Práca Bezpečnosť Rožňava

10 pracovných ponúk

Majster výroby

Nový
 ...efektívne využívanie spotrebného materiálu vo výrobe * kontinuálne zlepšovanie výrobných procesov, zvyšovanie kvality, zvyšovanie bezpečnosti práce a znižovanie nákladov vo výrobe * písomne informuje a upozorňuje iné oddelenia na potenciálne / hroziace problémy / komplik... 
Rožňava
Pred 4 hodiny

Lekár špecialista, chirurg

2329 €

 ...ch záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú -ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov, -ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, -administrácia informácií súvisiacich s výberový konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti... 
Rožňava
9 dní pred

Pôrodná asistentka

928 €

 ...ujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú -ochrana majetku Prevádzkovateľa alebo zdravia zamestnancov, -ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, -administrácia informácií súvisiacich s výberovým konaním na konkrétnu pracovnú pozíciu, o ktorú sa predložením svojej žiadosti... 
Rožňava
pred mesiacom

Vodič nákladného motorového vozidla s hydraulickou rukou

700 €

 ...vodičov v znení neskorších predpisov Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Zručnosti,... 
Rožňava
Pred 8 dňami

Vedúci odboru bezpečnosti a hygieny práce

844 €

 ...Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa Certifikáty Osvedčenie bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 23) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti... 
Lubeník, Banskobystrický kraj
pred mesiacom

Elektrikár

900 €

 ...Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technick... 
Šumiac, Banskobystrický kraj
Pred 8 dňami

Elektrikár

657 €

 ...Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technick... 
Spišská Nová Ves
Pred 12 dňami

Mechanik - elektrotechnik

7,5 €/hod

 ...vad po konzultácii so zodpovednými za prevádzku 13. Udržanie svojho pracovného náradia v technickom stave vyhovujúcej požadovanej bezpečnosti v práci Pracovné miesto vhodné aj pre... 
Gemerská Hôrka, Košický kraj
Pred 14 dňami

Údržbár - elektrikár

700 €

 ...Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technick... 
Spišská Nová Ves
pred mesiacom

Asistent ošetrovateľa - opatrovateľa

312 €

 ...- vedie prijímateľov k dodržiavaniu hygienických zásad, zásad samoobsluhy, tolerancii voči ostatným prijímateľom, k dodržiavaniu bezpečnosti ochrany zdravia, dopravných, požiarnych predpisov v jednotlivých činnostiach a pod.... 
Moldava nad Bodvou
Pred 15 dňami