Práca Bozp Bratislava

71 pracovné miesto

Špecialista BOZP a požiarnej ochrany

1400 €

 ...Tvojou pracovnou náplňou by bolo: Koordinácia vypracovania bezpečnostných postupov vo výrobe Identifikácia nezrovnalostí v oblasti BOZP a PO a denný monitoring vo výrobe Implementácia legislatívnych a globálnych BOZP a PO štandardov na jednotlivých pracoviskách Š... 
Bratislava
29 dní pred

Technik/čka BOZP a OPP

 ...profesijný rast. Benefity 13. a 14. plat, prémie a pravidelný rast mzdy. Pracovná náplň: ~Zaisťovanie komplexných služieb v oblasti BOZP a OPP pre klientov z rôznych odborov (výrobná sféra, štátna správa, administratíva atď.) ~Vyhľadávanie a prevencia rizík, systém poskytovania... 
Bratislava
pred 2 mesiacmi

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR (pozemné stavby)

2200 - 2700 €

 ...stranami a oddeleniami - Na svojom stupni riadenia dodržiavať a zodpovedať za dodržiavanie interných predpisov a ISR ďalej predpisov BOZP a OPP - Spolupracovať s nadriadenými a podávať pravidelný reporting o stave činností Requirements: Uvítame kandidátov, ktorí spĺňajú... 
Bratislava
Pred 2 dňami

Asistentka

875 €

 ...evidencia objednávok a zmlúv) - spravovanie databáz – centrálny register dodávateľov, prehľad obchodných prípadov - zabezpečenie oblasti BOZP – v spolupráci s externou spoločnosťou – kontrola stavieb, školenia, prideľovanie OOPP, kategorizácia prác (v prípade potreby... 
Bratislava
Pred 1 dňami

HR Generalist

1100 €

 ...všetky reklamácie a nezrovnalosti v údajoch alebo v mzdách zamestnancov, •Viesť a aktualizovať evidenciu povinných školení (napr. BOZP, GDPR a pod.) a lekárskych prehliadok pre zamestnancov v spolupráci s ostatnými kolegami z HR oddelenia, •Riadiť a dodržiavať všetky... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Stavbyvedúci elektrikárov

1100 - 1700 €

 ...ich rozsahu a kvalite -Čítanie výkresovej dokumentácie -Vedenie stavebných denníkov -Dodržiavanie pracovných postupov s ohľadom na BOZP a kvalitu prác -Dodržiavanie pracovných a technologických postupov s ohľadom na normy STN a náklady resp. rozpočet. -Delegovanie... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Majster vo výrobe

1250 - 1450 €

 ...rozdeľovanie pracovných úloh vo výrobe, vlastná výroba. Činnosti vyplývajúce z tejto pozície. Dochádzka, morálka, hodnotenie, dodržiavanie BOZP a PO, dohľad na technologickými postupmi a procesmi. Sledovanie dokončenej a chybovej výroby - evidencia v podnikovom programe,... 
Bratislava
Pred 1 dňami

HR Manager

2000 €

 ...3 Osobnostné predpoklady a zručnosti * znalosť legislatívy týkajúcej sa pracovno-právnych vzťahov (Zákonník práce, pracovné právo, BOZP), * skúsenosť s vedením tímu min. 2 roky, * tímový/á hráč/ka, ktorý/á dokáže pracovať samostatne a flexibilne, * dobrý time management... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Strojník/čka

900 - 1100 €

 ...iavanie a vykonávanie predpísaných postupov čistenia a hygienických predpisov - zodpovednosť za dodržiavanie pracovného postupu a zásad BOZP - práca v nepretržitej prevádzke – 12 hod. zmeny Zamestnanecké výhody, benefity - práca na trvalý pracovný pomer - možnosť č... 
Bratislava
Pred 2 dňami

Bezpečnostný technik, technik PO

800 - 900 €

 ...ho technika a zároveň technika požiarnej ochrany v zmysle platných predpisov v danej oblasti: •vypracovávanie a vedenie dokumentácii BOZP a PO •vykonávanie školení v zmluvných spoločnostiach v uvedených oblastiach •vykonávanie kontrol, previerok a auditov v spoloč... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Projektový manažér

