Práca Úrad Nitrianske Rudno, Trenčiansky kraj

32 pracovných ponúk

Vedúca/Vedúci vývarovne zriadenej pri Obecnom úrade Kanianka

Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení ...

Obec Kanianka

Kanianka, Trenčiansky kraj
9 dní pred

Vedúca/Vedúci vývarovne zriadenej pri Obecnom úrade Kanianka

Údaje o pracovnom mieste Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe aspoň 5 rokov Počítače Microsoft Excel - pokroč...

Obec Kanianka

Kanianka, Trenčiansky kraj
pred mesiacom

Riaditeľ

1118 €

 ...dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie CVČ – NEOTVÁRAŤ !“ najneskôr do 26.05.2021 na adresu : Mestský úrad Dubnica nad Váhom, oddelenie školstva, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom viac na Inzerujúca spoloč... 

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Dubnica nad Váhom
Pred 6 dňami

Psychológ

1035,5 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny, - apliká... 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Prievidza
pred mesiacom

Psychológ

1035 €

 ...pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, a to najmä: - vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa jeho rodiny, - aplikácia... 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Prievidza
Pred 16 dňami

Asistent/-ka predaja

900 €

 ...myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) samostatnosť osobnostný rozvoj Ďalšie požiadavky: Podmienka - evidencia na úrade práce min. 1 mesiac. Obsadenie pracovného miesta vytvoreného v zmysle projektu „Pracuj, zmeň svoj život“ - Aktivita č. 3.... 

MGE plus s. r. o.

Trenčianska Teplá, Trenčiansky kraj
Pred 21 hodín

Riaditeľ ZŠ

 ...iadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do podateľne miestneho úradu do: 07.04.2021 do 12.00 na adresu: Obec Sklené Obecný úrad 038 47 Sklené 97 Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa – neotvárať“ (uveďte... 

Obec Sklené

Sklené, Žilinský kraj
28 dní pred

Bezpečnostný pracovník

900 €

 ...osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, - pripravovanie podkladov pre vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa, - žiadanie úradu o vykonanie bezpečnostnej previerky II. stupňa pre navrhovanú osobu, - zabezpečovanie kontroly ochrany utajovaných skutočností v... 

MSM holding, s.r.o.

Ilava, Trenčiansky kraj
Pred 6 dňami

Psychológ

810 €

 ...SPOD a SK v Centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Všeobecne požadované znalosti: Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore... 

Centrum pre deti a rodiny Púchov

Púchov
27 dní pred

Referent verejného obstarávania

 ...verejného obstarávania, znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie, znalosť procesných pravidiel pri výkone...  ...štou najneskôr do 31. marca 2021 do 1600 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej... 

Mesto Handlová

Prievidza
17 dní pred

Projektový manažér

623 €

 ...mi úradmi, dotknutými orgánmi a organizáciami, správcami sietí technická koordinácia projektov v súčinnosti s podmienkami stavebného úradu aplikácia rozsiahlych technických a praktických znalosti v oblasti podmienok pre realizáciu stavby v rámci projektov zodpovednosť... 

GTIS charging SK s.r.o.

Trenčín
pred mesiacom

Psychológ

810,5 €

 ...jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v Centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa... 

Centrum pre deti a rodiny Púchov

Púchov
29 dní pred

Psychológ NP DEI III

976,5 €

 ...SPOD a SK v centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí a v prostredí utvorenom... 

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Trenčín
Pred 4 dňami

Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja

2500 €

 ...visiace s výkonom práce lekára samosprávneho kraja TSK – koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti na úrade samosprávneho kraja, koordinovanie obcí pri výkone územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti a koordinovanie činností štá... 

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčín
29 dní pred

Referent útvaru hlavného kontrolóra

971 €

 ...€ brutto Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokladmi doručte do 15. 4. 2021 do 12,00 hod. na adresu: Mestský úrad Centrum 2/3 017 13 Považská Bystrica Bližšie informácie získate na t. č. (***) ***-**** a na e-mailovej adrese ****@*****.***... 

Mesto Považská Bystrica

Považská Bystrica
Pred 10 dňami

Obchodný zástupca

5600 €

 ...rastu - možnosť fungovania aj z domu - online - minimálne náklady na vstupné informácie - časová flexibilita - pre nezamestnaných (úrad práce, min. 30 dní) možnosť príspevku na začiatok činnosti 5 600 € formou dotácie zo štátu - tablet, mobilné zariadenie a paušály za... 

Ing. Ivan Konek

Trenčín
pred mesiacom

Psychológ NP DEI III

976 €

 ...SPOD a SK v centre pre deti a rodinu na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí a v prostredí utvorenom... 

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Trenčín
Pred 8 dňami

Notársky koncipient, asistent notára

740 €

 ...ávnej problematiky a predpisov z oblasti notárskej činnosti, vrátane praxe v notárskom úrade - výhodou Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Notársky úrad zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s notárskou činnosťou podľa Notárskeho poriadku... 

JUDr. Miroslava Turňová - notár

Dubnica nad Váhom
27 dní pred

Procesný inžinier pre dokumentáciu a validáciu

1200 €

 ...vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na prenosnosť údajov a tiež že mám právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. Kontakt na koordinátora ochrany dát pre našu spoločnosť: [email protected] Dátum: ........................ 

Valicare s.r.o.

Trenčianska Turná, Trenčiansky kraj
22 dní pred

Lekár Trenčianskeho samosprávneho kraja

2500 €

 ...koordinovanie výkonu územnej samosprávy na úseku zdravotnej starostlivosti na úrade samosprávneho kraja, koordinovanie obcí pri výkone územnej samospr...  ...Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Úrad verejnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj. Počet... 

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčín
29 dní pred