Priemerný plat: €892 /mesačne

Ďalšie štatistiky

920 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - doručovanie zásielok (listových, reklamných a peňažných poukazov) - doručovanie letákov a tlače - doručovanie finančných hotovostí v rámci doručovacieho rajóna (napr. dôchodky) - poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s. ...

Slovenská pošta, a.s.

Zohor, Bratislavský kraj
Pred 2 dňami

945 €

 ...ácie o pracovnom mieste: Priehradkový zamestnanec je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov pri poštovej priehradke (priamy kontakt so zákazníkom). Týždenný pracovný čas je 37,5 hod. Informácie... 

Slovenská pošta, a.s.

Piešťany
Pred 8 hodín

960 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho pridelenej pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia alebo zastupovania príslušného pracovného miesta - činnosti finan... 

Slovenská pošta, a.s.

Malacky
9 dní pred

1075 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Zabezpečovanie výkonu prevádzkových činností, riadenie zamestnancov, zabezpečovanie kontrolnej činnosti, zabezpečovanie a kontrola bezpečnosti osôb a majetku, vybavovanie sťažností a reklamácií, zabezpečovanie všetkých organizačných...

Slovenská pošta, a.s.

Šintava, Trnavský kraj
Pred 8 hodín

945 €

 ...Samostatné vykonávanie všetkých prevádzkových činností na jednoosobovej pošte (tzn. činnosti priehradkového zamestnanca, poštového doručovateľa...  ...vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením plynulého chodu pošty, riešenie vzniknutých problémov, vedenie príslušnej dokumentácie... 

Slovenská pošta, a.s.

Kráľova Lehota, Žilinský kraj
Pred 8 hodín

1095 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vedúci pošty je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi, organizuje a koordinuje činnosť zverenej pošty a jej zamestnancov. Vedenie, plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrolovanie činnosti zverenej pošty a jej zamestnancov... 

Slovenská pošta, a.s.

Sady nad Torysou, Košický kraj
Pred 8 hodín

1070 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Riadenie kvality práce, produktov a služieb pošty, samostatné vykonávanie vybraných odborných činnosti, riadenie zamestnancov vrátane prideľovania úloh, motivovania, hodnotenia zamestnancov a zabezpečovania ďalších činností, zabezpe... 

Slovenská pošta, a.s.

Makov, Žilinský kraj
Pred 8 hodín

700 - 791 €

 ...ny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov a pod. TPČ 30 hod. týždenne. Informácie pre uchádzača: Zástup počas PN a následne materskej, rodičovskej dovolenky... 

Slovenská pošta, a.s.

Liptovský Mikuláš
29 dní pred

870 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - poskytovanie produktov a služieb SP, a. s. (zásielky, poštové poukazy, ceniny, tlač, SIPO) - výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia - poskytovanie produktov a služieb zmluvných partnerov - služby finančného sprostredkovania...

Slovenská pošta, a.s.

Modra, Bratislavský kraj
9 dní pred

945 €

 ...viacerých druhov zásielok a výkon iných činností vrátane poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov, príjem médií a zoznamov, spracovanie poštových peňažných poukazov v bezhotovostnom styku vrátane kontroly... 

Slovenská pošta, a.s.

Trnava
Pred 8 hodín

845 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Poštový doručovateľ je kvalifikovaný zamestnanec dodávajúci poštové zásielky na odovzdacie miesta, na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti odpočtára meracích prístrojov a v prípade spĺňania predpokladov...

Slovenská pošta, a.s.

Lužianky, Nitriansky kraj
Pred 8 hodín
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny

Slovenská pošta, a.s.

Strečno, Žilinský kraj
Pred 8 hodín

1104 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vedúci pošty je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi, organizuje a koordinuje činnosť zverenej pošty a jej zamestnancov a spravidla samostatne vykonáva aj niektoré odborné prevádzkové činnosti (napr. činnosti priehradkového zamestnanca... 

Slovenská pošta, a.s.

Trhová Hradská, Trnavský kraj
Pred 8 hodín

1105 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca... 

Slovenská pošta, a.s.

Spišská Nová Ves
Pred 8 hodín

945 €

 ...ny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov. Informácie pre uchádzača: Váš životopis posúdime a kontaktovať budeme uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované... 

Slovenská pošta, a.s.

Trhová Hradská, Trnavský kraj
Pred 8 hodín

845 €

 ...ny, resp. na pochôdzku, zberu údajov o zákazníkoch, poskytovania informácií v zmysle Poštových podmienok a ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov. Informácie pre uchádzača: Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký z... 

