Práca Bozp Trnava

1-20 od 29 výsledkov

SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Galanta

738 €
 ...pacientovi v súlade s odborným usmernením MZ SR - identifikovať potreby ošetrovateľskej starostlivosti pacienta - dodržiavať zásady BOZP - PO, Pracovného poriadku a interných smerníc - dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejaven... 
Pred 2 dňami

SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Galanta

738 €
 ...potreby ošetrovateľskej starostlivosti pacienta • Dokumentáciu o pacientovi vedie v súlade s odborným usmernením MZ SR • Dodržiava zásady BOZP a PO, Pracovný poriadok, interné smernice vzťahujúce sa na prácu, ktorú vykonáva • Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim Ď... 
Pred 2 dňami

Grafton Slovakia  -  Galanta

1170 - 1400 €
 ...Zber a spracovanie výrobných dát - Vykonávanie auditu, mapovanie výrobnej linky, zisťovanie nedostatkov - Zabezpečenie dodržiavania BOZP, PO a hygienických predpisov REQUIREMENTS Kandidát by mal spĺňať nasledujúce kritéria: - SŠ alebo VŠ vzdelanie technického smeru... 
23 dní pred

Lugera  -  Trnava

 ...definícia cieľov) - efektívne riadenie zmeny s ohľadom na finančný rozpočet - riadenie aktivít zameraných na zvýšenie a rešpektovanie BOZP a zlepšenie pracovných podmienok - práca na 3 zmeny - SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania, napríklad odbory : aplikovaná mechanika... 
Pred 8 dňami

Grafton Slovakia  -  Galanta

920 - 1200 €
 ...politikou, pracovným zaradením a zaškolením - zodpovednosť za aplikovanie a dodržiavanie pracovných postupov, kvalitatívnych noriem a BOZP - spolupráca s oddelením kvality na zlepšovaní úrovne kvality výroby - analýza príčin vzniknutých problémov a návrh riešeni - racionaliz... 
pred 2 mesiacmi

Holiday Kongres Hotel Trnava s.r.o.  -  Trnava

520 €
 ...- dodržiavať príkazy a nariadenia vedúceho pracovníka; - dodržiavať časový harmonogram stanovený priamym nadriadeným; - dodržiavať BOZP a PO predpisy; - v prípade potreby byť nápomocný na všetkých oddeleniach hotela podľa pokynov riaditeľa spoločnosti; Ponúkané výhody... 
26 dní pred

Strabag GmbH  -  Sereď

 ...zariadení. Identifikácia opotrebovaných dielcov a hlásenie nadriadenému. Udržiavanie poriadku a čistoty vo výrobnom závode. Dodržiavanie BOZP predpisov. Requirements Ukončené SŠ vzdelanie technické s maturitou (strojárske, elektro), prax v odbore min. 1 rok. Zodpovednosť,... 
29 dní pred

Bekaert Slovakia, s.r.o.  -  Galanta

2000 €
 ...predpismi - pracuje v súlade s pracovnou náplňou - zodpovedá za efektívne zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na pracovisku, PO a ochrany životného prostredia - dodržiava pravidlá BOZP, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia a... 
Pred 16 dňami

TESCO STORES SR, a.s.  -  Pezinok

755 €
 ...skladu na predajnu - triedenie tovaru - ostatná manipulácia s tovarom - dodržiavanie nastavených pravidiel a procesov - práca podľa BOZP Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky ~ Práca na zmeny: dvojzmenný pracovný režim Pož... 
9 dní pred

M.S.LEM, s.r.o.  -  Senec

1050 €
 ...ležitých okolností súvisiacich s prevádzkou skladu (poruchy, stavy ohrozujúce prevádzkyschopnosť skladu, havarijné situácie, ohrozenie BOZP alebo PP, úrazy) - zaevidovanie a vyhotovenie dokumentácie pri poškodených zásielkách, spísanie zápisu o poškodení zásielky - práca... 
Pred 4 dňami

Tomra Sorting s. r. o.  -  Senec

900 €
 ...povinný pracovať v zmysle interných procedúr, postupov a inštrukcií • Je povinný dodržiavať legislatívne a interné pravidlá v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia • Je povinný zúčastňovať sa školení a služobných ciest nariadených zamestnávate... 
24 dní pred

