Plata pre pozíciu Strojárske firmy

1 048 €

Najnižšie

995 €

Najvyššie

1 100 €

Koľko sa zarába na pozícii Strojárske firmy v regióne Slovensku?

Ak sa pozrieme na štatistiku platov pre pozíciu Strojárske firmy v krajine Slovensku k dátumu 22. mája 2024, zastúpený zamestnanec zarába 12 576 €; aby sme boli presnejší, platová sadzba je 1 048 € za mesiac, 262 € za týždeň alebo 6,55 € za hodinu. Podrobne sme skúmali trh práce pre túto profesiu a odvodili sme priemerné hodnoty. Platové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde ste zamestnaní. Pri odvodení priemernej mzdy je najnižšia ročná mzda 11 940 € a najvyššia 13 200 €.

Potrebujete mzdové údaje na nejaký prieskum?

Ak chcete získať úplné informácie, kontaktujte náš tím.*

Platy pre pozíciu Strojárske firmy v regióne Slovensku FAQ

Aký je najvyšší plat pre pozíciu Strojárske firmy v regióne Slovensku?

Najvyššia mzda pre pozíciu Strojárske firmy v regióne Slovensku závisí od mnohých faktorov. Podľa nášho výskumu môže tento typ špecialistov v regióne Slovensku zarobiť až 13 200 € ročne.

Aký je najnižší plat pre pozíciu Strojárske firmy v regióne Slovensku?

Podľa nášho prieskumu je na tejto pozícii v regióne Slovensku minimálna mzda 995 €. Platy sa líšia v závislosti od rokov skúseností a úrovne vzdelania.

Koľko zarobím na pozícii Strojárske firmy za mesiac v regióne Slovensku?

Priemerný mesačný príjem na tejto pozícii v regióne Slovensku sa líši v závislosti od skúseností, kvalifikácie a iných faktorov. V každom prípade môžete očakávať, že zarobíte približne 1 048 € za mesiac.

Koľko zarobím na pozícii Strojárske firmy za hodinu v regióne Slovensku?

V priemere títo špecialisti v regióne Slovensku zarábajú približne 6,55 € za hodinu. Toto číslo sa však líši v závislosti od konkrétnych skúseností a zručností pre pozíciu Strojárske firmy.

Kde sa vzali tieto údaje?

Aby sme zostavili aktuálne štatistické informácie, preskúmali sme 8 skutočných platov a reálnych miezd na celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje 819

* Upozorňujeme, že všetky údaje o platoch sú približné na základe údajov tretích strán odoslaných do služby Jooble vrátane externých odkazov, webových stránok a služieb. Minimálna mzda sa môže líšiť v závislosti od odvetvia.