Práca Ministerstvo Bratislava

131 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Konzultant na pobočke poisťovne

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Práca na pobočke poisťovne. Telefonovanie. Stretnutia s klientmi - servis, nové zmluvy, pomoc s nahlasovaním poistných udalostí. Školenia. Porady. Práca sa vykonáva na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Všeobecne požadované znalosti...

Lenka Maková

Bratislava
Pred 2 dňami

Hlavný štátny radca

Nový

1178,5 €

 ...potrebný na plnenie úloh štátnej služby Najnáročnejšia činnosť •tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti na úrovni ministerstva •koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva •koordinovanie celoštátneho systému alebo... 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava
Pred 2 hodiny

Generálny štátny radca

Nový

1340,5 €

 ...ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby Najnáročnejšia činnosť •tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva •koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva Bližšie určená najnáročnejšia činnosť •všetky uvedené č... 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava
Pred 2 hodiny

Generálny štátny radca

1340,5 €

 ...tátny radca Druh štátnej služby stála štátna služba Najnáročnejšia činnosť •tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva •tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštit... 

Ministerstvo spravodlivosti SR

Bratislava
Pred 5 dňami

Sociálny pracovník - Externista

8 €/hod

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce • Sociálna práca vo vylúčenej komunite, so sociálne znevýhodnenými rodinami a pod. • Výkon priamej práce s klientom (dieťa, mládežník, dospelý) v zmysle napĺňania cieľov poradenstva, prevencie a podpory • Práca s dieťaťom...

Detský fond Slovenskej republiky

Bratislava - Vrakuňa
27 dní pred

Sociálny pracovník

1200 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce plynulý chod sociálnej starostlivosti kultúrno-výchovnú a záujmovú činnosť prijímateľov sociálnej služby vedenie príslušnej dokumentácie v sociálnej službe poskytovanie psycho- sociálnej starostlivosti klientovi tvorbu...

Senior POHODA n.o.

Senec
26 dní pred

Odborný referent pre personalistiku

1400 €

 ...spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1.1.1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (právny nástupca Ministerstvo dopravy a výstavby SR). Hlavné odborné č... 

Slovenská správa ciest

Bratislava
Pred 8 dňami

Databázový admin špecialista

2500 €

 ...ná charakteristika spoločnosti Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra NASES) je príspevková organizácia Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie. Medzi hlavné úlohy agentúry patrí najmä: Rozvoj a prevádzka centrálnej komunika... 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (agentúra...

Bratislava
17 dní pred

VK/2021/2281 - hlavný štátny radca, odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti

1178,5 €

 ...práce, právomoci a zodpovednosti Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni. Bliž... 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Bratislava
20 dní pred

Vrátnik - informátor

686,5 €

 ...ého riadenia škôl a školských zariadení ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických pracovníkov. ŠPÚ je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Počet zamestnancov 50-99 zamestnancov Adresa spoločnosti Štátny pedagogick... 

Štátny pedagogický ústav

Bratislava
Pred 12 dňami

Asistentka odboru verejného obstarávania

1130 €

 ...a zodpovednosti Hľadáme asistentku odboru verejného obstarávania, ktorý zabezpečuje nákup tovarov, prác a služieb pre potreby ministerstva podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, kontroluje verejné obstarávanie realizované prijímateľmi regionálneho príspevku... 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác...

Bratislava
Pred 6 dňami

Terénny sociálny pracovník - Národný projekt

1150 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny ...

Mesto Pezinok

Pezinok
26 dní pred

Indexátor

1000 €

 ...charakteristika spoločnosti Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) je štátna príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Národné centrum zdravotníckych informácií analyzuje zdravotnícke informácie, zároveň je... 

Národné centrum zdravotníckych informácií

Bratislava
25 dní pred

Sestra

993 €

 ...Podunajské Biskupice. Nemocnica zamestnáva vyše 1300 lekárov a 2 000 sestier, celkovo takmer 6 000 zamestnancov. Zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Počet zamestnancov 1000 a viac zamestnancov Adresa spoločnosti Univerzitná nemocnica Bratislava Paž... 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava
Pred 8 dňami

Administrátor akreditačných činností Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

1300 €

 ...pia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR, – čestné vyhlá... 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo

Bratislava
pred 2 mesiacmi

Radca - asistent - stála štátna služba

713,5 €

 ...pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný sú... 

Okresný súd Bratislava II

Bratislava - Ružinov
Pred 3 dňami

Štátny radca, probačný a mediačný úradník

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni okresného súdu v zmysle zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektor...

Krajský súd v Bratislave

Bratislava - Staré Mesto
Pred 13 dňami

Bytový (sociálny) asistent

880 €

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti V rámci nového projektu v integračnom programe Medzimiesto hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý by mal v zodpovednosti: ●Práca s klientom v bývaní ●Zabývanie sa: proces zabývania sa klienta v novom...

OZ Vagus

Bratislava
Pred 13 dňami

Upratovačka

700 €

 ...ch motorových vozidiel a poskytovaním IT služieb v rezorte MV SR. Sme spoločnosť, ktorá dlhoročne pôsobí v oblasti servisu vozidiel Ministerstva vnútra SR a sme autorizovaným servisom pre značky ŠKODA, VW, SEAT, HYUNDAI, TATRA, ROSENBAUER a predaja príslušenstva a náhradných... 

Automobilové opravovne MV SR, a.s.

Bratislava
20 dní pred