TINRON, s.r.o.  -  Pezinok

1000 €
 ...rozdeľovanie pracovných úloh vo výrobe, vlastná výroba. Činnosti vyplývajúce z tejto pozície. Dochádzka, morálka, hodnotenie, dodržiavanie BOZP a PO, dohľad nad technologickými postupmi a procesmi. Sledovanie dokončenej a chybovej výroby - evidencia v podnikovom programe,... 
9 dní pred

LAGERMAX Slovakia, spol. s r.o.  -  Senec

 ...ovanie, príprava, prípadne picking tovaru podľa potreby- nakládka a vykládka áut- spracováva potrebnú dokumentáciu- pracuje podľa pravidiel BOZP a interných pravidiel- spolupracuje s ostatnými členmi tímu- plní ďalšie úlohy v súlade s pokynmi nadriadených- práca na dve zmeny... 
Pred 4 dňami

HRQ  -  Sereď

 ...a ich prepravu - príprava budgetu a kontrola jeho dodržiavania - vedenie a motívácia zamestnancov - dohľad nad dodržiavaním noriem BOZP/OPP - reporting, zodpovednosť za plnenie úloh a prípadná analýza príčin jeho nedodržania - zavádzanie a implementácia nových procesov... 
Jooble: uchádzať sa pred mesiacom

Carcoustics Slovakia Senec s.r.o.  -  Senec

800 €
 ...informovať svojho nadriadeného – vedúceho zmeny, - dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia vyplývajúcich zo všeobecných zásad BOZP podľa zákona č. 124/2006 Z.z., dodržiavať zásady organizovania a uskutočňovania ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z.z. a... 
pred mesiacom

ATENA - PERSONAL CONSULTING s.r.o.  -  Zavar, Trnavský kraj

807 - 983 €
 ...Podieľať sa na príprave pracovných štandardov                         Dodržiavať princípy Systému výroby PSA Groupe Slovakia, predpisov BOZP, požiarnej ochrany a noriem v oblasti životného prostredia ako aj externých a interných noriem  Udržiavať čistotu a poriadok na... 
Pred 16 dňami

Arios  -  Trnava

 ...ukončení údržby• podiela sa na vypracovávaní preventívnych plánov údržy• riadi sa internými predpismi spoločnosti a dodržiava predpisy BOZP DRUH PRACOVNÉHO POMERU trvalý pracovný pomer PONÚKANÝ PLAT, BRUTTO 906€/mesiac + príplatky a prémie INÉ VÝHODY • atraktívne finan... 
Jooble: uchádzať sa 26 dní pred

TESCO STORES SR, a.s.  -  Pezinok

 ...skladu na predajnu - triedenie tovaru - ostatná manipulácia s tovarom - dodržiavanie nastavených pravidiel a procesov - práca podľa BOZP Dvojzmenný pracovný režim. Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný plat dohodou Miesto práce okres... 
Pred 8 dňami

McROY  -  Trnava

 ...vateľmi Tvorba harmonogramu stavieb Riadenie podriadených Vedenie koordinačných a kontrolných porád Zodpovednosť za dodržiavanie BOZP a OOPP Tvorba reportov Požiadavky Prax na obdobnej pozícií minimálne 3 roky Osvedčenie stavbyvedúceho podmienkou Znalosť... 
Jooble: uchádzať sa Pred 2 dňami

Saint-Gobain  -  Trnava

 ...jeho bezchybný chod - bezodkladné riešenie a nahlasovanie poruchy na zariadení - dôsledné dodržiavanie všetkých postupov v oblasti BOZP, PO a ŽP ( životné prostredie) - udržiavanie poriadku na pracovisku počas celej zmeny a hlavne po ukončení pracovnej zmeny Zamestnaneck... 
pred 2 mesiacmi
12

Prečo sa mi to zobrazuje? V predvolených nastaveniach zobrazuje Jooble pracovné ponuky v okolitých mestách/oblastiach do vzdialenosti 25 kilometre.