Hľadanie práce

Práca Úrad Malacky

1-20 od 130 výsledkov

Dátum zverejnenia

všetky dni

Plat

Druh práce

Vzdialenosť do:

Miesto

Podobné vyhľadávania:

Ďalšie výsledky vyhľadávania:

Zamestnávatelia

Freelance ponuky:

Zobraziť

Filtrovať podľa kľúčových slov:

R

R

R

Na plný úväzok

profesia.sk   -  28 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Notársky úrad JUDr. Ľubice Floriánovej, Hodžovo nám. č. 3, Bratislava 1, tel./fax : 02/54433570, tel. 54630134, , e-mail : florianova@notarka.sk Pracovná náplň: Úlohy, ktoré sú predmetom notárskej činnosti (zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej...  >>

Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Kamil Líška

Na plný úväzok, Na čiastočný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 6 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...s úradmi, korešpondencia, Informácie o výberovom konaní Životopisy spolu s motivačným listom nám prosím zasielajte na emailovú adresu: urad@exekutorliska.sk Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 1.8.2016 (ostáva ešte 13 dní) Požiadavky na zamestnanca Pozícii vyhovuj...  >>

kariera.zoznam.sk   -  Pred 6 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Evidencia a spracovanie došlej a odoslanej pošty, administratívne činnosti, telefonická komunikácia. >>

Exekútorský úrad, Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...spoločnosťami, notármi, - spracovanie mailovej komunikácie. Zamestnanecké výhody, benefity Máte záujem o prácu na úspešnom exekútorskom úrade, kde môžete prispieť k jeho rozvoju? Stať sa členom mladého a dynamického tímu? Úspešnému kandidátovi ponúkame: - Flexibilný systém...  >>

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...ov je výberové konanie naplánované dňa: 26.5.2016 Kompletné žiadosti zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne na adresu: • Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Ružinov, Útvar personálnej práce a miezd, p. Mária Múčková, Mierová 21, 827 05 Bratislava, • e-mail: maria....  >>

MESTSKá čASť BRATISLAVA - RAčA

pozripracu.sk   -  18 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Vykonávanie pomocných administratívnych prác na úseku činnosti stavebného úradu - kopírovanie, zakladanie spisov, evidencia pošty, práca v registratúre ap. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas: od 8:00 do 12:00 Práca na zmeny:...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 12 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...Microsoft Word - pokročilý Microsoft Windows - pokročilý B 3 prax minimálne 3 roky v odbore osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejnej správy vedomosť právnych predpisov a postupov v rámci stavebného zá...  >>

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...Informácie o výberovom konaní Požadované vzdelanie: - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - stavebného smeru Prax: /prax na stavebnom úrade vítaná Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis, prehľad doterajšej praxe a súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobn...  >>

Mesto Malacky

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 21 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni mesta... >>

Miestny úrad Bratislava Karlova Ves

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...poskytovaní opatrovateľskej služby a ich implementácia, • podieľanie sa na tvorbe strategických dokumentov Odd. sociálnych vecí a Miestneho úradu (PHSR, Komunitný plán sociálnych služieb), • fundraising - najmä písanie a realizácia projektov, • posudková činnosť - najmä tých...  >>

Bratislava

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slov...

avizo.sk   -  Pred 2 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...Písomná žiadosť, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná poštou alebo elektronicky služobnému úradu: (a) poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; (b) e-mailová adresa: osur@mzv.sk), a to najneskôr...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 10 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

Komplexné zabezpečenie chodu oddelenia školstva na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, najmä: príprava rozpisu finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, koordinácia spolupráce s riaditeľmi MŠ a ZŠ v oblasti tvorby...  >>

profesia.sk   -  Pred 5 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...nosti Orange Slovensko. Samostatné zabezpečenie prípravy podaní a reportov pre národné a európske regulačné orgány a inštitúcie (napr. Úrad pre reguláciu komunikačných služieb, Protimonopolný úrad SR, DG Competition, DG Connect, Štatistický úrad SR, atď…), ako aj organizačné...  >>

Bratislava - Petržalka

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 4 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...spracovanie daňových priznaní (DPPO a DPH) -vypracovanie účtovných závierok podľa slovenských postupov účtovania -komunikácia s daňovým úradom, štátnymi inštitúciami, auditormi a daňovými poradcami -vypracovávanie podkladov pre štatistický úrad a NBS -dynamicky sa rozvíjajúca...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  Pred 7 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...ch vozidiel, dani z nehnuteľnosti a vyhotovenie týchto daňových priznaní v zmysle platných predpisov - vypracovávanie hlásení daňovému úradu, NBS, colnému úradu a ďalším inštitúciám podľa aktuálnych požiadaviek - evidencia zaraďovania a odpisovania investičného majetku,...  >>

Na plný úväzok

profesia.sk   -  27 dní pred  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...poradenskej činnosti pre potreby komunity a klientov KC; Bližšie informácie 02/49 253 601 Žiadosti zaslať do 15.07.2016 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny úsek , Junácka ul. l, 832 91 Bratislava 3 alebo personalne@banm.sk vysokoškolské II. stupňa vysokoš...  >>

praca.bazos.sk   -  Pred 17 hodín  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...kazníci: školy, školské zariadenia, nemocnice,čerpacie stanice, veterinárne ambulancie ,hotely,reštaurácie,domy dôchodcov,samosprávne úrady,obecné úrady,obvodné úrady, obchodné predajne,reťazce. - Pripravený je projekt pre viac ako tri tisíc škôl na Slovensku kde ministerstvo...  >>

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 7 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...ho konania dosiahne vek aspoň 30 rokov, i) udelí písomný súhlas s overením predpokladov sudcovskej spôsobilosti Národným bezpečnostným úradom, ak sa vo výberovom konaní umiestni v poradí úspešných uchádzačov na prvých dvoch miestach. j) absolvoval prípravné vzdelávanie v...  >>

Bratislava

Plastcom, spol. s r.o.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  Pred 3 dňami  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...zodpovednosti - vedenie podvojného účtovníctva - spracovanie miezd a výkazníctva v mzdovej oblasti - komunikácia s finančnými úradmi (Daň.úrad, Štat.úrad, NBS, poisťovne a pod.) - asistencia pri mesačnom vyhodnocovaní výsledkov spoločnosti - asistencia pri tvorbe smerníc týkajú...  >>

TNT Express Worldwide spol. s r.o.

Na plný úväzok

praca.sme.sk   -  pred mesiacom  -   [ Zobraziť detaily ]   -   [ Uložiť ponuka práce ] [ Odstrániť ] [ Otvoriť uložené voľné pracovné miesta ]

 ...vedenie tímu 10-tich colných deklarantov, - vedenie pravidelných mítingov, motivácia a hodnotenie podriadených, - komunikácia s colným úradom a inými inštitúciami, - kontrola a vylepšovanie procesov v rámci oddelenia, - monitorovanie platnosti úradných povolení a dokumentácie...  >>

R

R

R

Pracovník na voľnej nohe alebo na dohodu je samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá so zamestnávateľom nemá uzatvorenú dlhodobú zmluvu.

Zobraziť práce na voľnej nohe
Feedback