Práca Štátne divadlo Bratislava

372 pracovných ponúk

Výsledky vyhľadávania:

Štátny radca

1036,5 €

 ...organizačnom útvare - oddelenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IKBE), v pôsobnosti bezpečnostného odboru (BEZO), funkcia - štátny radca, druh štátnej služby - stála štátna služba. UCHÁDZAČ SA PRIHLASUJE DO VÝBEROVÉHO KONANIA PODANÍM ŽIADOSTI O ZARADENIE DO VÝ... 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Bratislava - Staré Mesto
Pred 4 dňami

Asistentka štátneho tajomníka

1100 €

 ...Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti Hľadáme asistentku pre štátneho tajomníka, ktorá v rámci hlavných činností bude vykonávať: •organizovanie a koordinovanie prác aparátu štátneho tajomníka a jednotlivých útvarov v jeho pôsobnosti... 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác...

Bratislava
Pred 7 dňami

Účtovník - stála štátna služba

713,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - samostatné ucelené odborné činnosti v ekonomickom informačnom systéme MS SR (spracovanie finančného účtovníctva vrátane pohybov na účtoch) vo vymedzenom úseku súdnictva (učtáreň) vyžadujúca spoluprácu s inými organizačnými...

Okresný súd Bratislava II

Bratislava - Ružinov
Pred 6 dňami

Štátny radca - právnik

1036,5 €

 ...zábezpek v nadväznosti na zákon o správnom konaní. Zodpovedá za správne vedenie rozhodovacieho a správneho procesu v rámci opatrení štátnej pomoci v rámci svojich kompetencií. Pripravuje podklady, návrhy, stanoviská a zmluvy v pôsobnosti odboru, sekcie pri príprave právne... 

Pôdohospodárska platobná agentúra

Bratislava - Ružinov
Pred 12 dňami

Radca - asistent - stála štátna služba

713,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Samostatná odborná činnosť na úseku výkonu súdnictva v zmysle príslušných ustanovení Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovan...

Okresný súd Bratislava II

Bratislava - Ružinov
Pred 6 dňami

Štátny radca (VK/2021/1845)

1036,5 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: •zabezpečuje dohľad nad aplikáciou bezpečnostných opatrení v oblasti riadenia kybernetickej bezpečnosti ministerstva; •...

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slov...

Bratislava - Staré Mesto
Pred 1 dňami

Hlavný štátny radca (VK/2021/1844)

1178,5 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Najnáročnejšia činnosť: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva. Bližšie určená najnáročnejšia činnosť: •zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním súladu výkonu bezpečnostných opatren... 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slov...

Bratislava - Staré Mesto
Pred 1 dňami

Hlavný štátny radca_Vonkajšie Výberové konanie VK/2021/1853

1178,5 €

 ...Organizačný útvar: odbor dôchodkového sporenia Nadriadený organizačný útvar: sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia Odbor štátnej služby: 2.11 Práca, inšpekcia práce, sociálne veci a rodina Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: hlavný štátny radca... 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Bratislava
Pred 8 dňami

Produkčná / Produkčný

1200 €

 ...charakteristika spoločnosti Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej...  ...dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes... 

Národné osvetové centrum

Bratislava
Pred 20 hodín

Odborný pracovník pre literatúru

1000 - 1200 €

 ...charakteristika spoločnosti Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej...  ...dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes... 

Národné osvetové centrum

Bratislava
Pred 6 dňami

Odborný referent dopravy

1200 €

 ...mestskú časť na stavebných a kolaudačných konaniach stavieb v rozsahu splnomocnení, • spolupracuje v rámci správnych konaní s orgánmi štátnej správy, • Vykonáva dohľad nad údržbou dopravného značenia (zvislé, vodorovné) • vydáva povolenia na vjazd vozidiel do zón so zá... 

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Bratislava - Karlova Ves
Pred 8 dňami

Odborný pracovník pre hudbu a spev

1000 €

 ...charakteristika spoločnosti Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej...  ...dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes... 

Národné osvetové centrum

Bratislava
19 dní pred

Zástupca vedúceho skladu

1000 €

 ...na trhu už viac ako 65 rokov. Nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu je spoľahlivým partnerom živnostíkov, súkromných firiem a organizácie štátnej správy. Počet zamestnancov 50-99 zamestnancov Adresa spoločnosti REMPO s.r.o. Stará Vajnorská 19 832 45 Bratislava... 

REMPO s.r.o.

Bratislava
Pred 7 dňami

Vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia

2100 €

 ...metodické usmerňovanie a kontrola zamestnancov na úsekoch účtovníctva, mzdového účtovníctva, rozpočtovania , verejného obstarávania, agendy štátnej pokladnice, evidencie majetku a údržby budov. Požadované vzdelanie Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Dĺžka praxe... 

Úrad pre správu zaisteného majetku

Bratislava - Staré Mesto
Pred 11 dňami

Vedúci oddelenia protikorupčnej jednotky

1340,5 €

 ...nosť Stručná charakteristika spoločnosti Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, pre oblasť informatizácie spolo... 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác...

Bratislava
Pred 6 dňami

Vedúci oddelenia publicity eurofondov

1340,5 €

 ...ý Microsoft Outlook - pokročilý Počet rokov praxe min. 5 rokov prax v oblasti komunikácie, PR, marketingu v súkromnom alebo štátnom sektore. Osobnostné predpoklady a zručnosti - analytické, koncepčné a strategické myslenie, - svedomitosť a spoľahlivos... 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác...

Bratislava
Pred 14 dňami

Vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia

2100 €

 ...ponuky: 4. 6. 2021 Dátum poslednej aktualizácie: 4. 6. 2021 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Štátna správa Náplň (druh) práce Riadenie a kontrola zamestnancov na ekonomicko-prevádzkovom oddelení. Zodpovednosť za plnenie zadaných úloh... 

Úrad pre správu zaisteného majetku

Bratislava - Staré Mesto
19 dní pred

Vedúci odboru financií a reportingu - PPSS a DSS

1800 €

Koho hľadáme? Hľadáme kolegyňu alebo kolegu, ktorý má očko pre detail, nos na čísla a myslí mu to :)Na vedúcu pozíciu do tímu financií a reportingu hľadáme človeka, ktorý sa chce venovať financiám komplexne - finančné účtovníctvo, závierky, controlling, metodika a pričuchne...

Poštová banka, a.s.

Bratislava
Pred 20 hodín

Vedúci oddelenia právnych služieb - UNB

1700 €

 ...pravou a k zásadným koncepčným materiálom, týkajúcich sa práv a záväzkov, spracováva zásadné právne stanoviská a podania vo vzťahu k štátnym, obecným a iným orgánom a organizáciám - posudzuje z právneho a formálneho hľadiska zásadné dokumenty organizácie - zastupuje... 

Univerzitná nemocnica Bratislava

Bratislava - Ružinov
Pred 5 dňami

Vychovávateľ/Vychovávateľka

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
Náplň práce Vychovávateľ Ponúkaný plat Mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Požadované vzdelanie Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogick...

Spojená škola sv. Františka z Assisi

Bratislava - Karlova Ves
Pred 21 hodín