Práca Pis Tisovec, Banskobystrický kraj

7 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Elektrodesigner

1000 €

 ...opätovného oslovenia s pracovnou ponukou po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa spoločnosť LVD S3, a.s. zaväzuje v § 6 ods.1 písm. h) zákona č. 428/2002 Z.z., že osobné údaje zlikviduje. Daný súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať´´Vyhradzujeme si právo kontaktova... 

LVD S3, a.s.

Tornaľa, Banskobystrický kraj
Pred 18 hodín

Asistent odborného pracovníka komunitného centra

750 €

 ...á Ďalšie požiadavky: Kvalifikačné predpoklady na pozíciu asistent odborného pracovníka KC sú: Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.... 

Mesto Tisovec

Tisovec, Banskobystrický kraj
17 dní pred

Odborný pracovník komunitného centra

925 €

 ...najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b). V zmysle § 110ak ods. 1 písm. b) zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších... 

Mesto Tisovec

Tisovec, Banskobystrický kraj
29 dní pred

Odborný pracovník - garant komunitného centra

980 €

 ...(ďalej len „zákon č. 219/2014“) a to: a)vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo b)vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika... 

Mesto Tisovec

Tisovec, Banskobystrický kraj
29 dní pred

Terénny sociálny pracovník (TSP)

 ...a v študijnom odbore sociálna práca. V prípade, že má užívateľ registrovanú terénnu sociálnu prácu ako službu v zmysle § 110 ak ods. 1 písm. b) zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov... 

Obec Divín

Divín, Banskobystrický kraj
Pred 8 dňami

Asistent odborného pracovníka komunitného centra

750 €

 ...iadavky: Kvalifikačné predpoklady na pozíciu asistent odborného pracovníka KC sú: Nižšie stredné odborné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 4 písm. a). Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iné výhody: Mož... 

Mesto Tisovec

Tisovec, Banskobystrický kraj
29 dní pred

Riaditeľ

8 €/hod

 ...uchádzača o spôsobilosti na právne úkony, očestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. Prihlášku s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebn... 

Súkromná stredná odborná škola Magán Szakkozépiskola

Rimavská Sobota
23 dní pred