková Tel.: +421... 
Bratislava - Ružinov
Pred 4 dňami

Asistentka riaditeľa

900 €

 ...zodpovednosti -Administratívne úkony pre generálneho riaditeľa, vybavovanie telefonátov, -Práca s úradmi ( vypĺňanie tlačív), ich podanie na úrade - Obchodné aktivity pre riaditeľa ( podporné aktivity sales, marketing) - Dohľad nad pracoviskom - Zastúpenie a organizačné... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Senior účtovník

1400 €

 ...Spolupráca pri spracovaní mesačných podkladov DPH a pri mesačnej a ročnej účtovnej závierke spoločnosti Príprava reportov pre štatistický úrad a NBS Aké sú naše požiadavky? minimálne SŠ vzdelanie, preferované v ekonomickom odbore 3 roky praxe v odbore znalosť systé... 
Bratislava
Pred 11 dňami

HR Generalist

1100 €

 ...Mzdovou účtovníčkou, •Objednávať pre zamestnancov stravovacie karty, benefitné karty a podobne, •Komunikovať so Sociálnou poisťovňou, Úradom práce a pod. inštitúciami •Pripravovať potrebné doklady pri akýchkoľvek zmenách u zamestnanca •Administrovať, aktualizovať a... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Transfer Pricing - Analyst

1250 €

 ...padoch, ktoré zlepšia proces alebo zvýšia kvalitu a spolupracovať s tímom na projektoch, •zastupovať klientov pri komunikácii s daňovým úradom a pri daňových kontrolách. Zamestnanecké výhody, benefity Prečo si vybrať KPMG? Pretože mame jedinečnú firemnú kultúru, ktorá... 
Bratislava
Pred 13 hodín

Špecialista controllingu

1500 €

 ...činnosti súvisiace s holdingovým kvartálnym reportingom, zostavovanie hlásení, správ a výkazov pre NBS, SLASPO a SKP, štatistický úrad, príprava mesačného cash-flow reportu, spolupráca pri údržbe DWH, aktualizácia prevodníkov, metodická podpora. Zamestnaneck... 
Bratislava
Pred 10 dňami

Hlavný štátny radca

1178,5 €

 ...a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. •Kontrolná, inšpekčná, dozorná činnosť, vedenie vykonávania vnútorného auditu... 
Bratislava - Ružinov
Pred 5 dňami

Colný deklarant

1200 €

 ...vystavovanie JCD a tranzitných dokladov, evidencia údajov o vývoze/dovoze tovaru v colnom systéme elektronické podávanie vyhlásení na colný úrad, zhromažďovanie podkladov pre colné konanie kontakt s colným úradom sledovanie zmien v colnej problematike na dennej báze... 
Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj
20 dní pred

Hlavný sieťový architekt

1036,5 €

 ...Stručná charakteristika spoločnosti Finančnú správu tvoria Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy. Hlavným poslaním finančnej správy je efektívnym výberom a správou daní a cla napĺňať príjmovú časť š... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Dispečer obchodného dispečingu

981 €

 ...., •spracovávanie podkladov potrebných pre interné a externé štatistiky a regulačné výkazníctvo v zmysle legislatívy a požiadaviek Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, •podieľanie sa na zabezpečení pracovných služieb pre denný nákup podporných služieb s výkonom dohľ... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Payroll Accountant

1500 €

 ...ch príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, ~ vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, ~ príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.),... 
Bratislava
Pred 14 dňami

Mzdová a personálna pracovníčka

1000 €

 ...Spracovávanie mzdového účtovníctva automatizovaným spôsobom. - Zodpovednosť za zostavy a výstupy vo vzťahu k externým subjektom (daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, úrad práce a rodiny). - Vykonávanie mesačných a ročných zúčtovaní dane z príjmov zo zá... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 6 dňami