1500 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Hľadáte dlhodobé zamestnanie? Pridajte sa k nám! Do nášho tímu skladníkov v Bratislave hľadáme nových kolegov. Náplň práce: - obsluha VZV a manipulačnej techniky - preberanie materiálu - vykládka/nakládka kamiónov - práca so skenerom...

TRANSFER International Staff k.s.

Prešov
Pred 1 dňami
 ...Popis: ~• Hľadáme kolegu so znalosťou podvojného účtovníctva a záujmom o prácu s IFRS, ktorý posilní náš team účtovníkov v Tatra banke. • Okrem tejto oblasti sa budete zaoberať aj oblasťou daní a transfer pricingu. • Ak mate skúsenosti v spomínaných oblastiach, radi... 

TATRA BANKA

Bratislava
Pred 1 dňami

1100 - 1300 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Vašou náplňou práce bude krájanie mäsa na menšie kúsky, z ktorých sa následne vyrábajú špízy. Hľadáme ženy Ide o prácu v stoji Pracuje sa na dve zmeny: RANNÁ - 6.00 - 15.00, POOBEDNÁ - 15.00 - 22.00 Informácie pre uchá...

AMMT s.r.o.

Krškany, Nitriansky kraj
9 dní pred

1 €

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...rno Platové podmienky: podľa Zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontaktovanie: Váš životopis alebo kontakt na Vás nám zašlite na email: ****@*****.***.... 

Zariadenie pre seniorov Komárno

Komárno
Pred 5 dňami

1 €

Buďte jeden z prvých uchádzačov, kto reagoval
 ...rno Platové podmienky: podľa Zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontaktovanie: Váš životopis alebo kontakt na Vás nám zašlite na email: ****@*****.***.... 

Zariadenie pre seniorov Komárno

Komárno
Pred 5 dňami

1350 - 1600 €

 ...kolegu, ktorým sa bude u nás páčiť Ak Ťa pracovná príležitosť zaujme alebo máš otázky, ktoré si chceš zodpovedať, neváhaj nám zavolať...  ...ú o zamestnanie u nás v spoločnosti United Resources. Všetky životopisy dôkladne prezeráme a vyhodnocujeme. Kontaktujeme len vybrané... 

United Resources Group s. r. o.

okres Bánovce nad Bebravou
Pred 8 dňami

1240 €

 ...003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Pracovná činnosť: Hlavné úlohy...  ...o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; ~profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS ~písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti vš... 

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Necpaly, Žilinský kraj
23 dní pred

560 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania: Úpln...  ..., zdravotná a duševná spôsobilosť. Uchádzač o zamestnanie pošle na kontaktný email ([email protected]) podrobný životopis, motivačný list... 

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

Prievidza
Pred 1 dňami

736,5 €

 ...dokladov: 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania a štruktúrovaný životopis. 2. Doklad o dosiahnutom najvyššom vzdelaní. 3. Písomný súhlas...  ...voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania: Stredn... 

Mestský podnik služieb Kremnica

Kremnica, Banskobystrický kraj
Pred 1 dňami
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...uchádzačov o zamestnanie. Doručením žiadosti do zamestnania, životopisu, motivačného listu alebo ďalších dokumentov poskytujete Vaše osobn... 

„VEK NÁDEJE“, Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Nové Zámky
Pred 1 dňami

1351,5 €

 ...kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v záujme podpory duševného zdravia maloletých detí a mladých dospelých v...  ...pracovného pomeru b) Motivačný list c) Profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS d) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenn... 

Centrum pre deti a rodiny Žitavce

Nitra
Pred 1 dňami

1007 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania: Úpln...  ...: - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - doklad o ukončenom vzdelaní - životopis - súhlas so spracovaním osobných údajov... 

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Trenčín
Pred 1 dňami
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...é doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania • profesijný životopis • doklady o ukončenom vzdelaní - výučný list v odbore kuchár/kuch... 

Materská škola, Hlavná 534/66, Nitrianske Rudno

Prievidza
Pred 12 hodín
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...do výberového konania je vlastniť výučný list v odbore Kuchár. Životopis spolu so žiadosťou o obsadenie pracovnej pozície môžu zá... 

