Zadaním si svojho mesta podľa štatistík zvýšujete šancu nájsť vhodnú prácu o 83.7%.

Práca Pedagóg

1-20 od 93 výsledkov

Základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, ako organi...  -  Bratislava - Karlova Ves

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
9 dní pred

Detský domov Komárno  -  Komárno

736,5 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Odborná činnosť vykonávaná špeciálnym pedagógom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas: od 7:30 do 15:30...
Pred 11 dňami

Diagnostické centrum  -  Bratislava - Ružinov

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie Pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské (postačuje 1. stupeň. Bc) Vhodné pre študenta pedagogického smeru. Ďalšie požiadavky Náplň práce: Pedagogická asistencia pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znev...
Pred 13 dňami

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  -  Hlohovec

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie VŠ 5 ročné so štátnymi záverečnými skúškami: špeciálna pedagogika, ŠVPU, poradenstvo, prípadne ILI Ďalšie požiadavky Ponúkame prácu vo výbornom kolektíve odborníkov s ľudskosťou, neustály odborný rast, funkčný plat je stanoven...
Pred 16 dňami

Spojená škola  -  Bratislava - Karlova Ves

Požiadavky na uchádzača Ďalšie požiadavky bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť
20 dní pred

Základná škola kpt. J. Nálepku  -  Stupava, Bratislavský kraj

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie VŠ II. st. - sociálna práca Ďalšie požiadavky Pracovný pomer na 3 roky v rámci projektu V základnej škole úspešnejší Mzda: tabuľky - odborní zamestnanci = II. prac. trieda
Pred 3 dňami

Súkromná základná škola pre žiakov s intelektovým nadaním Ce...  -  Bratislava - Karlova Ves

 ...Rešpektujúci prístup, otvorenosť novým prístupom vo vzdelávaní a vede., pomôcky, školenia, technické prostriedky podľa požiadaviek pedagógov; polročné odmeny a mesačné príplatky; 45 dní dovolenky (v rámci školských prázdnin). Odporúčame pozrieť si najmä časť o filozofii... 
9 dní pred

Základná škola s materskou školou Červeník  -  Hlohovec

Údaje o pracovnom mieste Pracovné miesto vhodné aj pre zdravotne postihnutého absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas: od 07:00 do 15:00 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie Úplné...
Pred 21 dňami

Špeciálna základná škola  -  Kežmarok

736,5 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce edukácia žiakov Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa mladistvého zdravotne postihnutého Pracovné podmienky Pracovný čas: od 7:30 do 13:30 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Pož...
Pred 12 dňami

Základná škola s materskou školou, Bracovce 26  -  Michalovce

556,5 €
Údaje o pracovnom mieste Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas: od 7:30 do 15:30 Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim Požiadavky na zamestnanca Požadované vzdelanie Úplné stredné odborné vzdelanie ...
Pred 3 dňami

Detský domov  -  Nitra

736,5 €
 ...starostlivosti - odporúčania žiadateľom pre dieťa so špeciálno – výchovnými potrebami Individuálne a skupinové intervencie špeciálneho pedagóga Vedenie spisovej agendy (individuálny plán klienta so špeciálno – výchovnými potrebami, vyhodnotenia individuálnych plánov) Ponú... 
Pred 5 dňami

Základná škola  -  Bratislava

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie Pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské (postačuje 1. stupeň. Bc) Vhodné pre študenta pedagogického smeru.
Pred 11 dňami

Základná škola  -  Turňa nad Bodvou, Košický kraj

Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC dobré znalosti internet, OpenOffice, Word, Excel .... Vzdelanie Požadované kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom sociálna pedagogika, - v študijnom odbore sociálna práca...
Pred 6 dňami

Materská škola UniCare  -  Bratislava

Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC MS Office, internet Vzdelanie Minimálne kvalifikačné a odborné predpoklady: a) dosiahnuté VŠ vzdelanie pedagogického zamerania/psychológie I. stupňa alebo b) dosiahnuté VŠ vzdelanie v oblasti vychovávateľstva I. stup...
Pred 11 dňami

Spojená škola  -  Galanta

543 €
 ...Komunikovať so žiakmi, pedagógmi a zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov. Prijímať a skúmať podnety od pedagógov, žiakov a zákonných zástupcov v otázkach sociálno- patologického správania. Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovn... 
Pred 3 dňami

Materská škola  -  Stará Ľubovňa

556,5 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce PODIEĽAŤ SA NA USKUTOČŇOVANÍ ŠKOLSKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PROGRAMU MATERSKEJ ŠKOLY. PODIEĽAŤ SA NA UTVÁRANÍ ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ, NA PREKONÁVANÍ ARCHITEKTONICKÝCH, INFORMAČNÝCH, JAZYKOVÝCH, ZDRAVOTN...
Pred 3 dňami

Základná škola  -  Bratislava - Petržalka

Požiadavky na uchádzača Znalosť práce s PC internet, MS office Vzdelanie Pedagogické vzdelanie stredoškolské alebo vysokoškolské (postačuje 1. stupeň. Bc) Vhodné pre študenta pedagogického smeru. Ďalšie požiadavky Ponúkaná mzda: Podľa stupňa najvyššieho...
Pred 16 dňami

Základná škola  -  Šahy, Nitriansky kraj

Požiadavky na uchádzača Vzdelanie Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo znamená Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - ...
27 dní pred

Základná škola Uzovské Pekľany  -  Sabinov

616,5 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce 1. Vo výchovno-vzdelávacom procese: a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie...
27 dní pred

Obec Zemplínska Široká  -  Michalovce

505 €
Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce pedagogický asistent - zabezpčenie individuálneho prístupu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Pracovné miesto vhodné aj pre absolventa Pracovné podmienky Pracovný čas: od 7:00 do 1...
20 dní pred