Platy pre pozíciu Tovaru v oblasti Banská Bystrica

1 150 €

+15% V porovnaní s priemernou mzdou v krajine Slovensku 1 002 €.

Najnižšie

1 059 €

Najvyššie

1 311 €

Koľko sa zarába na pozícii Tovaru v regióne Banská Bystrica?

Ak sa pozrieme na štatistiku platov pre pozíciu Tovaru v krajine Slovensku k dátumu 22. mája 2024, zastúpený zamestnanec zarába 13 800 €; aby sme boli presnejší, platová sadzba je 1 150 € za mesiac, 288 € za týždeň alebo 7,19 € za hodinu. Podrobne sme skúmali trh práce pre túto profesiu a odvodili sme priemerné hodnoty. Platové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde ste zamestnaní. Pri odvodení priemernej mzdy je najnižšia ročná mzda 12 708 € a najvyššia 15 732 €.

Potrebujete mzdové údaje na nejaký prieskum?

Ak chcete získať úplné informácie, kontaktujte náš tím.*

Platy pre pozíciu Tovaru v regióne Banská Bystrica FAQ

Aký je najvyšší plat pre pozíciu Tovaru v regióne Banská Bystrica?

Najvyššia mzda pre pozíciu Tovaru v regióne Banská Bystrica závisí od mnohých faktorov. Podľa nášho výskumu môže tento typ špecialistov v regióne Banská Bystrica zarobiť až 15 732 € ročne.

Aký je najnižší plat pre pozíciu Tovaru v regióne Banská Bystrica?

Podľa nášho prieskumu je na tejto pozícii v regióne Banská Bystrica minimálna mzda 1 059 €. Platy sa líšia v závislosti od rokov skúseností a úrovne vzdelania.

Koľko zarobím na pozícii Tovaru za mesiac v regióne Banská Bystrica?

Priemerný mesačný príjem na tejto pozícii v regióne Banská Bystrica sa líši v závislosti od skúseností, kvalifikácie a iných faktorov. V každom prípade môžete očakávať, že zarobíte približne 1 150 € za mesiac.

Koľko zarobím na pozícii Tovaru za hodinu v regióne Banská Bystrica?

V priemere títo špecialisti v regióne Banská Bystrica zarábajú približne 7,19 € za hodinu. Toto číslo sa však líši v závislosti od konkrétnych skúseností a zručností pre pozíciu Tovaru.

Kde sú najlepšie miesta pre pozíciu Tovaru?

Zoznam najlepších štátov s najvyššími platmi zahŕňa región Banská Bystrica. Ak si chcete nájsť prácu s vysokým platom, prvé 3 štáty s najvyššími mzdami za túto profesiu sú Bratislava - Dúbravka; Bánovce nad Bebravou; Šamorín.

Kde sa vzali tieto údaje?

Aby sme zostavili aktuálne štatistické informácie, preskúmali sme 48 skutočných platov a reálnych miezd na celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje 28

* Upozorňujeme, že všetky údaje o platoch sú približné na základe údajov tretích strán odoslaných do služby Jooble vrátane externých odkazov, webových stránok a služieb. Minimálna mzda sa môže líšiť v závislosti od odvetvia.