1431,5 €

 ...odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod. 15. Vypracováva podklady pre zmluvy súvisiace s problematikou odboru. 16. Zodpovedá za odovzdanie uzatvorených zmlúv na evidenciu. 17. Odborne sa vzdeláva a zvyšuje si odbornú kvalifikáciu. 18. Zabezpečuje úpln... 

Mesto Piešťany

Piešťany
Pred 1 dňami

1400 €

 ...- Vedenie obchodnej agendy, spracovávanie dopytov a ponúk, - Príprava a účasť na obchodných jednaniach, príprava podkladov a návrhov zmlúv o obchodnej spolupráci - Organizácia a zabezpečenie výstav, školení a ostatných súvisiacich činností vrámci zverených teritórií - Monitorovanie... 

EKOM spol. s r. o.

Piešťany
Pred 1 dňami
 ...zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí, spracovanie podkladov do výpožičkových, zámenných, darovacích a nájomných zmlúv, udržiavanie priestorov vonkajšej expozície. Vedenie a spravovanie zložitého odborného katalógu II. stupňovej evidencie pridelených... 

Vojenský historický ústav

Piešťany
Pred 1 dňami

900 €

 ...1 Náplň práce: - samostatne zabezpečovanie a spracúvanie personálnej a mzdovej agendy pre cca 150 zamestnancov - príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru - prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne... 

Služby mesta Piešťany

Piešťany
Pred 1 dňami