Plata pre pozíciu Dokladač tovaru

899 €

Najnižšie

773 €

Najvyššie

1 011 €

Koľko sa zarába na pozícii Dokladač tovaru v regióne Slovensku?

Ak sa pozrieme na štatistiku platov pre pozíciu Dokladač tovaru v krajine Slovensku k dátumu 22. mája 2024, zastúpený zamestnanec zarába 10 788 €; aby sme boli presnejší, platová sadzba je 899 € za mesiac, 225 € za týždeň alebo 5,62 € za hodinu. Podrobne sme skúmali trh práce pre túto profesiu a odvodili sme priemerné hodnoty. Platové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde ste zamestnaní. Pri odvodení priemernej mzdy je najnižšia ročná mzda 9 276 € a najvyššia 12 132 €.

Potrebujete mzdové údaje na nejaký prieskum?

Ak chcete získať úplné informácie, kontaktujte náš tím.*

Platy pre pozíciu Dokladač tovaru v regióne Slovensku FAQ

Aký je najvyšší plat pre pozíciu Dokladač tovaru v regióne Slovensku?

Najvyššia mzda pre pozíciu Dokladač tovaru v regióne Slovensku závisí od mnohých faktorov. Podľa nášho výskumu môže tento typ špecialistov v regióne Slovensku zarobiť až 12 132 € ročne.

Aký je najnižší plat pre pozíciu Dokladač tovaru v regióne Slovensku?

Podľa nášho prieskumu je na tejto pozícii v regióne Slovensku minimálna mzda 773 €. Platy sa líšia v závislosti od rokov skúseností a úrovne vzdelania.

Koľko zarobím na pozícii Dokladač tovaru za mesiac v regióne Slovensku?

Priemerný mesačný príjem na tejto pozícii v regióne Slovensku sa líši v závislosti od skúseností, kvalifikácie a iných faktorov. V každom prípade môžete očakávať, že zarobíte približne 899 € za mesiac.

Koľko zarobím na pozícii Dokladač tovaru za hodinu v regióne Slovensku?

V priemere títo špecialisti v regióne Slovensku zarábajú približne 5,62 € za hodinu. Toto číslo sa však líši v závislosti od konkrétnych skúseností a zručností pre pozíciu Dokladač tovaru.

Kde sú najlepšie miesta pre pozíciu Dokladač tovaru?

Zoznam najlepších štátov s najvyššími platmi zahŕňa región Slovensku. Ak si chcete nájsť prácu s vysokým platom, prvé 3 štáty s najvyššími mzdami za túto profesiu sú Bratislavský kraj; Košice; Bratislava - Staré Mesto.

Kde sa vzali tieto údaje?

Aby sme zostavili aktuálne štatistické informácie, preskúmali sme 1646 skutočných platov a reálnych miezd na celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje 642

* Upozorňujeme, že všetky údaje o platoch sú približné na základe údajov tretích strán odoslaných do služby Jooble vrátane externých odkazov, webových stránok a služieb. Minimálna mzda sa môže líšiť v závislosti od odvetvia.