Práca Osobná ochrana Žilina

95 pracovních míst

Samostatný strážny oddelenia ochrany

997 €

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Nejedná sa o prácu v SBS! Ide o služobný pomer v Zbore väzenskej a justičnej stráže. Zabezpečuje strážnu činnosť v určených objektoch zboru. ...
Žilina
Pred 6 dňami

Špecialista energetických služieb

1200 €

 ...etkým v oblasti porozumenia odborných textov. Je dôležitá Vaša osobná chuť a schopnosť spolupracovať s obchodným tímom pri identifikáci...  ...Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe tak... 
Žilina
22 dní pred

Špecialista rozvoja obchodu (IT sektor)

1400 €

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...Tvojou hlavnou náplňou práce bude: - získavať nové a zaujímavé projekty v zahraničných firmách - telefonická, emailová, prípadne osobná komunikácia s potenciálnym zákazníkom - obchodné (online) stretnutia - iniciatívne sa podieľať na pravidelnej analýze trhu -... 
Žilina
Pred 6 dňami

Posunovač Žilina - Teplička

790 €

 ...pobyty v zariadeniach ŽSR nadštandardné zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov MYSLÍME NA BUDÚCNOSŤ : poskytujeme...  ...c zamestnancov, ktorí zabezpečujú taký stav infraštruktúry, aby osobná a nákladná doprava bola spoľahlivá a bezpečná. Počet... 
Žilina
Pred 1 dňami

Recepčná / Asistentka predaja vozidiel Volvo

1000 €

 ...agendy spojenej s predajom automobilu - navrhovanie, príprava a účasť na marketingových akciách - každodenná komunikácia so zákazníkmi osobná aj telefonická - zisťovanie potrieb zákazníkov - telefonické zisťovanie spokojnosti zákazníkov Zamestnanecké výhody, benefity... 
Žilina
Pred 14 dňami

Účtovník

1400 €

 ...šnom kandidátovi. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobn... 
Žilina
Pred 7 dňami

Upratovačka

 ...ch informácií alebo záujmu nám pošlite Váš životopis, ale prosím nezabudnite pridať do e-mailu: V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných... 
Žilina
Pred 1 dňami

Vodič VZV

900 €

 ...Certifikáty Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Zručnosti, schopnosti Ď... 
Žilina
Pred 5 dňami

Účtovníčka

900 €

 ...úca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť Special Service International SK s. r. o. sa špecializuje na ochranu majetku a osôb. Sme dynamicky sa rozvíjajúca organizácia so stále rozširujúcim sa spektrom poskytovaných služieb. S rastúcim portfóliom... 
Žilina
17 dní pred

Účtovník/čka

 ...ť o prijatie do pracovného pomeru -profesijný štruktúrovaný životopis -súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. a v znení neskorších predpisov Náplň práce: -podvojné a rozpočtové účtovanie -rozpočet - ekonomick... 
Žilina
Pred 14 dňami

Operátor výroby v Žiline.

760 - 830 €

 ...informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie... 
Žilina
Pred 15 dňami

Manažér orchestra

1200 €

 ...(telefón, email) -štruktúrovaný profesijný životopis -písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov -písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu -... 
Žilina
19 dní pred

Sestra zdravotníckeho zariadenia

1305 €

 ...alej len "zbor") a je charakterizovaný ako ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch. Adresa spoločnosti Ústav na výkon väzby a Ú... 
Žilina
Pred 7 dňami

Referent stavebného poriadku

950 €

 ...somný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas... 
Žilina
Pred 8 dňami

Čašník/ predavač (čašníčka/ predavačka)

696 €

 ...innosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Zruč... 
Žilina
Pred 17 hodín

Skladník

700 €

 ...Certifikáty Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Zručnosti, schopnosti... 
Žilina
Pred 4 dňami

Elektrikár

950 €

 ...Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické... 
Žilina
pred mesiacom

Technik PO, technik BOZP

700 €

 ...mesiacov: 12 Pracovná oblasť: Hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZPVýchova, vzdelávanie a šport Náplň (druh) práce výkon č...  ...nostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen... 
Žilina
pred mesiacom

Technik bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

800 €

 ...Preverovanie dodržiavanie bezpečnostných predpisov, používania ochranných zariadení, prostriedkov, pomôcok a noriem na pracovisku. - Tvorba...  ...nostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen... 
Martin
Pred 4 dňami

Správca systémov (OS, DB)

981 €

 ...s naša ponuka zaujala, zašlite svoj životopis obsahujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením názvu pracovnej pozície... 
Žilina
Pred 11 dňami