Priemerný plat: €991 /mesačne

Ďalšie štatistiky

Hlavný radca

1107,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Špecialista rozvoja informačných systémov. - Vykonáva podporu užívateľom v priebehu testovacej aj ostrej prevádzky informačných systémov, analyzuje možné príčiny vzniknutých nedostatkov a poskytuje súhrnné podklady gestorom...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - Nové Mesto
Pred 13 dňami

Radca, asistent

865,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce -samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. (úsek výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajsk...

Správny súd v Bratislave

Bratislava - Nové Mesto
Pred 14 dňami

Odborný radca

1034 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Najnáročnejšia činnosť (charakteristika platových tried podľa prílohy č. 2 k zákonu č.55/2017 Z.z. alebo podľa osobitného predpisu): Samostatné ucelené odborné činnosti v príslušnom odbore štátnej služby alebo v príslušnom...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - Nové Mesto
pred mesiacom

Hlavný radca

1107,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Druh štátnej služby dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho zamestnanca, ktorý čerpá služobné voľno. Najnáročnejšia činnosť: Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - Nové Mesto
pred 2 mesiacmi

Štátny radca, vyšší súdny úradník

1257,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce koncepčné činnosti pri výkone súdnictva na úrovni orgánu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, vyhodnocovanie výsledkov a v príprava podkladov na rozhodovanie na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení zákona ...

Správny súd v Bratislave

Bratislava - Nové Mesto
Pred 14 dňami

Radca, tajomník informačného centra

865,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce -samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku. (úsek výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajsk...

Správny súd v Bratislave

Bratislava - Nové Mesto
Pred 10 hodín

Odborný radca - rozpočet a financovanie škôl

1034 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Zabezpečuje vo vzťahu k školám a školským zariadeniam v územnej pôsobnosti obcí koordinačnú a metodickú činnosť na úseku rozpočtovania a ekonomických činností - Poskytuje finančné prostriedky školským úradom, obciam, ktor...

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Bratislava - Nové Mesto
pred mesiacom

Hlavný radca, systémový a databázový administrátor, 3. pl. t

865,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce tvorba a koordinovanie koncepcií a programov rozvoja v príslušnom odbore štátnej služby s dôsledkami na územie okresu alebo obvodu Požadované vzdelanie Stredné odborné vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Po...

Správny súd v Bratislave

Bratislava - Nové Mesto
Pred 14 dňami

Radca, asistent

865 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3343000 - Odborný administratívny asistent Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a služby zákazníkom Počet voľných miest: 5 Náplň práce: vedenie súdnych spisov vedenie súdnych spisov v elektronickej podobe (ESS) vedenie...

Mestský súd Bratislava III

Bratislava
Pred 1 dňami

Špecialista pre finančné vykazovanie a platobný styk

1258 €

 ...lneho informačného systému; • spolupráca pri príprave interných smerníc. Obsadzované štátnozamestnanecké miesto je vo funkcii štátny radca, kandidáta prijímame do dočasnej štátnej služby. Informácie pre uchádzača: Zaujala Vás táto ponuka? Našli ste sa v požiadavkách na tú... 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Bratislava
Pred 2 dňami