Práca Úrad Malacky

1-20 od 109 výsledkov

Dátum zverejnenia

všetky dni

Plat

Druh práce

Vzdialenosť do:

Miesto

Podobné vyhľadávania:

Ďalšie výsledky vyhľadávania:

Zamestnávatelia

Freelance ponuky:

Zobraziť

Filtrovať podľa kľúčových slov:

R

R

R

JUDr. Matej Kršiak, súdny exekútor

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 5 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • mailová a telefonická komunikácia s účastníkmi exekučného konania, inými fyzickými a právnickými osobami, so súdmi ako aj inými orgánmi verejnej správy, • administratívna práca vykonávaná v súlade s Exekučným poriadkom zahrňujúca kompletn... >>

Orange

Na plný úväzok

Orange   -  9 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...nosti Orange Slovensko. Samostatné zabezpečenie prípravy podaní a reportov pre národné a európske regulačné orgány a inštitúcie (napr. Úrad pre reguláciu komunikačných služieb, Protimonopolný úrad SR, DG Competition, DG Connect, Štatistický úrad SR, atď…), ako aj organizačné...  >>

Miestny úrad Bratislava Karlova Ves

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...poskytovaní opatrovateľskej služby a ich implementácia, - podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov Odd. sociálnych vecí a Miestneho úradu (Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Komunitný plán sociálnych služieb), - fundraising - najmä písanie a realizácia projektov, -...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 2 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...v práci prevádzkovými zamestnancami, evidenciu a správnu vecnosť nadčasovej práce prevádzkových zamestnancov, spolupracuje s daňovým úradom, úradom práce, sociálnou a zdravotnou poisťovňou, vedie a archivuje mzdové listy pracovníkov, pripravuje a vypracováva plán dovoleniek...  >>

Dopravný úrad

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...vykonávanie vnútorného auditu alebo vládneho auditu na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti, alebo iného orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou. Odborné posudzovanie a schvaľovanie ž...  >>

profesia.sk   -  Pred 5 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Miesto práceDobrovičova 12, BratislavaNáplň práce, právomoci a zodpovednostiSlužobný úrad Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava Druh štátnej služby: stála štátna služba Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca Odbor št...  >>

profesia.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...vedenie agendy miezd a odvodov • komunikácia so štátnou a verejnou správou a ostatnými organizáciami v personálnej a mzdovej oblasti (úrad práce, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňové úrady ...) a zostavovanie príslušných výkazov, evidencií a štatistík potrebných...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  11 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

plnenie úloh podateľne (elektronická registratúra) a zabezpečovanie služby v styku s poštovým úradom, zabezpečovanie centrálnej evidencie doručených záznamov v informačnom systéme a určovanie následných spracovateľov písomností, preberanie a evidencia poštových zásielok...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 15 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...úv, náplní práce, mzdových smerníc - správa dát v systéme SAP - vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie - poskytovanie poradenstva v oblasti miezd a personalistiky - podávanie...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  11 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...ch príkazov pre úhradu miezd, odvodov poistného a dane zo mzdy, - vykonávanie činností súvisiacich s povinnosťami voči poisťovniam, úradu práce a daňového úradu, vrátane vedenia príslušnej evidencie, - príprava podkladov pre manažment (reporting, rekapitulácie a pod.),...  >>

? Bratislava

Infinity Capital Group, a.s.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  26 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...spracovanie daňových priznaní (DPPO a DPH) -vypracovanie účtovných závierok podľa slovenských postupov účtovania -komunikácia s daňovým úradom, štátnymi inštitúciami, auditormi a daňovými poradcami -vypracovávanie podkladov pre štatistický úrad a NBS Zamestnanecké výhody,...  >>

? Bratislava - Staré Mesto

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...organizačné schopnosti - časovú flexibilitu - pozitívny vzťah k IT technológiám a k sociálnym sieťam - reprezentatívne vystupovanie Úrad sa podieľa na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,...  >>

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • zapisovanie doručených súdnych rozhodnutí a rozhodnutí obecných/okresných úradov a zabezpečenie vyznačenia ich právoplatnosti aj v obchodných, občiansko- právnych, trestných a priestupkových veciach • zapisovanie stavov a podstavov z...  >>

PIT s.r.o.

avizo.sk   -  Pred 3 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...pondenciou • triedenie a príprava účtovných dokladov • personalistika a mzdové účtovníctvo, podávanie výkazov a prehľadov na príslušné úrady (daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa atď...) • jednoduché účtovníctvo (so samostatným účtovaním začína ihneď po zvlá...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  11 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Žiadosti zaslať do 20.10.2016 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto personálny úsek Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk stredoškolské s maturitou technick...  >>

? Bratislava

IDO HP a.s.

Na čiastočný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 3 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...obchodnú korešpondenciu, technické dokumenty a pod.) z a do anglického jazyka na základe požiadaviek GR, - spolupracovať s notárskym úradom a právnikom spoločnosti, - zakladať dokumenty a iné záznamy v elektronickom systéme, - iné činnosti podporujúce chod spoločnosti Zamestnaneck...  >>

EASTFIELD Management a.s.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...priprava podkladov pre DPH a uctovnu zavierku - zapocty - priprava podkladov pre audit - vypracovanie a odosielanie vykazov pre Statisticky urad SR - komunikacia s danovym uradom a instituciami Informácie o výberovom konaní Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 13.10....  >>

profesia.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Miesto práceDobrovičova 12, BratislavaNáplň práce, právomoci a zodpovednostiSlužobný úrad Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12 812 66 Bratislava Druh štátnej služby: stála štátna služba Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec...  >>

ETARGET SE

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...tovných kníh, hlavnej knihy, kontrola hotovostných a bezhotovostných prevodov, výdavkov, konečných zostatkov 3. komunikácia s daňovým úradom a ostatnými úradmi a poisťovňami 4. udržiavanie cash flow spoločnosti 5. spolupôsobenie pri dôležitých rozhodnutiach, týkajúcich sa...  >>

? Bratislava

Základná škola s MŠ Bratislava-Nové Mesto

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...rozvoja školy. Prihlášky s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Riazanská - neotvárať“ žiadame poslať do 5. októbra 2016, na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek, Junácka č. l, 832 91 Bratislava 3 alebo osobne do podateľne Miestneho úradu. Termín, čas a...  >>

R

R

R

Pracovník na voľnej nohe alebo na dohodu je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá so zamestnávateľom nemá uzatvorenú dlhodobú zmluvu.

Zobraziť práce na voľnej nohe
Feedback
?

Prečo sa mi to zobrazuje? V predvolených nastaveniach zobrazuje Jooble pracovné ponuky v okolitých mestách/oblastiach do vzdialenosti 25 kilometre.