Práca Úrad Dunajská Streda

31 pracovné miesto

Účtovník / Účtovníčka

855 €

 ...ôznych pravidelných i príležitostných reportov - ročné zúčtovanie daní, výkazy - príprava výstupov pre učtáreň, poisťovne a daňový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov - sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti - príprava podkladov... 
Dunajská Streda
Pred 6 dňami

Účtovník / Účtovníčka

820 €

 ...íprava rôznych pravidelných i príležitostných reportov - Ročné zúčtovanie daní - Príprava výstupov pre učtáreň, poisťovne a daňový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov - Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti - Príprava podkladov... 
Dunajská Streda
Pred 21 dňami

Pracovník v potravinárskej výrobe

3,82 €/hod

 ...é vzdelanie Dĺžka praxe bez požiadavky na odbornú prax Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Projekt ÚPSVaR Práca je vhodnejšia pre ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny minimálne šesť mesiacov.... 
Dunajská Streda
Pred 14 dňami

Koordinátor ľudských zdrojov a marketingu - Dunajská Streda

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrá... 
Dunajská Streda
19 dní pred

NN Poradca - Dunajská Streda

1250 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Dunajská Streda
pred mesiacom

Upratovanie na polovičný úväzok - 4 hodiny denne (Dunajská Streda)

320 €

 ...mzda 320 € (polovičný úväzok) Spoločnosť, pre ktorú je pozícia obsadzovaná Štátna správa, verejná správa a samospráva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním základné... 
Dunajská Streda
20 dní pred

Sanitár

670 €

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vr... 
Bratislava - Petržalka
Pred 6 dňami

Colný deklarant

1200 €

 ...vystavovanie JCD a tranzitných dokladov, evidencia údajov o vývoze/dovoze tovaru v colnom systéme elektronické podávanie vyhlásení na colný úrad, zhromažďovanie podkladov pre colné konanie kontakt s colným úradom sledovanie zmien v colnej problematike na dennej báze... 
Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj
Pred 12 dňami

Samostatný referent MaP

1625 €

 ...roku na stravné a ich objednanie u externého dodávateľa • Komunikácia s inštitúciami - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a daňový úrad (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania atď.) • Administratívne činnosti mzdového oddelenia (zápočtové listy, PN,... 
Bratislava - Ružinov
Pred 5 dňami

Odborný referent - špecialista

802 €

 ...väzných právnych predpisov a výklad zamestnancom v nadväznosti na zákony, súvisiace so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, úradom práce a daňovými úradmi, posudzovanie a spracovanie podkladov pre čerpanie mzdových prostriedkov v členení na jednotlivé položky, •realiz... 
Bratislava - Ružinov
Pred 11 dňami

Vedúci oddelenia nákupu

2500 €

 ...zákona č. 343/2015 Z.z. znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva výborné komerčné a... 
Bratislava - Ružinov
Pred 6 dňami

Riaditeľ

 ...KONANIE - Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25. Prípadné ďalšie informácie získate na e-... 
Senec
pred mesiacom

Hlavný štátny radca

1178 €

 ...ho konania je potrebné, aby žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala náležitosti podľa § 3 ods. 1 Vyhlášky Úradu vlády SR č. 127/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení neskorších predpisov, a to: a) názov a sídlo slu... 
Bratislava - Ružinov
pred mesiacom

Administratívny pracovník - fakturant, personalista

900 €

 ...prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov). Telefonická a emailová komunikácia s inštitúciami - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, ministerstvá (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania atď.). Práca v účtovnom programe MRP mzdy a účtovníctvo,... 
Senec
Pred 11 dňami

Účtovník

750 €

 ...spolupráca pri inventarizácii tovaru, hmotného a nehmotného majetku. Spolupráca so soc. poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom. Ponúkané výhody stravné lístky, zamestnanecká zľava... 
Komárno
Pred 14 dňami

Verejný zdravotník

928 €

 ...kazami - epidemiologické vyšetrovanie v ohniskách nákaz - COVID - 19 - vyhodnocovanie získaných údajov - spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Ponúkané výhody - základná... 
Bratislava - Ružinov
pred mesiacom

Psychológ - zastupovanie počas MD a RD

977 €

 ...zamestnancom CDR, vedenie spisovej dokumentácie psychológa, komunikácia s úradmi pri NRS, NOS, sanácií, vypracovanie dokumentov pre súdy, úrady Informácie pre uchádzača: Požadované doklady: žiadosť o zaradenie do výberového konania; žiadosť o prijatie do zamestnania; životopis... 
Jelka, Trnavský kraj
Pred 3 dňami

Pomocný pracovník vo výrobe

580 €

 ...stretnutia. Miesto je vytvorené cez NP Pracuj, zmeň svoj život - opatrenie č. 3 - vhodní sú uchádzači o zamestnanie, ktorí sú v evidencii úradu práce minimálne 1 mesiac. Pracovné podmienky ~ Pr... 
Komárno
Pred 10 dňami

Experienced Tax Consultant (so zameraním na nepriame dane)

1500 €

 ...v oblasti DPH, •príprava DPH agendy na mesačnej/kvartálnej báze slovenským ako aj zahraničným klientom, •komunikácia s daňovým úradom, •spolupráca s auditovým tímom počas daňových previerok spoločností v rámci štatutárneho auditu. Zamestnanecké výhody, benefity... 
Bratislava - Ružinov
Pred 5 dňami

Opatrovateľka seniorov na HPP

50 €/deň

 ...osobnej hygieny. ~Aktivizácia klientov s prihliadnutím na ich osobné záujmy. ~Sprevádzanie klientov k lekárovi, počas prechádzok, návštev úradov a pod. ~Vykonávanie drobných domácich prác. Ponúkame: ~Hrubá mzda 500,-€ (Bratislavský kraj), 435,-€ (ostatné Slovensko) ~Možnos... 
Bratislava - Ružinov
pred 2 mesiacmi