Práca Pis Košice

14 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Vychovávateľ - zastupovanie počas PN

 .... z., d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) motivačný list, f) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až d), g) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných... 
Košice
Pred 15 dňami

Service Desk Agent

1000 €

 ...pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktor... 
Košice
Pred 13 dňami

Zdravotnícky laborant pre oddelenie hematológie

800 €

 ...predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj... 
Košice
Pred 6 dňami

Zdravotná sestra v Odberovom centre Košice

850 €

 ...predmetného pracovnoprávneho vzťahu uvedeného v tejto ponuke, a to na základe potreby opatrení pred jeho uzatvorením v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Ďalšie informácie o spracúvaní Osobných údajov sú dostupné na Ak súhlasíte, aby Vaše Osobné údaje boli spracúvané aj... 
Košice
23 dní pred

Príslušník mestskej polície Moldava nad Bodvou

 ...Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu... 
Košice
pred mesiacom

Senior Cost Controller

1400 €

 ...dajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posú... 
Kechnec, Košický kraj
Pred 1 dňami

Zmenový majster

1100 €

 ...daje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodr... 
Prešov
Pred 15 dňami

Technik obrábania

739 €

 ...dajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posú... 
Kechnec, Košický kraj
Pred 15 dňami

Service Desk Agent (Ref. č.: 021/RC/SKM055/2021)

1000 €

 ...pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktor... 
Košice
Pred 1 dňami

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou

8 €/hod

 ...funkčného vzdelávania; -čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; -čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení... 
Košice
Pred 14 dňami

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva

757,5 - 909,5 €

 ...Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu... 
Košice
pred mesiacom

Riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK

1500 €

 ...rodičov, 10.písomný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov na účely evidencie uchádzačov výberového konania v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požiadavky na zamestnanca Pozí... 
Prešov
Pred 5 dňami

Nástrojár, programátor CNC obrábacích strojov / sústruh

1000 €

 ...daje v našom informačnom systéme na presne určenom právnom základe, ktorý predstavuje Váš súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Účel je teda konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodr... 
Prešov
Pred 15 dňami

Všeobecný praktický lekár pre poprednú ambulanciu pre dospelých

3000 €

 ...pozorne si prečítajte nasledujúci text a priložte ho k vášmu emailu-listu: Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktor... 
Prešov
Pred 6 dňami