Práca V štátnej správe Pezinok

678 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Vedúci odboru rozpočtu a kontrolingu RTVS

2500 €

 ...ýsledkov hospodárenia RTVS za sledované obdobia -vypracovanie správ o činnosti a hospodárení RTVS vrátane Výročnej správy -správu datab...  ...: -so všetkými útvarmi RTVS, externými partnermi a orgánmi štátnej správy (Rada RTVS, MF SR, MK SR, a iné) Informácie pre uchádzača:... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Referent oddelenia majetkovo-právneho vysporiadania vodohospodárskych stavieb

1350 €

 ...interných archívoch BVS, a.s. prípadne v príslušnom mestskom alebo štátnom archíve. ~Evidencia dokumentácie týkajúcej sa VHS BVS, a.s. v...  ...Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a ich čistenie. Správa a údržba verejných vodohospodárskych zariadení. Zabezpečenie vodohospod... 
Bratislava
22 dní pred

Vedúci / Vedúca Oddelenia udržateľnosti

1900 €

 ...mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Štátna správa Informácie o sprostredkovaní: Informácie pre záujemcu:Pošlite n...  ...; •riadi výkon kontroly na mieste a zabezpečuje kontrolu správ z kontroly na mieste v zmysle interných predpisov a relevantných... 
Bratislava - Nové Mesto
Pred 8 dňami

Asistent/ka

900 - 1100 €

 ...- evidencia zákaziek, zmlúv, podpora pre servisných pracovníkov - starostlivosť o existujucich a oslovovanie nových klientov - správa web a socialnych sieti - evidencia odpadov v zmysle zákona a pod. Zamestnanecké výhody, benefity - praca v stabilnej spoločnosti... 
Bratislava
Pred 1 dňami

DevOps / Linux Specialist

2000 - 2400 €

 ...šetkých podporovaných prostredí vrátane overovania zmien · Disaster recovery Requirements: · Silný Linux backgroung (skúsenosť so správou aplikácií bežiacich v Linux prostredí - jBoss, Spring Boot) · Shell; Bash scripting; Python · Ansible · SQL; Oracle · Git, Maven... 
Bratislava
Pred 3 dňami

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...vomoci a zodpovednosti Najnáročnejšia činnosť: - Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo iného orgánu štátnej správy s... 
Bratislava
Pred 11 hodín

Recepčná/Recepčný

800 €

 ...plynulého chodu recepcie, - každodenný kontakt a komunikácia s klientmi - osobne, telefonicky, emailom, - komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy (odovzdanie/vyzdvihnutie dokumentov na úradoch), - zabezpečenie dennej agendy - evidencia a spracovanie došlej a... 
Bratislava
Pred 10 dňami

Referent pre štátnu pokladňu

1300 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce práca v systéme štátnej pokladnice práca v hotovostnej pokladni Pracovné podmienky ~ Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Po... 
Bratislava - Staré Mesto
Pred 5 dňami

Vedúci odborný referent

1117,5 €

 ...pracovnom mieste Náplň (druh) práce Metodické usmerňovanie činností v oblasti verejného obstarávania z úrovne ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni zamestnancom. Komplexné zabezpečovanie náročných technických agend a prác koncepčného... 
Bratislava - Nové Mesto
Pred 15 dňami

Predseda/níčka predstavenstva - CEO Odvoz a likvidácia odpadu - OLO, a. s.

5000 €

 ...predloženie na rokovanie predstavenstva, •vypracovanie ročnej správy o hospodárení a činnosti spoločnosti za kalendárny rok a jej predlo...  ...í definovaných splnomocnením. •vedenie rokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy v rámci kompetencií definovaných... 
Bratislava
Pred 5 dňami

Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislava

2500 €

 ...na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré jej boli zverené do správy, 2.vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadu z pohreb...  ...spoločnosti pri komunikácii so širším externým okolím s orgánmi štátnej správy a Hlavným mestom Bratislava . 16.Plnenie ostatných úloh... 
Bratislava
Pred 21 dňami

Špecialista/ka komunikácie pre CSR projekty

1750 €

 ...spoluprác so zodpovednými odbornými úsekmi ale aj odbornou verejnosťou. • Aktívne sa budeš podieľať na príprave pravidelných národných správ o udržateľnosti podľa medzinárodných stanovených smerníc, metód a procesov. • Budeš zodpovedný/á za internú aj externú komunikáciu v... 
Bratislava
Pred 1 dňami

Odborný referent na referát správy miestneho majetku

1200 €

 ...dajov v spolupráci s finančným oddelením •zisťovanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v k. ú. Petržalka •komunikácia ohľadom správy majetku s Hl. mestom a zriadenými organizáciami •spolupráca na inventarizácii majetku mestskej časti •spolupráca na príprave... 
Bratislava
Pred 15 dňami

Referent pre štátnu pokladňu

1300 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - Práca v systéme štátnej pokladnice - Práca v hotovostnej pokladni Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním stredoškolské s maturitou Vzdelanie v odbore... 
Bratislava
Pred 4 dňami

Hlavný štátny radca - referent pre verejné obstarávanie

1178,5 €

 ...medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva •tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva Bližšie urč...  ...ávaní v znení neskorších predpisov -Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov -Zákon č. 55/2017 Z... 
Bratislava
Pred 11 dňami

Správca majetku

1000 - 1200 €

 ...ikovnú kolegyňu alebo kolegu, ktorý bude samostatne zabezpečovať správu majetku. Niekoho, kto rád prináša riešenia na efektívne spravovanie...  ...jeho likvidáciu. Zodpovedať bude najmä za kompletné zabezpečenie správy a evidencie hmotného aj nehmotného majetku: • Evidencia majetku... 
Bratislava
28 dní pred

Mzdová účtovníčka

1400 €

 ...agendy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s pracovnoprávnymi predpismi; - Komunikácia s úradmi verejnej a štátnej správy (SP, príslušné ZP); - Komplexné spracovanie miezd (výpočet miezd, dochádzka, nemocenské dávky, zrážky zo mzdy, DDS, spracovanie ro... 
Senec
Pred 5 dňami

Kafka Inžinier

2700 - 3800 €

 ...testovanie a ladenie implementácií vysoko výkonného dátového toku (Kafka) - Návrh, výroba, testovanie a ladenie platforiem na radenie správ (MQ) - Automatizácia na vytváranie samoliečiacich akcií na prevenciu a riešenie udalostí, vrátane automatizovaného núdzového... 
Bratislava
pred mesiacom

Referent ochrany životného prostredia

1200 €

 ...pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - zabezpečovanie úloh a povinností obce v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, správy zelene, na úseku odpadového hospodárstva, na úseku ochrany ovzdušia, na úseku ochrany... 
Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj
Pred 10 dňami

Odborný referent - Referát špeciálneho stavebného úradu

1500 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií: 1.Pripravuje stanoviská k podnetom, sťažnostiam, petíciám právnických a fyzických osôb na úseku stavebného... 
Bratislava
Pred 11 hodín