Priemerný plat: €927 /mesačne

Ďalšie štatistiky

Výsledky vyhľadávania: 21 pracovných ponúk

 ...asistenta vítaná. Osobnostné predpoklady: - zodpovedný prístup k práci, kladný vzťah k práci s deťmi, komunikačné schopnosti, empatia, tvorivosť, flexibilita, príjemné vystupovanie, schopnosť pracovať v tíme; - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.... 

Základná škola, Lichardova 24, Žilina

Žilina
Pred 1 dňami

1304 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2221014 - Sestra bez špecializácie Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 1 Ná...  ...a GDPR. Ďalšie : • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, zdravotná spôsobilosť (preukazuje sa lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti... 

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilina
Pred 5 hodín

750 €

 ...práce: Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí opatrovaného. Opatrovateľ/ka bude opatrovať blízku osobu (matku, otca, sestru, brata, dcéru, syna, starých rodičov) v ich domácom prostredí. Môžu mať spoločné bydlisko. Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovn... 

Jazmínka, n. o.

Žilina
Pred 1 dňami

1150 €

 ...om ďakujeme za prejavený záujem. Všeobecne požadované znalosti: Osobnostné predpoklady: Sebaovládanie Samostatnosť Požadovaná odborná prax: 1 rok Vodičské oprávnenie: B, Špeciálne zručnosti: Spôsobilosť viesť osobné motorové vozidlo Psychická spôsobilosť Zdravotná spôsobilosť

Slovenská pošta, a.s.

Žilina
Pred 1 dňami
Náplň práce V domácom prostredí pacienta poskytujeme ošetrovanie rán, podávanie infúzií, injekcie, odber krvi, rehabilitácie. Administratíva- vedenie zdravotnej dokumentácie Požiadavky na zamestnanca základné znalosti práce s pc, VP sk. B, samostatnosť, flexibilita Zamestnaneck...

ADOS Mária, s.r.o.

Žilina
Pred 8 dňami

795 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 9629999 - Iný pomocný pracovník inde neuvedený Pracovná oblasť: Technické a manuálne prierezové zamestnania Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Hľadáme nekvalifikovaného sanitára na lôžkové oddelenia do nepretržitej prevádzky. Podmienkou...

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilina
Pred 5 hodín

850 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3221999 - Zdravotná sestra inde neuvedená Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení soci... 

Domov vďaky

Žilina
Pred 1 dňami
 ...kolské vzdelanie II. stupňa Ďalšie požiadavky Iné požiadavky: - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, - bezúhonnosť, - zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti, - ovládanie štátneho jazyka, Uch... 

Súkromná stredná odborná škola

Žilina
Pred 10 dňami
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 3221002 - Sestra v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zariadení sociálnych služieb Pracovná oblasť: Sociálne služby Počet voľných miest: 2 Náplň práce: zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov... 

Obec Teplička nad Váhom

Žilina
Pred 1 dňami

884 €

 ...informácie o pracovnom mieste: 5321001 - Opatrovateľ v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím3256001 - Praktická sestra (zdravotnícky asistent) bez špecializácie Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 2 Náplň práce: Poskytovanie zdravotnej... 

Jesienka, zariadenie pre seniorov a denný stacionár

Bytča
Pred 1 dňami

995 €

 ...ho vymeriavacieho základu. uLekára.sk: Využi bezplatnú online prevenciu a konzultáciu so špecialistami pre seba aj celú svoju rodinu. Zdravotná starostlivosť: Dbaj o svoje zdravie za zvýhodnenú cenu s nadštandardnou starostlivosťou v našom zmluvnom zariadení. Vzdelávanie a... 

Slovak Telekom

Žilina
Pred 3 hodiny

1000 - 1300 €

 ...myslenie Benefits: - náborový bonus - príplatok za sťažený výkon práce - príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - zdravotná starostlivosť - sociálny program pre zamestnancov - odmeny darcom krvi - odmeny pri pracovných a životných jubileách -... 

T&P Zilina (GR)

Žilina
pred 2 mesiacmi

2500 €

 ...sadami racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho Ministerského usmernenia o predpise liečiv. - Dohliada a organizuje prácu pridelenej sestry. - Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska, s dôrazom na prístrojové vybavenie. - Vedie záznamy o vykonaných vyšetreniach v... 

KRANKAS s.r.o.

Žilina
Pred 1 dňami

3600 €

 ...racionálnej farmakoterapie a podľa aktuálneho metodického usmernenia o predpise liečiv a pomôcok. - Dohliada a organizuje prácu pridelenej sestry. - Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska - prístrojové vybavenie. - Vykonáva vyšetrenia v rámci komerčných aktivít PZS... 

KRANKAS s.r.o.

Žilina
Pred 1 dňami
Popis: Naše kolektívy v jednotlivých odberných centrách rozširujeme o pozície lekárov/ky. Privítame každého lekára, ktorý má záujem pracovať s našimi darcami v jednozmennej prevádzke. Čo vás čaká: vyšetrovanie darcov krvi a jej zložiek na pracovisku i na mobilných...

NáRODNá TRANSFúZNA SLUžBA SR

Žilina
Pred 7 dňami

3000 €

 ...a podľa aktuálneho Ministerského usmernenia o predpise liečiv. Ako vedúci pracovník dohliada a organizuje prácu pridelenej zdravotnej sestry a sanitárnej pracovníčky v súčinnosti s námestníčkou pre ošetrovateľstvo. Dbá na šetrné zaobchádzanie s vybavením pracoviska, s dôrazom... 

KRANKAS s.r.o.

Žilina
Pred 1 dňami

3260 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2212058 - Lekár pracovného lekárstva Pracovná oblasť: Zdravotníctvo Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Do tímu našich lekárov špecialistov prijmeme nového kolegu - lekára so špecializáciou v odbore pracovného lekárstva. Náplň práce...

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Žilina
Pred 1 dňami
 ...samostatný pedagogický zamestnanec • minimálne päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy Informácie pre uchádzača: Pracovný a... 

Obec Dlhé Pole

Žilina
Pred 1 dňami

816 €

 ...) Pracovná oblasť: Doprava Počet voľných miest: 25 Náplň práce: preprava tovaru v rámci EÚ, potrebná KKV, karta vodiča, psychotesty, zdravotná prehliadka, VP skup. C-C1, C+E, C1+E Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý čas Zmennos... 

Rychlotrans, spol. s r. o.

Žilina
Pred 1 dňami

1000 - 1300 €

 ...jednozmenná prevádzka - odmeny pri pracovných a životných jubileách - príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie - zdravotná starostlivosť - príspevok na stomatologickú starostlivosť - odmeny darcom krvi - stravovanie zabezpečené v podnikovej jedálni -... 

T&P Zilina (GR)

Žilina
pred 2 mesiacmi