Výsledky vyhľadávania: 192 pracovných ponúk

1287 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2635001 - Sociálny pracovník Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 1 Náplň práce: • priamy výkon terénnej sociálnej práce s cieľovou skupinou ľudia bez domova na území mesta Nitry v stanovenom čase, • vyhľadávanie,... 

Mesto Nitra

Nitra
Pred 15 hodín
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2359002 - Sociálny pedagóg Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinový... 

Špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a ži...

Nitra
Pred 1 dňami

1200 €

 ...informácie o pracovnom mieste: Pokiaľ ste dynamická osobnosť s vynikajúcimi komunikačnými schopnosťami a máte predošlé skúsenosti v oblasti zákazníckeho servisu, možno hľadáme práve Vás. Stanete sa súčasťou zohratého tímu a budete pracovať ako back office pracovník pre obchodn... 

LEDVANCE s.r.o.

Nitra
Pred 4 hodiny

1304 €

 ...- Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 2 Náplň práce: Ošetrovateľsk...  ...na doplnkové dôchodkové sporenie - 3% z hrubej mzdy Benefity zo sociálneho fondu : príspevok na rekreáciu vo výške 200,00 € príspevok na... 

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Nitra
Pred 1 dňami

1053 €

 ...ce, informácie o pracovnom mieste: 5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 3 Náplň práce: opatrovanie a starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby (občanov v zariadení sociá... 

„BORINKA - ALZHEIMERCENTRUM“, Zariadenie sociálnych služieb ...

Nitra
Pred 1 dňami

1351 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2634005 - Sociálny psychológ Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Hlavné úlohy : Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najm... 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Nitra
Pred 1 dňami

822 €

 ...ce, informácie o pracovnom mieste: 5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 2 Náplň práce: Opatrovateľská činnosť. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer:... 

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1000 €

 ...informácie o pracovnom mieste: 9412000 - Pomocník v kuchyni Pracovná oblasť: Gastronómia Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Pomocné práce v...  ...ácii Nitriansky Furmanský Dvor v centre Nitry. Sme registrovaný sociálny podnik, ponúkaná pracovná pozícia je mimoriadne vhodná a prispô... 

VinoDeiVini s.r.o.

Nitra
Pred 1 dňami

1000 €

 ...informácie o pracovnom mieste: 5131001 - Čašník, servírka Pracovná oblasť: Gastronómia Počet voľných miest: 2 Náplň práce: Pozícia čašník,...  ...ácii Nitriansky Furmanský Dvor v centre Nitry. Sme registrovaný sociálny podnik, ponúkaná pracovná pozícia je mimoriadne vhodná a prispô... 

VinoDeiVini s.r.o.

Nitra
Pred 1 dňami

1600 €

 ...bezpečnostných postupov v nadväznosti na príslušnú legislatívu v oblasti životného prostredia • Spracovávať, aktualizovať a pripomienkova...  ...spoločnosti • Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne • Silný sociálny program • Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom vý... 

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

Nitra
Pred 4 hodiny

1399 €

 ...o pracovnom mieste: 2634999 - Psychológ inde neuvedený Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Odborná činnos...  ...opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spoluprá... 

Diecézna charita Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1034 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 5311003 - Profesionálny náhradný rodič Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Poskytovanie starostlivosti dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe do dovŕšenia 25 rokov veku v domácom prostredí. Informácie... 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Nitra
Pred 1 dňami

750 €

 ...Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu Pracovná oblasť: Textilná a odevná výroba Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Pr...  ...doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % z hrubej mzdy. Benefity zo sociálneho fondu: príspevok na rekreáciu, príspevok na kultúru, príspevok... 

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Nitra
Pred 1 dňami

839 €

 ...Zamestnanecký asistenčný program - benefit, ktorý pomáha zamestnancom riešiť situácie, v ktorých potrebujú odbornú pomoc z oblasti psychologickej, právnej, sociálnej, finančnej ~4 x do roka balíček 6ks zubných pást z nášho portfólia ZDARMA Stručná charakteristika spoloč... 

GSK

Nitra
Pred 8 dňami
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3221002 - Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Samostatná odborná práca pri poskytovaní ošetrovateľ... 

Centrum pre deti a rodiny Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1550 - 1900 €

 ...úsenosti v údržbe strojov (vstrekolisy/zváračky) - vedomosti z oblasti elektrotechnických, mechanických, hydraulických, pneumatických zariaden...  ...za odporúčanie kandidáta • odmena za zlepšovacie návrhy • sociálny program • vzdelávacie a rozvojové aktivity pre zamestnancov •... 

Manuvia a.s.

Nitra
Pred 4 hodiny

923 €

 ...ce, informácie o pracovnom mieste: 5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 4 Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na určitú dobu Počet... 

„NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

750 €

 ...informácie o pracovnom mieste: 5322001 - Opatrovateľ starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 10 Náplň práce: SENIORKA n.o. príjme: opatrovateľ, opatrovateľka - aj dôchodkyne, invalidné, ženy v... 

SENIORKA n.o.

Nitra
Pred 1 dňami

1108 €

 ...o pracovnom mieste: 2320001 - Majster odbornej výchovy Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport Počet voľných miest: 1 Náplň práce...  ...odbore 6485 G - opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti v odbornom učilišti. Informácie pre uchádzača: Pracovn... 

Odborné učilište internátne, Nám. sv.Ladislava 1791/14, Mojm...

Nitra
Pred 1 dňami

1007 €

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...za starostlivosť o deti v samostatnej skupine v súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacimi predpismi - podieľa sa na vypracovan... 

Centrum pre deti a rodiny Kolíňany

Kolíňany, Nitriansky kraj
Pred 4 dňami