Plata pre pozíciu Doručovateľ

873 €

Najnižšie

864 €

Najvyššie

874 €

Koľko sa zarába na pozícii Doručovateľ v regióne Slovensku?

Ak sa pozrieme na štatistiku platov pre pozíciu Doručovateľ v krajine Slovensku k dátumu 22. mája 2024, zastúpený zamestnanec zarába 10 476 €; aby sme boli presnejší, platová sadzba je 873 € za mesiac, 218 € za týždeň alebo 5,46 € za hodinu. Podrobne sme skúmali trh práce pre túto profesiu a odvodili sme priemerné hodnoty. Platové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde ste zamestnaní. Pri odvodení priemernej mzdy je najnižšia ročná mzda 10 368 € a najvyššia 10 488 €.

Najlepšie platy 1 pre súvisiace pracovné miesta

Názov pracovného miesta
Plat

Potrebujete mzdové údaje na nejaký prieskum?

Ak chcete získať úplné informácie, kontaktujte náš tím.*

Platy pre pozíciu Doručovateľ v regióne Slovensku FAQ

Aký je najvyšší plat pre pozíciu Doručovateľ v regióne Slovensku?

Najvyššia mzda pre pozíciu Doručovateľ v regióne Slovensku závisí od mnohých faktorov. Podľa nášho výskumu môže tento typ špecialistov v regióne Slovensku zarobiť až 10 488 € ročne.

Aký je najnižší plat pre pozíciu Doručovateľ v regióne Slovensku?

Podľa nášho prieskumu je na tejto pozícii v regióne Slovensku minimálna mzda 864 €. Platy sa líšia v závislosti od rokov skúseností a úrovne vzdelania.

Koľko zarobím na pozícii Doručovateľ za mesiac v regióne Slovensku?

Priemerný mesačný príjem na tejto pozícii v regióne Slovensku sa líši v závislosti od skúseností, kvalifikácie a iných faktorov. V každom prípade môžete očakávať, že zarobíte približne 873 € za mesiac.

Koľko zarobím na pozícii Doručovateľ za hodinu v regióne Slovensku?

V priemere títo špecialisti v regióne Slovensku zarábajú približne 5,46 € za hodinu. Toto číslo sa však líši v závislosti od konkrétnych skúseností a zručností pre pozíciu Doručovateľ.

Kde sú najlepšie miesta pre pozíciu Doručovateľ?

Zoznam najlepších štátov s najvyššími platmi zahŕňa región Slovensku. Ak si chcete nájsť prácu s vysokým platom, prvé 3 štáty s najvyššími mzdami za túto profesiu sú Košice; Bratislava; Trenčín.

Kde sa vzali tieto údaje?

Aby sme zostavili aktuálne štatistické informácie, preskúmali sme 382 skutočných platov a reálnych miezd na celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje 17

* Upozorňujeme, že všetky údaje o platoch sú približné na základe údajov tretích strán odoslaných do služby Jooble vrátane externých odkazov, webových stránok a služieb. Minimálna mzda sa môže líšiť v závislosti od odvetvia.