Práca Pis Kechnec, Košický kraj

10 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Senior Cost Controller

1400 €

 ...dajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posú... 
Kechnec, Košický kraj
Pred 1 dňami

Technik obrábania

739 €

 ...dajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posú... 
Kechnec, Košický kraj
Pred 15 dňami

Vychovávateľ - zastupovanie počas PN

 .... z., d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) motivačný list, f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až d), g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných... 
Košice
Pred 15 dňami

Zdravotnícky laborant pre oddelenie hematológie

800 €

 ...predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj... 
Košice
Pred 6 dňami

Service Desk Agent

1000 €

 ...pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktor... 
Košice
Pred 13 dňami

Príslušník mestskej polície Moldava nad Bodvou

 ...Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu... 
Košice
pred mesiacom

Zdravotná sestra v Odberovom centre Košice

850 €

 ...predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj... 
Košice
23 dní pred

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou

8 €/hod

 ...funkčného vzdelávania; -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; -čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení... 
Moldava nad Bodvou
Pred 14 dňami

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva

757,5 - 909,5 €

 ...Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu... 
Moldava nad Bodvou
pred mesiacom

Service Desk Agent (Ref. č.: 021/RC/SKM055/2021)

1000 €

 ...pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktor... 
Košice
Pred 1 dňami