Práca Lugera

1-20 od 214 výsledkov

Lugera  -  Košice

1000 €
Zodpovednosť za nákup požadovaných dielov pre projekty podľa optimálnych parametrov QCD (Quality, Cost, Delivery). Implementácia materiálových štandardov Vytváranie rozpočtu spolu v spolupráci s manažérom nákupu Realizácia výberových konaní, rokovanie s dodávateľmi o cene a ...
Pred 5 dňami

Lugera  -  Považská Bystrica

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa opravou strojov a zariadení. - oprava hydraulických, pneumatických a mechanických systémov CNC obrábacích strojov - oprava hydraulických, pneumatických a mechanických systémov zariadení slúžiacich na montáž a skúšanie ...
Pred 7 dňami

Lugera  -  Považská Bystrica

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa opravou strojov a zariadení. - opravy elektronických a elektrických systémov obrábacích strojov, montážnych a skúšobných zariadení - vykonávanie preventívnej a prediktívnej údržby - návrhy na zlepšenie stavu zariadení ...
Pred 7 dňami

Lugera  -  Košice

950 - 1500 €
- Spracovanie predbežnej konštrukčnej dokumentácie a kusovníkov na základe zostavených výkresov pre potreby spracovania cenových ponúk - Spracovávanie konštrukčnej dokumentácie výrobkov - odsúhlasovanie dokumentácie so zákazníkom a dodávateľmi - uvoľňovanie dokumentácie do v...
Pred 7 dňami

Lugera  -  Prešov

1000 €
- oprava a údržba elektrických a elektronických častí strojov vo výrobnej spoločnosti - elektro údržba objektov spoločnosti - vykonávanie plánovanej údržby, operatívnej údržby - dodržiavanie BOZP - odborná spôsobilosť v elektrotechnike - predošlá skúsenosť vo výrobnej spoloč...
Pred 8 dňami

Lugera  -  Považská Bystrica

Našim klientom je medzinárodná spoločnosť zaoberajúca sa opravou strojov a zariadení. Zodpovednosť za údržbu a kontrolu elektrických zariadení Zabezpečenie bezproblémovej prevádzky elektrických a iných zariadení Zodpovednosť za riešenie a odstránenie vzniknutých problémov spojen...
Pred 11 dňami

Lugera  -  Bratislava

Spoločnosť pôsobí v stavebníctve Zodpovednosť za bezproblémový chod recepcie Vybavovanie telefonátov a mailov Administratíva spojená s chodom recepcie Uvádzanie návštev a poskytovanie informácií klientom Zabezpečovanie konfortu pre hostí (občerstvenie, poradenstvo, servis) ...
Pred 15 dňami

Lugera  -  Košice

- zabezpečovanie preventívnej a operatívnej údržby strojov a zariadení - vypracovávanie a aktualizovanie plánov údržby - identifikovanie opotrebovaných dielcov - objednávanie náhradných dielcov - analyzovanie príčin prestojov a prijímanie opatrení na ich eliminovanie - monitorovanie...
Pred 1 dňami

Lugera  -  Lozorno, Bratislavský kraj

1800 €
Výroba dverových modulov a okenných spúšťačov pre automobilový priemysel Tvorba plánovania a rozpočtovania Podpora interných zákazníkov Príprava finančného plánu Zhromažďovanie informácií na realizáciu finančných auditov Tvorba investičných projektov spoločnosti Tvorba mesa...
Pred 1 dňami

Lugera  -  Nitra

1500 €
Našim klientom je medzinárodná automobilová spoločnosť. Údržba, oprava, modifikácie foriem a nástrojov Analýza a vykonávanie opravy lisovacích nástrojov Skúšky nových foriem a nástrojov, ich uvedenie do výroby podľa štandardu Riešenie problémov pri výrobe a odstraňovanie nedostatkov...
Pred 1 dňami

Lugera  -  Bratislava

Našim klientom je spoločnosť poskytujúca IT riešenia na zefektívnenie interných procesov svojich klientov. - analýza potrieb klientov a následné pomáhanie zlepšovať ich výsledky - aktívna účasť pri tvorbe nových obchodných príležitostí - prezentácie riešení pre výrobu, logistiku...
Pred 4 dňami

Lugera  -  Košice

1100 €
Optimalizácia a vylepšovanie výrobného procesu za účelom jeho zefektívnenia Overovanie možných rizík pred implementáciou akýchkoľvek zmien v procese Príprava výrobného plánu, analýz na dennej báze Pripravovanie výpočtov pre analýzy a hodnotenie výkonov zariadení, systémov Vykon...
Pred 5 dňami

Lugera  -  Stará Turá, Trenčiansky kraj

1000 €
Údržba foriem pre vstrekovanie plastov podľa evidencie cyklov formy Vedenie skladu foriem - príjem a výdaj foriem zo skladu Vedenie dokumentácie foriem Čistenie a konzervovanie foriem pred uskladnením alebo transportom Montáž a demontáž foriem na strojoch Riešenie vzniknut...
Pred 5 dňami

Lugera  -  Košice

1200 €
- Responsible for regular financial analysis, identifying and managing financial risk, completing financial research - Performing economic and sales forecasting - Analyzing a company’s sales and overall efficiency, and managing financial data - Assist leadership in key financial...
Pred 5 dňami

Lugera  -  Bratislava

1500 €
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, renomovanú spoločnosť s aktivitami v oblasti stavebníctva. - Zodpovednosť za komplexné vedenie účtovníctva - Zodpovednosť za správne zaúčtovanie účtovných položiek - Vypracovávanie a kontrolovanie daňových priznaní a DPH - Posudzovanie ...
Pred 5 dňami

Lugera  -  Dunajská Streda

900 €
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, prosperujúcu výrobnú spoločnosť, ktorá dodáva svoje jedinečné produkty svetovým značkám. Zodpovednosť za vedenie zamestnancov na pridelenej zmene Koordinácia a pridelenie pracovných úloh Zodpovednosť za plnenie výrobného plánu v požadovanej...
Pred 6 dňami

Lugera  -  Dunajská Streda

900 €
Pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, prosperujúcu výrobnú spoločnosť, ktorá dodáva svoje jedinečné produkty svetovým značkám. Zodpovednosť za vedenie zamestnancov na pridelenej zmene Koordinácia a pridelenie pracovných úloh Zodpovednosť za plnenie výrobného plánu v požadovanej...
Pred 6 dňami

Lugera  -  Lozorno, Bratislavský kraj

1000 €
Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti logistiky. ·Prijímanie a vystavovanie faktúr ·Vybavovanie reklamácií ·Komunikácia so zákazníkmi a s internými oddeleniami ·Manažment pohľadávok ·Podpora pre manažérov ·Nahrávanie dát do systému ·Tvorba štatistík a reportov ·Plnenie...
Pred 6 dňami

Lugera  -  Lozorno, Bratislavský kraj

2700 €
- rozvíjanie komoditnej stratégie pre nepriame materiály a služby, ktoré sú pridelené, - vykonávanie komplexného RFQ procesu a včasná podpora funkčných používateľov, - opätovné prerokovanie dohôd a objednávok minimálne 30 dní pred uplynutím platnosti, - vykonávanie nevyhnutnej...
Pred 6 dňami

Lugera  -  Dunajská Streda

1600 €
- vedenie APQP projektov z oblasti výroby (od vývoja po sériovú výrobu). - návrh technických alternatív k projektovému tímu, ktoré sú optimalizované pre procesné možnosti, náklady, redukujú skrepovitosť a minimalizujú chybovosť - hodnotenie rizík pre nové produkty - tvorba...
Pred 6 dňami