Základná škola, Hlavná ulica 375/26, Gbeľany

Žilina
Pred 1 dňami

1300 €

 ...MS Office, internet. Požadované doklady: žiadosť, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní. Uchádzači o túto pracovn...  ...Iné kritériá a požiadavky: predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme - bezúhonnosť. presnosť, schopnosť dodržiavať termíny, zodpovednos... 

Košický samosprávny kraj

Košice
Pred 29 minút
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ..., zodpovednosť, spoľahlivosť. Žiadosti spolu s profesijným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte elektronicky... 

Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice

Prievidza
Pred 1 dňami

1240 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Ponúkané výhody: Platové zaradenie podľa ukončeného vzdelania a...  ...pre spolupatričnosť) sebaistota sebaovládanie Ďalšie požiadavky: Životopis, žiadosť o prijatie do zamestnania, doklad o poslednom ukončenom... 

Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Trenčín
Pred 1 dňami
 ...zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, potvrdenie o praxi, zdravotná spôsobilosť (...  ...v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o... 

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Giraltovce, Prešovský kraj
Pred 1 dňami

1359 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania:...  ...adovaných dokladov: - žiadosť o zaradenie do výberového konania - životopis s popisom pracovných činností - čestné vyhlásenie o ukončení najvy... 

Mesto Nitra

Nitra
Pred 1 dňami

1900 €

 ...ležitostiach - to je len pár dôvodov, prečo sa oplatí poslať nám životopis. Vieme totiž oceniť samostatného projektanta, ktorý bude: •...  ...Organizovať rokovania s externými subjektami a plánovať činnosti v záujme dodržania termínov • Viesť pracovné stretnutia s internými ú... 

Západoslovenská energetika, a. s. (ZSE)

Trnava
Pred 29 minút
 ...plnenie ďalších určených pracovných úloh. Je potrebné zaslať životopis mailom. Kontaktovaný budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú v...  ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň... 

Mesto Veľký Šariš

Veľký Šariš, Prešovský kraj
Pred 1 dňami

1240 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania:...  ...iadavky: Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť 2. Profesijný životopis 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov 4. Kópie dokladov o nadobudnutom... 

Základná škola, Bystrany 13

Spišská Nová Ves
Pred 1 dňami
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...í, e-mailovej adresy a telefonického kontaktu, - profesijný životopis - súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor súhlasu sa nachádza... 

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica
Pred 1 dňami

913,18 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Ponúkané výhody: Náborový príspevok 1000€. Uvádzaná mzda je...  ...jazyka je nevyhnutná: Áno Ďalšie požiadavky: K žiadosti pripojte životopis a súhlas na spracovanie osobných údajov podľa GDPR. Vzorové tlač... 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilina
Pred 1 dňami

1317,58 €

 ...prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni,...  ...pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza, • životopis záujemcu, • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne... 

Obec Plešivec

Rožňava
Pred 1 dňami

1034 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania: Nižš...  ...najmenej v rozsahu 60 hodín, e) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, f) písomný súhlas partnera... 

Centrum pre deti a rodiny Prievidza

Prievidza
Pred 1 dňami

870 €

 ...Druh voľnej pracovnej pozície: Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme Všeobecne požadované znalosti: Požadovaný stupeň vzdelania: Nižš...  ...trestov nie staršie ako tri mesiace d) profesijný štruktúrovaný životopis e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v... 

Centrum pre deti a rodiny Komárno

Komárno
Pred 12 hodín

8 €/hod

 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...4 ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z.z.) • profesijný štruktúrovaný životopis (s uvedením kontaktných údajov) • písomný návrh koncepcie... 

Obec Lietava

Žilina
Pred 1 dňami
 ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeň...  ...: - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - profesijný životopis s uvedeným telefónnym resp. e-mailovým kontaktom - doklad o dosiahnutom... 

Mesto Banská Bystrica

Banská Bystrica
Pred 1 dňami
 ...adované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní, - súhlas so...  ...hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovan... 

Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo

Hlohovec
Pred 1 dňami