Účtovník/účtovníčka

1400 - 1900 €

 ...mieste: - spracovanie komplexného účtovníctva pre klientov v rôznych oblastiach, - podvojné účtovníctvo, - účtovanie účtovných kníh, denníkov, - zodpovednosť za správnosť zaúčtovania účtovných prípadov, - Inventarizácia účtov, závierky a uzávierka. Informácie pre uchádzača... 

Persona Grata HR s.r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

Účtovník

1400 €

 ...ce - spracovanie komplexného účtovníctva pre klientov v rôznych oblastiach, - podvojné účtovníctvo, - účtovanie účtovných kníh, denníkov, - zodpovednosť za správnosť zaúčtovania účtovných prípadov, - Inventarizácia účtov, závierky a uzávierka. Požadované... 

Persona Grata HR s.r.o.

Bratislava - Ružinov
pred mesiacom

Mechanik chladiacich zariadení

1600 €

 ...Zabezpečuje opravovanie a vymieňanie poškodených častí Realizuje montáž a demontáž Vedie a pravidelne aktualizuje prevádzkové denníky a ostatnú dokumentáciu. Spracúva interné výkazy zamestnávateľa, eviduje si svoju dochádzku. Mzdové podmienky (brutto) od 1 600 EUR... 

FUTURISTIC, s. r. o.

Bratislava
Pred 4 dňami

Vychovávateľ

989 €

 ...času, vedie deti k správnym návykom spoločenského správania, - na výchovno-vzdelávaciu činnosť je povinný sa vopred pripraviť, do denníka skupiny zaznamenáva činnosti, ktoré s deťmi v ten deň vykonal, - vedie príslušnú pedagogickú dokumentáciu, v zmysle individuálnej zodpovednosti... 

Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova

Bratislava - Petržalka
pred mesiacom

Vedúci/a školskej jedálne v MŠ

1200 €

 ...karty a obratová sú-piska zásob, faktúry, hlásenia o dotáciách na stravovanie) - zodpovednosť za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného prijatého od stravníkov - realizácia úhrad faktúr, zúčtovanie a zasielanie preplatkov - zodpovednosť za hospodársku,... 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Bratislava - Karlova Ves
28 dní pred

Referent Oddelenia strategických projektov- Invest. manažér

1700 €

 ...asového harmonogramu stavby, kontrola dodržiavania technologickej disciplíny dodávateľa prác, podľa potreby robiť zápisy v stavebnom denníku, pripraviť doklady ku kolaudácii a odovzdávaciemu konaniu užívateľovi; Zabezpečenie komplexnej činnosti pridelených investičných akci... 

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava - Ružinov
Pred 7 dňami

Elektrikár ( slaboprúd ) od 7,30 € / hod brutto. Bonus + 6€ za každú zmenu !

7,3 €/hod

 ...dobe dohodnutej pre účely pohotovosti.• Vykonávanie preventívnej údržby zariadení.• Vedenie a pravidelná aktualizácia prevádzkových denníkov.• Spustenie výrobných zariadení a elektrických podporných zariadení do prevádzky po výpadku dodávky elektrickej energie alebo odstá... 

Adecco

Bratislava
pred 2 mesiacmi