Práca V podateľni

12 pracovních míst

Právnik - špecialista

1000 €

 ...é práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na email [email protected] kontakt na zodpovednú osobu [email protected] Predpokladaný termín ukončenia vý... 
Trenčín
Pred 7 dňami

Správca registratúry

642 €

 ...oblasť: Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo Náplň (druh) práce • samostatne vykonávať odborné práce na úseku správy registratúry a podateľne prostredníctvom elektronického informačného systému správy registratúry pri využívaní viacerých špecializovaných agendových systémov... 
Martin
Pred 8 dňami

Riaditeľ ZŠ

 ...žiadosti o účasť na výberovom konaní: Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do podateľne miestneho úradu do: čo najskôr na adresu: Obec Sklené Obecný úrad 038 47 Sklené 97 Obálku označte heslom: „Výberové konanie... 
Sklené, Žilinský kraj
Pred 11 dňami

Senior projektový manažér

1400 €

 ...2021 do 12.00 hod. odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Senior-projektový manažér“ osobne do podateľne Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06... 
Nitra
Pred 6 dňami

Asistent/ka predsedníčky

810 €

 ...čenej a odosielanej písomnej korešpondencie predsedníčky a podpredsedu; -evidovanie korešpondencie v rozsahu činnosti centrálnej podateľne a registratúry organizačného útvaru kancelárie predsedníčky; -zodpovednosť za správu elektronickej schránky; -organizovanie pracovn... 
Bratislava
Pred 8 dňami

Obecný policajt

 ...ý, preto je nutné uviesť v žiadosti telefonický kontakt. Žiadosti so životopisom zasielajte do 31.01.2021 do 11:30 hodiny na adresu podateľne: Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka s označením Obecný policajt - neotvárať Náplň (druh) práce Zabezpečovanie verejného poriadku... 
Prievidza
pred mesiacom

Riaditeľ Sekcie ekonomiky a hospodárskej správy

Nový

1114,5 €

 ...riaditeľa Sekcie ekonomiky a hospodárskej správy - NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované... 
Banská Bystrica
Pred 8 hodín

Riaditeľ Správy slovenských jaskýň

Nový

1187 €

 ...konanie na riaditeľa Správy slovenských jaskýň - NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni. Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí doručia všetky požadované doklady a súčasne spĺňajú všetky požadované... 
Liptovský Mikuláš
Pred 8 hodín

Riaditeľ / Riaditeľka Základnej umeleckej školy

 ...niektorých zákonov. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne MsÚ Žarnovica alebo poštou najneskôr do 01.02.2021 do 12:00 hod. na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica. Obálku... 
Žarnovica, Banskobystrický kraj
Pred 6 dňami

Senior projektový manažér

1400 €

 ...1 do 12.00 hod. odovzdajú svoje žiadosti v zapečatenej obálke, ktorá bude označená heslom: „Senior-projektový manažér“ osobne do podateľne Mestského úradu v Nitre alebo zašlú poštou na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 95... 
Nitra
28 dní pred

Referent/ka strategického plánovania a cestovného ruchu

 ...iadavky: Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 05.02.2021 do 1400 hod. na adresu : Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51... 
Handlová
Pred 6 dňami

Vedúci oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva

950 €

 ...í: Informácie pre záujemcu:Žiadosť o zaradenie uchádzača do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Mestského úradu v Hurbanove, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo najneskôr do 5. februára 2021 do 12.00 hod.. Žiadosť musí byť v zalepenej... 
Komárno
Pred 6 dňami