1500 €

 ...iavanie schválených termínov a rozpočtu, reportovanie o stave projektu; • kontrola kvality vykonaných prác a dohľad nad dodržiavaním BOZP a PPO na stavbe; • odsúhlasovanie nákladov projektu, faktúr a tvorba a správa odberateľskej fakturácie; • zastupovanie spoločnosti... 
Bratislava
Pred 11 dňami

HR špecialista

1100 €

 ...áca s marketingovým oddelením na budovaní Employer brandingu - správa benefitov - sledovanie a organizácia povinných preškoľovaní (BOZP, VZV, elektrovyhláška a iné odborné preškolenia) - príprava na veľtrhy práce a účasť na nich - podpora vedúcich oddelení v pracovno-... 
Bratislava
Pred 12 dňami

Manažér logistiky

2500 €

 ...prijímanie nápravných opatrení - Zodpovednosť za kontrolu nákladov a reporting - Zodpovednosť za dodržiavanie pracovných postupov, BOZP, OOPP, OPP na všetkých depách, komunikácia s bezpečnostno technicou službou - Zodpovednosť za fungovanie chodu dép podľa všetkých... 
Bratislava
28 dní pred

Prevádzkový riaditeľ pre RAJ zdravia

2200 €

 ...uje všetky kontroly, inšpekčné knihy, revízne správy a včasné odstránenie nedostatkov -zodpovedá za dodržiavanie opatrení a predpisov BOZP, PO, PZS, HACCP a ich kontrolu -zastupuje prevádzku voči dodávateľom a odberateľom, inštitúciám štátnej správy a samosprávy, záujmov... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Operátor výroby pre montáž

790 €

 ...montáž nárazníka podľa pracovného postupu • Vloženie výrobku na pás výstupnej kontroly • Plnenie úloh zadaných nadriadeným • Dodržiavanie BOZP a čistoty na pracovisku • Realizácia všetkých nevyhnutných činnosti potrebných k plynulému chodu JIT dodávok Ponúkané výhody • práca v... 
Bratislava
pred mesiacom

Vodič/Vodička nízkozdvižného vozíka

824 €

 ...technických -zariadení nízkozdvižného vozíka a skenera, práca s nzv - Spolupracuje s ostatnými členmi tímu, - Pracuje podľa pravidiel BOZP, interných pravidiel a postupov DP DHL, - Spracováva potrebnú dokumentáciu, - Plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených, - Prá... 
Bratislava
Pred 8 dňami

Servisný Technik pre meranie a reguláciu

1050 €

 ...servisné práce, montáž, oprava, nastavenie elektronických meradiel.... Vykonávanie servisu na zariadeniach MaR Zaškolenie a dodržiavanie BOZP Analýza príčiny porúch Zaisťovanie opráv a údržby zariadení u zákazníka Evidencia servisných a technických dát Práca s... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Vedúci oddelenia podporných činností

1178,5 €

 ...alebo obmedzení prístupu k informáciám + sťažností, zabezpečovanie školenia zamestnancov v oblasti BOZ a PO, zabezpečenie postupov pri BOZP a ochrane proti požiarom v zmysle príslušnej dohody medzi Centrom a odborom krízového manažmentu a bezpečnosti pri BOZP, ZP a OPP MPSVR... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Asistent/ka predaja - BERSHKA, Prešov

676,01 €

 ...• Práca za kasou • Práca na skúšobných kabínkach • Znalosť základných štandardov požadovaných v sklade • Dodržiavanie predpisov BOZP Nemusíš sa však vôbec báť, pretože vo všetkých činnostiach budeš zaškolený/á! :) ZRUČNOSTI A VLASTNOSTI: • Vek od 18 rokov • Znalos... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Koordinátor kvality pre Nemocnicu Novej Generácie

1200 €

 ...znalosť metód a manažérskych systémov v oblasti zabezpečovania kvality (ISO, JCI, SAK, a pod.) alebo iný systém riadenia enviromentu, BOZP a pod. znalosť lokálnej legislatívy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti orientácia v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti... 
Bratislava
Pred 5 dňami