Priemerný plat: €1 275 /mesačne

Ďalšie štatistiky

Výsledky vyhľadávania: 17 pracovných ponúk

1007 - 1300 €

 ...Podmienky práce: 7,5 hod pracovná doba, pružný pracovný čas, 5 dní dovolenky naviac. Pracovná činnosť: personálna a mzdová agenda pre cca 70 zamestnancov v rozpočtovej organizácii, výkazníctvo voči poisťovniam, daňovému úradu, štatistické výkazy voči štátu a zriaďovateľovi.... 

Centrum pre deti a rodiny Pezinok

Pezinok
Pred 11 dňami

1200 €

 ...ípade automatizovane spracúvaných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje sú poskytnuté týmto príjemcom: subjekty, ktorým poskytnutie OÚ vyplýva prev... 

DSG Draexlmaier Automotive Slovakia s. r. o.

Bratislava
Pred 1 dňami

1650 - 1850 €

 ...starostlivosť o kanceláriu, dopĺňanie kancelárskych potrieb; - vybavovanie písomnosti; - komunikácia s externými stranami (dodávatelia, úrady, banky...); - participácia na vyjednávaniach; - občasné služobné cesty v rámci Slovenska (cestovanie za klientami a uzatvorenie zmlú... 

DIONOS Energy s.r.o.

Bratislava
Pred 12 dňami

1600 €

 ...pre rozbor činnosti a hospodárenia za sledované obdobie; samostatne zabezpečuje a spracováva mzdovú agendu; zabezpečuje styk s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami a inými inštitúciami podľa potreby; spracováva agendu výplaty honorárov, vrátane... 

Slovenské literárne centrum

Bratislava
Pred 1 dňami

865,5 €

 ...eobecného súdneho oddelenia - spolupracuje so sudcami, vyššími súdnymi úradníkmi a inými súdnymi oddeleniami a útvarmi v rámci služobného úradu a aj s inými organizačnými útvarmi mimo služobného úradu - vykonávanie úkonov na prípravu a zabezpečovanie rozhodovania v konaní pred... 

Mestský súd Bratislava I

Bratislava
Pred 1 dňami

2200 €

 ...zamestnancom - Spracovanie mesačných výkazov pre poisťovne a ročného zúčtovania preddavkov dane - Príprava mzdových výkazov pre štatistické úrady a ad hoc reportov - Sledovanie legislatívnych zmien v oblasti miezd a ich implementácia - Spolupráca s ostatnými oddeleniami spoloč... 
Bratislava
9 dní pred

970 €

 ...priestory, ubytovňa a pod.). Váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto : Vašim pracoviskom sa stane Miestny úrad Petržalka. Vaša pracovná doba bude v pondelok až piatok od 7:00 hod do 15:00 hod, pričom prácou bude upratovať priestory a objekty,... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

1649 €

 ...zamestnávaním občanov so zdravotným znevýhodnením a invalidných občanov, plnenie zákonných odvodových a oznamovacích povinností voči úradu práce, • príprava a spracovanie reportov, štatistických zisťovaní a podkladov k personálnym analýzam a výpočtom rezerv na zamestnaneck... 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Bratislava
Pred 16 dňami

1200 €

 ...nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email protected].... 

Mesto Svätý Jur

Pezinok
Pred 1 dňami

1800 €

 ...o referát verejného obstarávania, o referát verejného poriadku, • zabezpečovanie spolupráce s ďalšími organizačnými útvarmi miestneho úradu. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet mesiacov: 12 Počet hodín za týždeň: 37.5... 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Bratislava
Pred 1 dňami

1200 €

 ...a účtovného hľadiska, f) Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok a príprava podkladov pre Štatistický úrad Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas Počet hodín za týždeň: 40.0 Zmennosť: jednozmenn... 

Atma business s. r. o.

Bratislava
Pred 1 dňami

1400 €

 ...administratívy a prípravy podkladov k úhradám trov exekúcií komunikácia s exekútormi a notármi zastrešenie celej agendy exekúcií na miestnom úrade, príprava materiálov súvisiacich s odpisom pohľadávok, sledovanie aktuálnych zmien platnej legislatívy zastupovanie kolegyne v agende... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami
 ...ti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vinosady musia svoje písomné prihlášky zaslať poštou, alebo ich môžu odovzdať osobne na Obecnom úrade, Pezinská 95, Vinosady najneskôr do 24.07.2024 do 12.00 hod. Všetky prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra Obce Vinosady musia byť v... 

Obec Vinosady

Pezinok
Pred 1 dňami

1500 €

 ...novacích podkladov (napr. architektonicko-urbanistické štúdie), • vydávanie územnoplánovacích informácii a vyjadrení pre účely Okresného úradu Bratislava, • sprístupňovanie informácií, • spolupráca pri tvorbe geografického informačného systému (GIS) mestskej časti, •... 

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Bratislava
Pred 1 dňami

1350 €

 ...môžete predstaviť aj takto Vaším pôsobiskom bude mestská časť Bratislava-Petržalka, pričom pracovať budete hlavne v budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17 a v teréne mestskej časti. Na oddelení sociálnych vecí sme dobrý tím, čo vnímame ako dôležité pre našu prácu. Na pozí... 

Mestská časť Bratislava - Petržalka

Bratislava
Pred 1 dňami

1550 €

 ...vnosť zaúčtovania dokladov z daňového pohľadu (posudzovanie nedaňových a nedaňových nákladov), zabezpečovať korešpondenciu s daňovým úradom, príprava podkladov pre daňového poradcu spoločnosti k DPPO, pravidelný reporting v rámci skupiny a smerom k štátnym inštitúciám... 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát...

Bratislava
25 dní pred

1200 - 1800 €

 ...dôveryhodné prostredie na zábavu. Spoločnosť je licencovaným subjektom a je pod prísnou kontrolou Ministerstva financií SR, daňových úradov a inšpektorátov práce. OLYMPIC CASINO SLOVAKIA získalo prestížne ocenenie Slovak Superbrands 2018, Superbrands 2019 a najnovšie aj... 

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s. r. o.

Bratislava
9 dní pred