Slovenská pošta, a.s.

Považská Bystrica
Pred 8 hodín

1060 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - doručovanie zásielok (listových, reklamných a peňažných poukazov) - doručovanie letákov a tlače - doručovanie finančných hotovostí v rámci doručovacieho rajóna (napr. dôchodky) - poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s. - ...

Slovenská pošta, a.s.

Košice
Pred 8 hodín

1058 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - doručovanie zásielok (listových, reklamných a peňažných poukazov) - doručovanie letákov a tlače - doručovanie finančných hotovostí v rámci doručovacieho rajóna (napr. dôchodky) - poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s. - ...

Slovenská pošta, a.s.

Trnava
Pred 8 hodín
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - doručovanie zásielok (listových a reklamných) - doručovanie letákov a tlače - triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón * Pracovná doba: pondelok - piatok Informácie pre uchádzača: BENEFITY: - zvýhodnená ponuka mobilných pau...

Slovenská pošta, a.s.

Bratislava
Pred 8 hodín

987 €

 ...plň práce, informácie o pracovnom mieste: Priehradkový zamestnanec - retailový poradca na pošte je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov, vykonáva retailové klientske poradenstvo a vybrané... 

Slovenská pošta, a.s.

Trnava
Pred 8 hodín

960 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Operatívny zamestnanec pošty je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci všetky činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia... 

Slovenská pošta, a.s.

Trebišov
Pred 8 hodín

5 €/hod

Doručovanie všetkých druhov zásielok a výkon iných činností spojených s hmotnou zodpovednosťou vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny Informácie o pracovnom mieste Forma právneho vzťahu Dohoda o brigádnickej práci študentov Názov typovej pozície Poštový doru...

Slovenská pošta, a.s.

Strečno, Žilinský kraj
Pred 14 dňami

845 €

 ...sielkách, kontrolovanie a vracanie potvrdených doručeniek, práce so zásielkami po odbernej lehote, kontrolovanie prevádzkových dokladov pošty, vykonávanie zberných jázd, vyberanie poštových schránok, rozvoz poštového materiálu do odkladacích schrán, atď. Na základe... 

Slovenská pošta, a.s.

Galanta
pred mesiacom

945 €

 ...letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, predaj tovaru, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., a jej zmluvných partnerov... 

Slovenská pošta, a.s.

Holíč
29 dní pred
Zamestnanec poštovej prepravy je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci odborné rutinné práce podľa daných postupov v poštovej preprave: - nakládka a vykládka kamiónov/dodávok (poštových kurzov) - práca so zásielkami (balíkmi) a prepravkami v mobilných klietkach - manuálna pr... 

Slovenská pošta, a.s.

Nitra
29 dní pred

1010 €

Priehradkový zamestnanec – retailový poradca na pošte je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Slovenskej pošty, a. s., a jej zmluvných partnerov, vykonáva retailové klientske poradenstvo a vybrané podporné obchodné činnosti pri poštovej priehradke... 

Slovenská pošta, a.s.

Bratislava - Karlova Ves
Pred 4 dňami

1140 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Poštový doručovateľ - retailový poradca je kvalifikovaný zamestnanec dodávajúci poštové zásielky na odovzdacie miesta, vykonávajúci retailové klientske poradenstvo a vybrané podporné obchodné činnosti, v prípade spĺňania predpokladov...

Slovenská pošta, a.s.

Bratislava
Pred 8 hodín

1058 €

Samostatné vykonávanie všetkých prevádzkových činností na jednoosobovej pošte (tzn. činnosti priehradkového zamestnanca, poštového doručovateľa...  ...vykonávanie činností súvisiacich so zabezpečením plynulého chodu pošty, riešenie vzniknutých problémov, vedenie príslušnej dokumentácie... 

Slovenská pošta, a.s.

Petrova Ves, Trnavský kraj
pred 2 mesiacmi

1140 €

Poštový doručovateľ - retailový poradca je kvalifikovaný zamestnanec dodávajúci poštové zásielky na odovzdacie miesta, vykonávajúci retailové klientske poradenstvo a vybrané podporné obchodné činnosti, v prípade spĺňania predpokladov vykonáva činnosti finančného sprostredkovate...

Slovenská pošta, a.s.

Bratislava
Pred 4 dňami

1060 €

- doručovanie zásielok (listových, reklamných a peňažných poukazov) - doručovanie letákov a tlače - doručovanie finančných hotovostí v rámci doručovacieho rajóna (napr. dôchodky) - poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s. - triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón...

Slovenská pošta, a.s.

Košice
Pred 14 dňami