Práca Lugera

1-20 od 191 výsledkov

Lugera  -  Bratislava
Vypracovanie a kontrola statických a dynamických výpočtov stavieb Príprava a kontrola výkresov Vypracovanie a overovanie technických reportov a iných dokumentov Vytváranie rozpočtu a hramonogram prác Efektívne riešenia výstavby Komunikácia s dodávateľmi a subdodávateľmi Podpora...
Pred 5 dňami
Lugera  -  Košice
- Spracovanie predbežnej konštrukčnej dokumentácie a kusovníkov na základe zostavných výkresov pre potreby spracovania cenových ponúk - Spracovávanie konštrukčnej dokumentácie výrobkov - odsúhlasovanie dokumentácie so zákazníkom a dodávateľmi - uvoľňovanie dokumentácie do v...
Pred 8 dňami
Lugera  -  Senec
Medzinárodná výrobná spoločnosť * vyhľadávanie dodávateľov * rokovanie s dodávateľmi * spracovanie cenových ponúk, objednávok - ich zavedenie do systému * zabezpečovanie zásobovania uvedenými výrobkami pre vykrytie plánu výroby * riešenie vzniknutých problémov * aktívna spolupr...
9 dní pred
Lugera  -  Michalovce
- čítanie technickej dokumentácie - nastavovanie fréz - obsluha CNC stroja a znalosť programovania v systéme Heidenhain - vykonávanie jednoduchých opráv a údržby strojov a zariadení
9 dní pred
Lugera  -  Trenčín
Naším klientom je medzinárodná strojárska spoločnosť. Spracovanie návrhov a technickej dokumentácie 3D CAD návrhy Tvorba 2D výkresov Spracovanie kompletných zákazkových projektov Účasť a komunikácia na riešení technických úloh Účasť a komunikácia v teame pri riešení úloh VŠ...
Pred 12 dňami
Lugera  -  Bratislava
Našim klientom je právnická kancelária - príprava, spracovanie resp. posudzovanie zmlúv a iných právnych dokumentov so zameraním na obchodnú, finančnú, transakčnú oblasť, ochranu osobných údajov, pracovné právo, hospodársku súťaž - príprava právnych analýz, stanovísk a vyjadren...
Pred 12 dňami
Lugera  -  Senec
Naším klientom je významná medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu. - Na základe podkladov z vývoja pripravovať výkresovú dokumentáciu pre vlastnú výrobu a subdodávateľov - Samostatne navrhovať alebo zdokonaľovať vybrané mechanické uzly strojov - Vytvárať kusovn...
Pred 12 dňami
Lugera  -  Krupina, Banskobystrický kraj
- Nákup komodít, objednávanie tovaru a evidencia objednávok - Vyhodnocovanie dodávateľov podľa kapacity, dodávkovej spoľahlivosti, kvality, hospodárenia organizácie - Telefonická komunikácia s dodávateľmi - Sledovanie stavu objednávok, evidencia nedodaného tovaru - Spracovávanie...
Pred 13 dňami
Lugera  -  Bratislava
medzinárodná stavebná spoločnosť - príprava rozpočtu a jeho aktualizácia - organizovanie a kontrola výkonu prác vzhľadom k rozpočtu a časovému plánu - zodpovednosť za činnosť stavebných inžinierov - spolupráca s inými oddeleniami - design, ŽP, BOZP - dohľad a kontrola stavebn...
19 dní pred
Lugera  -  Trnava
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, renomovanú nadnárodnú výrobnú spoločnosť. vykonávanie účtovnych operácií participácia na spracovaní účtovnych závierok aktívna komunikácia v nemeckom jazyku riešenie rôznych operatívnych problémov minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomick...
19 dní pred
Lugera  -  Bratislava
- Spracovanie daňových priznaní - Reporting ohľadom výnosov - Analýzy a kalkulácie príjmov právnických osôb - Podpora auditu - Manažment zrážkovej dane - Reporting podľa US GAAP - Ukončené VŠ vzdelanie /bakalárske, magisterské/ - Min. 2 roky skúsenosti v daňovom účtovníctve ...
Pred 5 dňami
Lugera  -  Bratislava
Responsible for producing, managing, revising and updating the production plan Work flow improvements, capital projects and cost benefit analysis, optimizing of capacity, allocation and scheduling of work, people development and motivation Responsible for controlling a single...
Pred 5 dňami
Lugera  -  Bratislava
Do predajne v Bratislave hľadáme manažéra predajne - riadenie predajne - optimalizácia chodu predajne - vedenie tímu predajne, školenie a rozvýjanie zamestnancov - sledovanie a vyhodnocovanie výsledkov tímu a predajne - zabezpečovanie najlepších služieb zákazníkom - zostavovanie...
Pred 5 dňami
Lugera  -  Trenčín
Spoločnosť, ktorá sa zaoberá projekčnou a inžinierskou činnosťou - komunikácia a rozvoj vzťahov s cieľovou skupinou investorov, developerov, projektantov, architektov - sledovanie trhu v stavebnom sektore a získavanie informácií o možných projektoch - prinášanie obchodných ...
Pred 6 dňami
Lugera  -  Kechnec, Košický kraj
koordinácia tímu elektroúdržbárov revízie elektrických zariadení a analýza porúch el. systémov servis a úprava PLC zariadení pre najoptimálnejší výkon zabezpečiť efektívny a bezpečný elektrický systém, podľa požiadaviek spoločnosti zabezpečiť a dohliadnuť na plánovanú elektrick...
Pred 6 dňami
Lugera  -  Košice
Internationally recognized production company operating in the field of production of components, systems and modules for cars and trucks - zabezpečiť správne nastavenie master dát, aby boli v súlade so stratégiou spoločnosti a protokolu logistiky, - analyzovať súvisiace pož...
Pred 6 dňami
Lugera  -  Dunajská Streda
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, prosperujúcu výrobnú spoločnosť, ktorá dodáva svoje jedinečné produkty svetovým značkám. Zodpovednosť za presný a včasný finančný reporting Zodpovednosť za prípravu rozpočtov, finančných analýz a prognóz Zabezpečenie správnosti finančn...
Pred 7 dňami
Lugera  -  Kechnec, Košický kraj
- zabezpečovanie preventívnej a operatívnej údržby strojov a zariadení - vypracovávanie a aktualizovanie plánov údržby - identifikovanie opotrebovaných dielcov - objednávanie náhradných dielcov - analyzovanie príčin prestojov a prijímanie opatrení na ich eliminovanie - monitorovanie...
Pred 8 dňami
Lugera  -  Martin
Našim klientom je spoločnosť, ktorá ponúka široké portfólio produktov a služieb pre strojársky a automobilový priemysel. sleduje obchodné prípady od vypracovania objednávky až po platbu reaguje na aktuálnu situáciu na trhu akvizícia nových zákazníkov v regióne pravidelná komunik...
Pred 8 dňami
Lugera  -  Bratislava
Organizing and maintaining Manager´s diary, making appointments and organizing video/conference calls Dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behlaf of Manager Arranging travel, visas and accommodation for Manager and his team Commercial education...
Pred 8 dňami