Práca Lugera

1-20 od 191 výsledkov

Lugera  -  Nitra
Naším klientom je svetový líder v oblasti poskytovania logistiky. Príprava podkladov pre mzdy Tvorba personálnych reportov, štatistík Tvorba pracovno-právnych dokumentov Poskytovanie poradenstva zamestnancom v personálnych otázkach Participácia na výberových procesoch Administrat...
Jooble: uchádzať sa Pred 2 dňami
Lugera  -  Bratislava
Našim klientom je medzinárodná stavebná spoločnosť zaoberajúca sa stavbami ciest (dialnice, obchvaty), mostov a servisom infraštruktúry. - dohliada na prípravu všetkých aspektov pozemných komunikácii, riešenie kanalizácie a preložiek inžinierských sietí v súlade s technickými...
Jooble: uchádzať sa Pred 2 dňami
Lugera  -  Nitra
- realizácia náboru zamestnancov na výrobné pozície (skladníci, vodiči VZV, pickeri, teamleaderske pozície) - samostatné vyhľadávanie a výber zamestnancov - organizácia, realizácia a vyhodnocovanie pohovorov - aktívna komunikácia s kandidátmi - koordinácia aktivít spojená s ...
Jooble: uchádzať sa Pred 8 dňami
Lugera  -  Trenčín
Naším klientom je medzinárodná automobilová spoločnosť. Zabezpečenie internej kalibrácie Zabezpečenie a koordinácia externej kalibrácie Vedenie evidencie meradiel a prístrojov Objednávanie nových meradiel a prístrojov do laboratória Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov ...
Jooble: uchádzať sa 9 dní pred
Lugera  -  Senec
Medzinárodná výrobná spoločnosť * vyhľadávanie dodávateľov * rokovanie s dodávateľmi * spracovanie cenových ponúk, objednávok - ich zavedenie do systému * zabezpečovanie zásobovania uvedenými výrobkami pre vykrytie plánu výroby * riešenie vzniknutých problémov * aktívna spolupr...
Jooble: uchádzať sa 9 dní pred
Lugera  -  Kežmarok
Medzinárodná výrobná spoločnosť zabezpečenie správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva spracovanie mesačnej a ročnej uzávierky zasielanie mesačných výkazov pre štátne útvary vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásen...
Jooble: uchádzať sa Pred 12 dňami
Lugera  -  Bratislava
Rakúska spoločnosť zaoberajúca sa debniacimi systémami. Čistenie a príprava debnenia Manuálna práca pod žeriavom Viazanie bremien Čistenie stropných podpier Požadované vzdelanie: min. učňovské Zdravotné a iné predpoklady (bezúhonnosť), dobrý zdravotný stav, výpis z registra ...
Jooble: uchádzať sa Pred 15 dňami
Lugera  -  Bardejov
vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov práca s interným systémom spoločnosti vyhľadávanie nových dodávateľov zodpovedanie za výber, zloženie a konečnú cenu objednávaných tovarov a služieb. analyzovanie cenových ponúk, uzatváranie dod...
Jooble: uchádzať sa Pred 15 dňami
Lugera  -  Košice
Medzinárodná výrobná spoločnosť monitorovať výkonnosť dodávateľov závodu s cieľom zlepšovať sledované ukazovatele definovať možnosti redukcie nákladov, validovať ich s komoditným tímom a implementovať ich aktualizovať dáta v systéme a ich reportovanie úzko spolupracovať so Supply...
Jooble: uchádzať sa Pred 15 dňami
Lugera  -  Prešov
kontrolovanie a revidovanie výkazov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej poskytovaním kontroly na diaľku u určeného typu zdravotnej starostlivosti, analýzy a vyhodnocovanie efektivity zdravotných výkonov vykázaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti...
Jooble: uchádzať sa Pred 2 dňami
Lugera  -  Bratislava
- Monitorovanie existujúcich systémových rozhraní, report a riešenie vzniknutých problémov - Vytváranie nových rozhraní využívaním Concur a QAD ako aj Data Exchange - Testovanie rozhraní počas jeho vývoja - Analýza klientských požiadaviek - Komunikácia s užívateľmi - Skúsenosti...
Jooble: uchádzať sa Pred 2 dňami
Lugera  -  Nitriansky kraj
Our client is a joint-stock company with many years of experience in a complex systems of services in power engineering. - Responsibility for all legal issues with respect to assigned projects (contract for works) and other assigned tasks (e.g. corporate law, labour law or compliance...
Jooble: uchádzať sa Pred 3 dňami
Lugera  -  Martin
plánovanie a organizovanie pracovných stretnutí a porád nadriadeného vybavovanie telefonických hovorov spracovávanie hospodárskej korešpondencie a elektronickej pošty spracovávanie zápisníc a z porád a rokovaní na základe podkladov nadriadeného rezervovanie cestovných lístkov...
Jooble: uchádzať sa 19 dní pred
Lugera  -  Trnava
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, renomovanú nadnárodnú výrobnú spoločnosť. vykonávanie účtovnych operácií participácia na spracovaní účtovnych závierok aktívna komunikácia v nemeckom jazyku riešenie rôznych operatívnych problémov minimálne stredoškolské vzdelanie ekonomick...
Jooble: uchádzať sa 19 dní pred
Lugera  -  Prešov
- návrh schém nových zariadení, DPS, oživenie a testovanie navrhnutých DPS, príprava podkladov pre výrobu a montáž zariadení - navrhovanie schém elektrických zariadení, DPS - osadzovanie, oživovanie a pretestovanie elektrických zariadení, úprava, certifikácia a zavedenie DPS...
Jooble: uchádzať sa Pred 6 dňami
Lugera  -  Prievidza
Pozíciu obsadzujeme pre medzinárodnú výrobnú spoločnosť. - zodpovednosť za spracovanie objednávok (zákazok), spracovanie reklamácií z logistického hľadiska - samostatné prijímanie opatrení pri odchýlkach - komunikácia s dodávateľmi - v prípade kritických situácií podniknutie...
Jooble: uchádzať sa Pred 6 dňami
Lugera  -  okres Košice-Okolie
komplexné vedenie a spracovanie účtovníctva samostatné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva zabezpečenie riadneho a včasného účtovania vystavovaných faktúr riadne evidovanie zverených účtovných dokladov vypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPH kontrolovanie...
Jooble: uchádzať sa 20 dní pred
Lugera  -  Bratislava
Spoločnosť pôsobiaca v oblati telekomunikácií - Tvorba marketingových plánov a rozpočtov - Propagácia značky - Komplexné zastrešenie marketingových aktivít - Strategická tvorba marketingu - Príprava, tendrovanie, výber a koordinácia reklamných a propagačných kampaní - Produkcia...
Jooble: uchádzať sa Pred 7 dňami
Lugera  -  Košický kraj
Vypracovávanie plánu kontroly výroby. Analýza príčin a sledovanie pôsobenia interných a/alebo vonkajších problémov kvality Uskutočňovanie procesných auditov. Spracovanie zákazníckych reklamácií a vytvorenie hlásení o nich Vykonávanie mechanických a elektronických meraní. Zoh...
Jooble: uchádzať sa Pred 7 dňami
Lugera  -  Bratislava
- plánovanie a riadenie pravidelnej údržby v oblasti leteckého priemyslu - príprava analýz súvisiacich s budúcimi projektami - príprava administratívnych podkladov a vypracovávanie položiek nákladovosti - koordinácia materiálov, náhradných dielov pre jednotlivé oddelenia - priama...
Jooble: uchádzať sa Pred 7 dňami