Práca Pis Moldava nad Bodvou

6 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Právnik

Nový

1000 €

 ...osobné údaje spracúvame za účelom výberového konania na pozíciu uvedenú v inzeráte. Právny základ spracúvania Na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého „Spracúvanie osobných ú... 

KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI s.r.o

Košice
Pred 15 hodín

Radca - ekonomický odbor, stála štátna služba

917 €

 ...dotknutá osoba) budú spracovávané iba na účely tohto výberového konania. Právnym základom na spracovávanie osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie (EÚ) 2016/679 – ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľný pohyb takýchto údajov. Kontakt na... 

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Košice
Pred 5 dňami

Senior Cost Controller

1400 €

 ...dajov je zaradenie uchádzača do evidencie záujemcov o zamestnanie pre posúdenie vhodnosti na danú pracovnú pozíciu v zmysle §13 ods. 1 písm. b) Zákona, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a čl. 11 Zákonníka práce. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posú... 

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

Kechnec, Košický kraj
pred mesiacom

Riaditeľ školy

1118 €

 ...ch uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o... 

Košický samosprávny kraj

Košice
Pred 6 dňami

NN Poradca pre oblasť Košice a okolie

1250 €

 ...údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti ako dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní. NN spolo... 

NN Životná poisťovňa, a.s.

Košice
pred mesiacom

Šéfkuchár/ka do prevádzky Republika Východu v Košiciach

2000 €

 ...nom liste. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (E... 

GASTRO CENTRÁL s.r.o.

Košice
Pred 7 dňami