Zadaním si svojho mesta podľa štatistík zvýšujete šancu nájsť vhodnú prácu o 83.7%.

Práca Ekonóm

1-20 od 32 výsledkov

VIPO a.s.  -  Partizánske

750 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce -zodpovednosť za ekonomickú agendu odboru, - sledovanie nákladov a výnosov, - zostavovanie finančného plánu a sledovanie jeho plnenia, - komplexné rozbory odboru, - vedenie účtovnej agendy, príprava podkladov do učt...
Pred 10 dňami

Špeciálna základná škola  -  Kežmarok

642,5 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vedenie personálnej a mzdovej agendy, vedenie podvojného účtovníctva. Ponúkané výhody Vysokoškolsky vzdelaný budú radený do vyššej platovej triedy. Pracovné podmienky Pracovný čas: od 7:00 do 15:00 Pr...
Pred 4 dňami

Liptovské múzeum v Ružomberku  -  Ružomberok

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Komplexné spracovanie ekonomickej agendy v programe ISPIN. Spracovanie štvrťročných a ročných uzávierok a výkazov, konsolidácie štatistických výkazov. Komplexné spracovanie a dodržiavanie rozpočtu. Realizácia bezhotovostné...
Pred 5 dňami

K_CORP s.r.o.  -  Spišská Nová Ves

400 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - účtovanie všetkých účtovných pohybov podľa zákona o účtovníctve na základe externých a interných dokladov, - príprava interných účtovných dokladov a ich účtovanie, - spolupráca s ostatnými oddeleniami pri riešení problematiky...
Pred 15 dňami

Hlohovec

 ...pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca: Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Hollého 3 , 920 01 Hlohovec Kategória: ekonóm/ekonómka rozpočtovej organizácie Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania prípadne vysokoškolské vzdelanie... 
Jooble: uchádzať sa Pred 4 dňami

Zariadenie pre seniorov Komárno  -  Komárno

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zabezpečovanie ekonomicko-hospodárskej činnosti ZpS Komárno, organizovanie, riadenie a usmerňovanie práce v súlade so schváleným rozpočtom organizácie, zodpovedá za efektívne a správne hospodárenie v súlade s platnými prá...
Pred 3 dňami

MPC CESSI a.s.  -  Spišská Nová Ves

672 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - komplexné spracovanie podvojného účtovníctva spoločnosti - spracovanie daňových priznaní DPH a účtovných uzávierok, vedenie pokladne, leasingy, majetok spoločnosti - zúčtovanie dotácií zo ŠR - spracovanie štatistick...
18 dní pred

AGROSTAAR KB, spol. s r.o.  -  Galanta

1000 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Analýza existujúceho ekonomického stavu a vypracovávanie návrhov na jeho optimalizáciu. - Plánovanie, prognóza a analýza jednotlivých druhov výdavkov, kontrolná činnosť. - Kontrola podkladov pre DPH a kontrola plnenia...
pred mesiacom

Spišská katolícka charita  -  Spišská Nová Ves

700 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy, účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest, kontrola uzávierok od ostatných org. zložiek a komuniká...
Pred 10 dňami

Gymnázium  -  Košice - Staré Mesto

Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC Ovládanie programu WinIBEU výhodou, Microsof Office (Word, Excel) Vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ekonomického smeru Prax v oblasti účtovníctva Ďalšie požiadavky Zamestnanec bude ohodnoten...
Jooble: uchádzať sa Pred 12 dňami

Gymnázium sv.Tomáša Akvinského  -  Košice

600 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce • vykonávanie evidencie došlých faktúr, • vykonávanie operácií bezhotovostného styku, • vedenie evidencie všetkých účtov školy, • vedenie účtovníctva všetkých rozpočtových prostriedkov školy, • vykonávanie kompletnej...
pred mesiacom

CHEMES, a.s. Humenné  -  Humenné

600 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - spracovanie DPH agendy, príprava a vypracovanie účtovných výkazov, účtovných závierok, daňových priznaní - komplexné spracovanie podvojného účtovníctva - komplexné spracovanie účtovnej agendy - vykonávanie inventariz...
Pred 8 dňami

Sladovňa SESSLER, a.s.  -  Trnava

1200 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - komplexné vedenie podvojného účtovníctva a výkazníctva v rámci spoločnosti v súlade s platnými právnymi predpismi a účtovnými predpismi – SAP, - realizácia účtovných operácií, - zabezpečovanie fakturácie, účtovanie ...
24 dní pred

Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec  -  Hlohovec

Náplň práce - vedie podvojné účtovníctvo - sleduje plnenie a čerpanie rozpočtových prostriedkov - uhrádza faktúry, vyhotovuje objednávky - vedie evidenciu HIM,DHM, vykonáva inventarizáciu Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný plat dohodou In...
9 dní pred

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická  -  Bratislava - Ružinov

Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC MS - Office, WORD, Excel, práca so Štátnou pokladnicou (MKPP), EKS Vzdelanie V súlade s Nariadením vlády 341/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov Ďalšie požiadavky Platové podmienky podľa Zákona o odmeňovaní ...
Jooble: uchádzať sa pred mesiacom

Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art.  -  Poprad

672 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce personalistika, mzdy, účtovníctvo, majetok Pracovné podmienky Pracovný čas: od 8:00 do 15:00 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie Stredné odborn...
pred mesiacom

Hana Szabová STANKY HAGO  -  Nitra

1200 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - samostatné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva - účtovanie banky, pokladne - evidencia majetku - kontrola a účtovanie dodávateľských faktúr - vystavovanie odberateľských faktúr a dobropisov - príprava ...
pred mesiacom

VERÓNY OaS s.r.o.  -  Krupina, Banskobystrický kraj

2000 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Analýza nákladov spoločnosti, kontrola čerpania rozpočtov, komunikácia s poisťovňami, úradom práce, daňovým úradom, bankami, ostatnými úradmi, príprava a kontrola zmlúv a dodatkov zmlúv, výkon interného auditu. Ponúkan...
Pred 15 dňami

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce  -  Ružomberok

1000 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Komplexné zabezpečovanie mzdovej a personálnej agendy: - spracovanie došlých faktúr, kontrola formálnych náležitostí faktúr, ich schvaľovanie podľa zmluvnej dokumentácie a úhrady faktúr - vystavovanie faktúr v zmysle zmluvn...
pred mesiacom

Malokarpatská knižnica v Pezinku  -  Pezinok

500 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonáva rozpis rozpočtu na základe analýzy prevádzkových nákladov a činností knižnice. Vykonáva ekonomické rozbory hospodárenia a sleduje vývoj ekonomických ukazovateľov. Komplexné spracovanie účtovníctva, účtovanie v...
pred mesiacom
12