Práca Pis Banskobystrický kraj

10 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Profesionálny náhradný rodič

873 €

 ...čenému počtu detí (max 3 deti na 1 profesionálneho rodiča) v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor... 

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí

Banskobystrický kraj
pred mesiacom

Profesionálny náhradný rodič

873 €

 ...čenému počtu detí (max 3 deti na 1 profesionálneho rodiča) v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča v zmysle § 51 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor... 

Domov detí, Stredisko Evanjelickej Diakonie

Banskobystrický kraj
pred mesiacom

Pracovník na výrobnú linku

4 €/hod

 ...za účelom: výberu uchádzačov o zamestnanie na obsadzované pracovné miesto. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR: realizovanie predzmluvných vzťahov, na ktorý spoločnosť nepotrebuje Váš súhlas. Poskytnutie osobných údajov je Vaš... 

BUDIŠ a. s.

Tornaľa, Banskobystrický kraj
Pred 15 dňami

HR Business Partner

1500 €

 ...údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spolo... 

NN Životná poisťovňa, a.s.

Banskobystrický kraj
9 dní pred

Senior advokátsky koncipient / Advokát

1000 €

 ...Osobné údaje budeme spracúvať za účelom realizácie výberového konania na danú pracovnú pozíciu na právnom základe podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (predzmluvné vzťahy) – spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvoren... 

P M LEGAL s. r. o.

Banská Bystrica
Pred 6 dňami

Čiperná Predavač/-ka v obchode Partyland

750 €

 ...ch uchádzačov. Zaslaním životopisu dávate súhlas: V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o... 

SPIRIT s.r.o.

Banská Bystrica
17 dní pred

Manažér obchodného tímu Brezno

1500 €

 ...údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spolo... 

NN Životná poisťovňa, a.s.

Brezno
22 dní pred

Riaditeľ/ka Materskej školy 1. Mája 161/1, Zvolen

 ...diel, I. časť), -splnené podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z., -výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky... 

MESTO ZVOLEN

Zvolen
Pred 4 dňami

Riaditeľ Základnej školy M. Rázusa 1672/3 Zvolen

1118 - 1477 €

 ...(príloha č. 1), -splnené podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z., -výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky... 

MESTO ZVOLEN

Zvolen
Pred 4 dňami