Práca Ministerstvo spravodlivosti

108 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Laboratórny diagnostik

1365 €

 ...Podunajské Biskupice. Nemocnica zamestnáva vyše 1300 lekárov a 2 000 sestier, celkovo takmer 6 000 zamestnancov. Zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Počet zamestnancov 1000 a viac zamestnancov Adresa spoločnosti Univerzitná nemocnica Bratislava Paž... 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava
Pred 1 dňami

Generálny/a riaditeľ/ka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti...

1340,5 €

 ...spojenej s poslaním a právnou formou organizácie; • riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov; • zodpovedá sa gesčnému útvaru ministerstva - Sekcii kultúrneho dedičstva, ktorá zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie činností organizácie, spoločnú tvorbu ročného... 

Ministerstvo kultúry SR

Bratislava - Karlova Ves
18 dní pred

Hlavný štátny radca / Odborný legislatívny pracovník

1178 €

 ...mieste nájdete na odkaze: Najnáročnejšia činnosť (podľa prílohy č. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe): •Právne zastupovanie ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, pred sú... 

Úrad pre verejné obstarávanie

Bratislava - Ružinov
Pred 16 dňami

Referent dopravného urbanizmu a inžinieringu

983 €

 ...ý zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Zabezpečuje a vypracováva koncepčné materiály materiálov, štúdiá, generely, prognózy... 

Mesto Nitra

Nitra
18 dní pred

Expert na študentskú a pracovnú mobilitu

2900 - 3200 €

 ...slovenských pracovníkov zo zahraničia a zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid a Európskou komisiou. Informácia o projekte: Cieľ... 

Európska migračná agentúra (EMA)

Bratislava
Pred 7 dňami

Vychovávateľ

800 €

 ...38/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov... 

Školský internát

Bratislava - Ružinov
Pred 2 dňami

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

 ...Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborný... 

Základná škola Jána Amosa Komenského

Kolárovo
Pred 2 dňami

Vedúci školskej jedálne

 ...Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov Iné kritériá a požiadavky: • znalosť vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania a ďalších príslušných právnych predpisov v... 

Materská škola pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďa...

Rimavská Sobota
17 dní pred

Riaditeľ Kreatívneho centra Nitra

2150 €

 ...prehodnocovania možností realizovania aktivít v kreatívnom centre. -Budovanie spolupráce s organizáciami ako Slovak Business Agency (SBA), Ministerstvo hospodárstva SR, resp. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)... 

Mesto Nitra

Nitra
pred mesiacom

Manažér pre verejné obstarávanie

1400 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zabezpečenie nákupu tovarov, prác a služieb pre potreby ministerstva podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrola verejného obstarávania realizovaného prijímateľmi regionálneho príspevku, ktorý úrad poskytuje... 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác...

Bratislava - Staré Mesto
20 dní pred

Vychovávateľ

790 €

 ...Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných... 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Prievidza
19 dní pred

Vychovávateľ

4,1 €/hod

 ...v odbore vychovávateľstvo Zručnosti, schopnosti Ďalšie požiadavky: Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky č. 1/2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov... 

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Dedina Mládeže, Nitriansky kraj
26 dní pred

Laborant

 ...čná charakteristika spoločnosti Národná transfúzna služba Slovenskej republiky je štátnou príspevkovou organizáciou, zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR od 1. 1. 2004. Základným účelom zriadenia organizácie – špecializovaného zariadenia zdravotnej starostlivosti - je... 

Národná transfúzna služba SR

Bratislava
Pred 3 dňami

Personálny/-a manažér/-ka

1500 €

 ...om tíme Spoločenskej zodpovednosti. Počet zamestnancov 250-499 zamestnancov Adresa spoločnosti Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Nevädzová 5 821 01 Bratislava Kontakt Kontaktná osoba: Ing.... 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a...

Bratislava
Pred 2 dňami

Referent pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

887 €

 ...Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Agentúra pre rozvoja vidieka (ARVI) je príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá už 20 rokov pomáha zhromažďovať, analyzovať a šíriť inform... 

AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIEKA

Nitra
Pred 3 dňami

Front-end web Developer

1600 €

 ...partnerov. Klienti Naši klienti sú nielen zo štátnej sféry, ale aj z komerčného sveta. Pracujeme na projektoch pre veľké bankové inštitúcie, poisťovňe, ministerstvá. Môžeme spomenúť napríklad TatraBanku, Uniqu, Generali poisťovňu, Ministerstvo financií a mnohé iné.... 

InterWay, a. s.

Bratislava
29 dní pred

Výkonný riaditeľ

1000 €

 ...po obsahovej aj finančnej stránke a za výsledky činnosti OOCR Región GRON - Pripravuje žiadosť o dotáciu s projektom na príslušné ministerstvo SR, podáva žiadosti o získanie iných finančných príspevkov a zabezpečuje dokladovanie a dokumentáciu pre účely vyúčtovania - Spolupracuje... 

"REGIÓN GRON"

Nová Baňa, Banskobystrický kraj
Pred 6 dňami

Štátny radca - odborník

 ...n na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokumentmi v listinnej podobe je do 01.04.2021 na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia personálnych a sociálnych činností, osobný úrad, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. V elektronickej... 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Rimavská Sobota
Pred 14 dňami

Obsluha lesnej lanovky

900 €

 ...predpisov (§ 16 ods. 1) Preukaz na obsluhu motorovej píly pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti (pilčícky preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a... 

LESPROGRES, s.r.o.

Nitrianske Pravno, Trenčiansky kraj
pred mesiacom

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

 ...Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborný... 

Základná škola Jána Amosa Komenského Kolárovo

Kolárovo
Pred 3 dňami