...rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Został-em/-am poinformowany o przysługującym mi prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni... 

Marcotrans ITS

V zahraničí
28 dní pred
 ...rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Został-em/-am poinformowany o przysługującym mi prawie do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuni... 

Marcotrans ITS

V zahraničí
28 dní pred