Práca Na mestskom úrade

349 pracovných ponúk

Príslušník mestskej polície

800 €

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Povinnosti príslušníka mestskej polície vyplývajúce z ustanovení Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Pracovné podmienky Práca na... 
Fiľakovo
Pred 11 dňami

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

Nový

584 - 771 €

 ...adovanými dokladmi najneskôr do 15.03.2021 na adresu: Mestský úrad Referent personálnej práce a miezd Námestie slobody č. 22 96...  ...ch údajov vo veci výberového konania na pozíciu: „Príslušník na mestskej polícii vo Zvolene“ zavedenie žiadosti o prijatie do zamestnania... 
Zvolen
Pred 3 hodiny

Odborný referent - Referát špeciálneho stavebného úradu

1500 €

 ...adovanými dokladmi zasielajte do 15.03.2021 na e-mailovú adresu [email protected] Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej mestskej časti. K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú všetky požiadavky a zašlú požadované doklady. Informáciu o... 
Bratislava
Pred 3 dňami

Príslušník Mestskej polície Mesta Ilava

642 - 771 €

 ...sobilosti na výkon funkcie príslušníka a na plnenie úloh mestskej polície (nie staršie ako 1 mesiac) 8. Čestné vyhlásenie o...  ...uvedený na poštovej pečiatke alebo pečiatke mestského úradu) na adresu: Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava s označením „V... 
Ilava, Trenčiansky kraj
Pred 12 dňami

Zamestnanec stavebného úradu

1200 €

 ...dokladmi zasielajte, resp. doručte osobne do podateľne najneskôr do 15.03.2021 na adresu: •Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Stavebný úrad, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava alebo •na e-mail: [email protected]Termín výberového konania bude vybraným uchádzačom... 
Bratislava
Pred 15 hodín

Zamestnanec Mestskej polície v Hurbanove

698 €

Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): 698,50 € za mesiac Dátum nástupu: 1. 3. 2021 Dátum pridania ponuky: 13. 1. 2021 Dátum poslednej aktualizácie: 20. 1. 2021 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na neurčitý čas Pracovná oblasť: Samospráva Inform...
Hurbanovo, Nitriansky kraj
Pred 14 dňami

Príslušník mestskej polície Moldava nad Bodvou

 ...estné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon úloh mestskej polície •čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na prá...  ...NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou alebo osobne do podateľ... 
Moldava nad Bodvou
pred mesiacom

REFERENT spoločného stavebného úradu

871 €

 ...č o pracovné miesto doručí svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča príp. ****@*****.*** príp. do podateľne najneskôr do 29.3.2021... 
Slovenská Ľupča, Banskobystrický kraj
17 dní pred

REFERENT spoločného stavebného úradu

871,5 €

 ...stanovenom rozsahu, vrátane kontrolnej činnosti v zákonom stanovenom rozsahu, • vyhotovovanie písomných vyjadrení pre špeciálne stavebné úrady, • vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, • vykonávanie správy na ú... 
Slovenská Ľupča, Banskobystrický kraj
Pred 10 dňami

Asistentka predsedu SKSI a riaditeľa Úradu SKSI

800 €

 ...Náplň práce, právomoci a zodpovednosti • zabezpečuje a vybavuje záležitosti spojené s výkonom funkcie predsedu SKSI a riaditeľa Úradu SKSI, • zabezpečuje úlohy „prvého kontaktu“ pre návštevníkov Úradu SKSI, • vybavuje písomnú, elektronickú a telefonickú agendu – z... 
Bratislava
Pred 15 hodín

Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu

744 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce -Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva a ďalšiu administratívno-správnu činnosť z orgánov štátnej správy na orgány územnej samosprávy v zmysle ustanovení § 6 a § 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej ...
Poltár, Banskobystrický kraj
pred mesiacom

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vajnory

1100 €

 ...v znení neskorších predpisov. Hlavný kontrolór je zamestnancom mestskej časti , ktorý: a) vykonáva kontrolu v zmysle ustanovení § 18 d)...  ...4 dní pred dňom konania voľby) do 15.00 h do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, Bratislava-Vajnory... 
Bratislava - Vajnory
25 dní pred

Riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku

1340 - 4200 €

 ...ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni, alebo in...  ...égie na úrovni Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) s celoštátnou pôsobnosťou podľa zákona - koncepčná činnosť a... 
Bratislava
Pred 3 dňami

Príslušník mestskej polície Moldava nad Bodvou

 ...Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Príslušník mestskej polície zaradený do hliadkovej služby v pracovných zmenách v nepretržitej prevádzke. Pracovné podmienky ~ Práca na zmeny... 
Moldava nad Bodvou
24 dní pred

Odborník - senior 1 na Oddelenie NUS úradu TTSK

1701 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce •Vykonáva supervíziu nad implementáciou spracovanej Nizkouhlíkovej stratégie TTSK •Podieľa sa na tvorbe Koncepcie zníženia energetickej náročnosti a prevádzkových nákladov v zariadeniach TTSK •Zodpovedá za anal...
Trnava
Pred 8 dňami

Dispečer osobnej, cestnej dopravy (okrem mestskej hromadnej dopravy)

624 €

Informácie pre uchádzača: Základná zložka mzdy (v hrubom): 624 € mesačne Dátum nástupu: ihneď Dátum pridania ponuky: 14. 9. 2020 Dátum poslednej aktualizácie: 8. 1. 2021 Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu počet mesiacov: 24 Náplň (druh) práce Dispe...
Čierna nad Tisou, Košický kraj
pred mesiacom

Samostatný odborný pracovník vykonávajúci štátnu správu na úseku stavebného poriadku - I. stupňový stavebný...

1200 €

Informácie o pracovnom mieste Náplň práce, právomoci a zodpovednosti -vedie správne konania v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ...
Bratislava - Devínska Nová Ves
Pred 6 dňami

Referent právnik

1100 €

 ...zmysle zákona o slobode informácii - Príprava podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej rady - Poskytovanie právneho poradenstva pre oddelenia mestského úradu - Zastupovanie mesta pred súdmi, príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi prokuratúry -... 
Pezinok
Pred 14 dňami

Referent - kontrolór

950 €

 ...ľstva, -kontrola dodržiavania interných predpisov mesta na mestskom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, v obchodný...  ...alebo elektronickou formou do 08.03.2021 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e... 
Žilina
Pred 14 dňami