Práca V štátnej správe Bratislava - Karlova Ves

802 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Aupark na plný úväzok / od 5,50€ hodina

910 - 1000 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Príjemných ľudí s chuťou pracovať v kolektíve Všeobecne požadované znalosti: -spoľahlivosť-zdvorilé a príjemné vystupovanie k zákazníkom i medzi sebou navzájom-chuť učiť sa nové veci-zmysel pre tímovú prácu-zodpovedný prí...

McDonald's Slovakia spol. s r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

Referent odpadového hospodárstva

900 €

 ...mesta a príslušných VZN mesta, príprava zmlúv s FO a PO na úseku odpadového hospodárstva, zastupovanie mesta v konaniach s orgánmi štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, vypracúvanie vyjadrení k zisteniam kontrolných orgánov a spracúvanie návrhov na prijatie nápravn... 

Mesto Stupava

Stupava, Bratislavský kraj
Pred 2 dňami

Asistent služieb (Manipulačný pracovník)

800 €

 ...Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Pomocné, prípravné a manipulačné práce na správe majetku a budov. - nakladanie - vykladanie - prenášanie - prevážanie - triedenie - čistenie - drobné remeselné prace s pomocou náradia Poskytujete služby v interiéri a exteri... 

Rozhlas a televízia Slovenska

Bratislava
Pred 2 dňami

Hlavný radca - personalista špecialista (štátna služba)

913 €

 ...áce Najnáročnejšie činnosti podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...  ...služobným úradom Ministerstva vnútra SR a ďalšími orgánmi štátnej správy, vedúcimi, riaditeľmi, a prednostami Okresných úradov.... 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bratislava - Staré Mesto
Pred 10 dňami

Referent odboru kontroly

1400 €

 ...podnetov doručených ŠFRB - kontrola v oblasti plnenia úloh verejnej správy a hospodárenia s verejnými prostriedkami - spracovanie prichá...  ...úca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Štátny fond rozvoja bývania je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory... 

Štátny fond rozvoja bývania

Bratislava
Pred 8 dňami

Referent správy majetku

900 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Agenda správy majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia), zabezpečovanie inventarizácie, evidencia technickej dokumentácie spravovaných objektov, majetkovo právne vysporiadanie, prevody majetku, práca so znaleck... 

Mesto Stupava

Malacky
Pred 1 dňami

Riaditeľ

 ...pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, -najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, -dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický... 

Základná škola Jána Kupeckého Pezinok

Pezinok
Pred 1 dňami

Tímlíder

3000 €

 ...vyššiu cenu ako podpísaný akcepťák, pretože je to naše a sme na to hrdí. Zahodili sme za hlavu všetky predsudky a dotiahli sme do štátnej správy UX špecialistov, DDD, microservices a najnovšie technológie podporené plnou automatizáciou. Riadime sa heslom: „Ak to nefunguje, oprav... 

PosAm spol. s r.o.

Bratislava
28 dní pred

Referent správy majetku

900 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti agenda správy majetku (zaradenie, vyradenie, odpisy, operatívna evidencia), zabezpečovanie inventarizácie, evidencia technickej dokumentácie spravovaných objektov, majetkovo právne vysporiadanie, prevody... 

Mesto Stupava

Stupava, Bratislavský kraj
Pred 1 dňami

Odborný asistent - vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov

1350 €

 ...poslednej aktualizácie: 22. 4. 2021 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 12 Pracovná oblasť: Štátna správa Informácie o sprostredkovaní: Termín výberového konania:10. 5. 2021Informácie pre záujemcu:Pre prihlásenie sa do výberového... 

Zdravé regióny

Bratislava - Ružinov
26 dní pred

Matrikár/ka

 ...matriky s novými elektronickýmiaplikáciami v rámci MV SR, ~metodicky usmerňuje organizácie v oblasti rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy naúseku matriky, ~vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ~dôsledne využíva programové vybavenie... 

Runtime BP Slovak s.r.o.

Bratislava
pred mesiacom

Matrikár

872 €

 ...matriky s novými elektronickými aplikáciami v rámci MV SR, - metodicky usmerňuje organizácie v oblasti rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, - vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, - dôsledne využíva programové... 

Runtime BP Slovak, s.r.o.

Bratislava - Nové Mesto
pred mesiacom

Referent správy majetku

1100 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce správa registratúry - podateľňa, správa majetku - inventarizácia, autoprevádzka, verejné obstarávanie - objednávky, zmluvy, nákup materiálu, koordinácia opráv a údržby Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie... 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Bratislava - Petržalka
9 dní pred

Marketingový špecialista

1500 €

 ..., grafika, copywriting v spolupráci s marketing juniorom navrhovanie postov pripravovanie a aktualizovanie firemných prezentácií správa foto / video z aktivít Benitimu Všeobecne požadované znalosti: Microsoft Excel - užívateľská znalosť WordPress - užívateľská znalos... 

INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

Štátny radca - oddelenie kontroly, sťažností a riešenia sporov

1036,5 €

 ...- Koncepčné a metodické zabezpečovanie plnenia úloh úradu v oblasti vnútornej kontroly podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. - Overovanie dodržiavania príslušných zákonov zákona č.... 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sl...

Bratislava
Pred 2 dňami

Vedúci Oddelenia správy majetku a vnútornej správy

1400 €

 ...zamestnancov oddelenia, -zabezpečuje a zodpovedá za administratívnu a hospodársku správu bytov, nebytových priestorov a samostatne stojacich budov, resp. objektov vo vlastníctve a v správe mestskej časti, a to vrátane zabezpečenia a riadenia upratovacej, domovníckej, vrá... 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Bratislava - Nové Mesto
Pred 8 dňami

Hlavný štátny radca

1178,5 €

 ...Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Tvorba stratégie a štátnej politiky v oblasti dane z príjmov fyzických a právnických osôb na...  ...spoločnosti Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy plní vo vymedzenej pôsobnosti úlohy v oblasti financií, daní, poplatkov... 

Ministerstvo financií SR

Bratislava
9 dní pred

Referent -analytik/stratég pre oblasť cestovný ruch/kultúra/MSP

1350 €

 ...é II. stupňa Vzdelanie v odbore Výhoda/Absolvent odborov: Turizmus, Ekonómia, Verejná správa a regionálny rozvoj, Geografia - Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve a Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia. Jazykové znalosti... 

Bratislavský samosprávny kraj

Bratislava
Pred 16 hodín

Odborník/odborníčka v oblasti vzdelávania pre NP PKSD

1800 €

 ...ich záujmu •aktívna účasť na odborných podujatiach a konferenciách, workshopoch a seminároch •zastupovanie APZ pred orgánmi štátnej správy – konzultácie, pripomienkové a rozporové konania •príprava manažérskych sumárov odborných štúdií a analýz pre potreby APZ •in... 

Asociácia priemyselných zväzov

Bratislava - Karlova Ves
Pred 10 dňami