Práca Úrad Senec

82 pracovni miesta

Administratívny pracovník - fakturant, personalista

900 €

 ...prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov). Telefonická a emailová komunikácia s inštitúciami - sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad, ministerstvá (výkazy, hlásenia, prihlášky, odhlášky, ročné zúčtovania atď.). Práca v účtovnom programe MRP mzdy a účtovníctvo,... 
Senec
19 dní pred

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona -koncepčná činnosť a... 
Bratislava
Pred 12 dňami

Sociálny pracovník NP DEI III - terénny/ambulantný

1011 €

 ...í v CDR, ambulantnou a terénnou formou na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: -vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom... 
Senec
pred mesiacom

Upratovačka

624 €

 ...prax Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Poprosil by som o kontaktovanie uchádzačov, ktorí sú evidovaní trvale na úrade práce minimálne 12 mesiacov po sebe. Ostatných nebudem môcť obsadiť. Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti vo firme MOTIVATION s.r.o... 
Galanta
Pred 3 dňami

Právnik

1800 €

 ...spracúvania osobných údajov, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť na spracúvanie osobných údajov orgánu dozoru – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane... 
Bratislava
9 dní pred

Účtovník / Účtovníčka

820 €

 ...Kompletné spracovanie miezd - Vedenie mzdovej agendy - Ročné zúčtovanie daní - Príprava výstupov pre učtáreň, poisťovne a daňový úrad, príprava potvrdení pre zamestnancov - Sledovanie legislatívnych zmien, ich aplikácia pre potreby spoločnosti - Príprava podkladov... 
Dunajská Streda
Pred 7 dňami

Upratovačka

624 €

 ...odbornú prax Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Poprosil by som o kontaktovanie uchádzačov, ktorí sú evidovaní trvale na úrade práce minimálne 12 mesiacov po sebe. Ostatných nebudem môcť obsadiť. Názov projektu: Zvýšenie zamestnanosti vo firme MOTIVATION s.r.o.... 
Galanta
Pred 7 hodín

Samostatný účtovník

1200 €

 ...komunikácia s klientami a externými inštitúciami - hľadanie riešení problémov v oblasti účtovníctva a daní - komunikácia s daňovým úradom - intrastat Zamestnanecké výhody, benefity * po zapracovaní možnosť pracovať určitú časť pracovného fondu z domu (homeoffice)... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Kuchár

1050 €

 ...pre poriadok a precíznosť Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Generálny konzulát je zastupiteľským úradom Maďarska vedený generálnym konzulom. Reprezentuje vysielajúci štát a chráni záujmy jeho občanov, komunikuje s úradmi v prijímajúcom š... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 12 dňami

Sanitár

670 €

 ...adovať obmedzenie spracúvania, (v) namietať proti spracúvaniu, (vi) požadovať prenos Vašich osobných údajov a (vii) podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava. Dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vr... 
Bratislava - Petržalka
Pred 13 dňami

Transfer Pricing - Analyst

1250 €

 ...padoch, ktoré zlepšia proces alebo zvýšia kvalitu a spolupracovať s tímom na projektoch, •zastupovať klientov pri komunikácii s daňovým úradom a pri daňových kontrolách. Zamestnanecké výhody, benefity Prečo si vybrať KPMG? Pretože mame jedinečnú firemnú kultúru, ktorá... 
Bratislava
Pred 11 hodín

Hlavný radca

913 €

 ...výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou alebo orgánu miestnej štátnej správy s krajskou... 
Bratislava - Ružinov
Pred 5 dňami

HR Generalist

1100 €

 ...Mzdovou účtovníčkou, •Objednávať pre zamestnancov stravovacie karty, benefitné karty a podobne, •Komunikovať so Sociálnou poisťovňou, Úradom práce a pod. inštitúciami •Pripravovať potrebné doklady pri akýchkoľvek zmenách u zamestnanca •Administrovať, aktualizovať a... 
Bratislava
Pred 7 dňami

Payroll Accountant

1500 €

 ...ch príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, ~ vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, ~ príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.),... 
Bratislava
Pred 14 dňami

Verejný zdravotník

900 - 1000 €

 ...pre územie SR. Činnosť ÚVZ SR vymedzuje zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia Adresa spoločnosti Úrad verejného zdravotníctva SR Trnavská cesta 52 826 45 Bratislava Kontakt Kontaktná osoba: Iveta Juroleková Tel.: +421... 
Bratislava - Ružinov
Pred 4 dňami

Asistentka riaditeľa

900 €

 ...zodpovednosti -Administratívne úkony pre generálneho riaditeľa, vybavovanie telefonátov, -Práca s úradmi ( vypĺňanie tlačív), ich podanie na úrade - Obchodné aktivity pre riaditeľa ( podporné aktivity sales, marketing) - Dohľad nad pracoviskom - Zastúpenie a organizačné... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Špecialista controllingu

1500 €

 ...činnosti súvisiace s holdingovým kvartálnym reportingom, zostavovanie hlásení, správ a výkazov pre NBS, SLASPO a SKP, štatistický úrad, príprava mesačného cash-flow reportu, spolupráca pri údržbe DWH, aktualizácia prevodníkov, metodická podpora. Zamestnaneck... 
Bratislava
9 dní pred

Senior účtovník

1400 €

 ...Spolupráca pri spracovaní mesačných podkladov DPH a pri mesačnej a ročnej účtovnej závierke spoločnosti Príprava reportov pre štatistický úrad a NBS Aké sú naše požiadavky? minimálne SŠ vzdelanie, preferované v ekonomickom odbore 3 roky praxe v odbore znalosť systé... 
Bratislava
Pred 11 dňami

Vedúci oddelenia nákupu

2500 €

 ...zákona č. 343/2015 Z.z. znalosť európskych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie zodpovednosť, rozhodnosť, precíznosť, dôslednosť, spoľahlivosť, kreativita, iniciatíva výborné komerčné a... 
Bratislava - Ružinov
Pred 13 dňami

Hľadáme administratívnu pracovníčku/asistentku

1000 €

 ...nosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť zameraná na zásobovanie kancelárií, reštaurácii, výrobných podnikov, škôl a úradov kancelárskymi, čistiacimi potrebami a spotrebným materiálom. Počet zamestnancov 5-9 zamestnancov Adresa spoločnosti... 
Bratislava
Pred 2 dňami