Zadaním si svojho mesta podľa štatistík zvýšujete šancu nájsť vhodnú prácu o 83.7%.

Práca Lekár

1-20 od 677 výsledkov

SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Dunajská Streda
Description: Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku • Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť - zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporu...
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Bánovce nad Bebravou
Description: Kardiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnejstarostlivosti, zaoberá sa ochorením srdca a ciev. Vykonáva preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť. Vykonáva diagnostiku srdcových vád, ischemických chorôb srdca, zlyhania...
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Krompachy, Košický kraj
Description: Gynekológ a pôrodník vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou a dispenzarizáciou chorôb ženských pohlavných orgánov a prsníkov, starostlivosťou o fyziologický a patologický priebeh...
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Levoča
Description: Chirurg vykonáva odborné alebo špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, v diferenciálnej diagnostike a chirurgickej liečbe Účasť na vzdelávacích a rozvojových aktivitách Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky...
19 dní pred
AGEL SK  -  Zlaté Moravce
Description: Internistavykonáva odborné alebo špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnejstarostlivosti sa zaoberá prevenciou, vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou,rehabilitáciou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou a určovaním prognózyvnútorných chor...
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Zlaté Moravce
Description: Rádiológvykonáva špecializované pracovnéčinnosti a v liečebno-preventívnej starostlivosti sa zaoberá vyšetrovanímchorobných stavov pomocou zobrazenia röntgenovými lúčmi alebo iným vlnením.Zaoberá sa aj rádiologickými metódami spojenými s liečebným výkonom ainterven...
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Levoča
 ...cie. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov primára oddelenia, výkonného riaditeľa a námestníka pre zdravotnú starostlivosť. Hľadáme lekárov, ktorí chcú pracovať v modernej nemocnici, v príjemnom kolektíve a sú orientovaní na pacienta. Svedomitosť, zodpovednosť, empatický... 
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Levoča
 ...pokynov primára oddelenia, výkonného riaditeľa a námestníka pre zdravotnú starostlivosť. Hľadáme atestovaných aj neatestovaných lekárov, ktorí chcú pracovať v modernej nemocnici, v príjemnom kolektíve a sú orientovaní na pacienta. Svedomitosť, zodpovednosť, empatický pr... 
19 dní pred
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Spišská Nová Ves
Description: • Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru u pacientiek na gynekologicko - pôrodníckom oddelení• Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť - zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovan...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Spišská Nová Ves
Description: Samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej službe, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. Pracovné miesto je na novovybudovanom Urgentnom príjme v NsP Spišská Nová Ves.Jánskeho...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Dunajská Streda
Description: • Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku• Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť - zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporu...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Spišská Nová Ves
Description: vykonávanie diagnostickej a preventívno-liečebnej činnosti poskytovať a zabezpečovať konziliárnu zdravotnú starostlivosť kooperácia v rámci oddelenia, dodržiavanie pravidiel TOP kariérne benefity1.Prestížny zamestnávateľ2.podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Žiar nad Hronom
Description: Lekár špecialista pre oddelenia: vnútorné lekárstvo, pediatria, neurológia, chirurgia• Pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou• Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom... 
Pred 16 dňami
AGEL SK  -  Handlová
Description: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na oddelení dlhodobo chorých na základe najnovších vedeckých poznatkov, teórií a vedomostí, a to takým spôsobom, aby boli v súlade s etickými princípmi, právami pacienta s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť Kontaktova...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Rimavská Sobota
Description: Lekár / lekárka so špecializáciou v príslušnom odbore: vnútorné lekárstvo, kardiológia, chirurgia, rádiológia, onkológia, anesteziológia a intenzívna medicína, gynekológia• Samostatné vykonávanie preventívnej, diagnostickej a liečebnej činnosti v príslušnom odbore... 
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Rožňava
Description: Lekár špecialista v odbore : chirurgia, rádiológia, neurológia, pediatria, kardiológia, infektológia, úrazová chirurgia, ortopédia, gynekológia a pôrodníctvo, psychiatria • Pracuje na pridelenom pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou• Poskytuje a zabezpe... 
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Svidník
Description: poskytovanie a zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru u pacientiek na gynekologicko - pôrodníckom oddelení. poskytovanie a zabezpečovanie konziliárnej zdravotnej starostlivosti, zdravotná starostlivosť poskytovaná...
Pred 16 dňami
SVET ZDRAVIA, A. S.  -  Spišská Nová Ves
Description: • Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku• Samostatný výkon odborných špecializovaných diagnostických postupov a liečebno preventívnej činnosti na lôžkovom oddelení vnútorného lekárstva ...
Pred 12 dňami
AGEL SK  -  Levoča
 ...diagnostikou, liečbou ochorení, ďalej vykonáva činnosti pri príjme a prepúšťaní pacientov a poskytuje odborné konzíliá Hľadáme lekárov, ktorí chcú pracovať v modernej nemocnici, v príjemnom kolektíve a sú orientovaní na pacienta. Svedomitosť, zodpovednosť, empatický pr... 
Pred 16 dňami
Savlmz  -  Banská Bystrica
Veterinárna ambulancia v BB prijme veterinárneho/nu lekára/ku-absolventa/ku. Životopis na mail: ****@*****.***
Jooble: uchádzať sa Pred 7 dňami