Plata pre pozíciu Vodič-taxi

1 141 €

Najnižšie

1 134 €

Najvyššie

1 148 €

Koľko sa zarába na pozícii Vodič-taxi v regióne Slovensku?

Ak sa pozrieme na štatistiku platov pre pozíciu Vodič-taxi v krajine Slovensku k dátumu 28. februára 2024, zastúpený zamestnanec zarába 13 692 €; aby sme boli presnejší, platová sadzba je 1 141 € za mesiac, 285 € za týždeň alebo 7,13 € za hodinu. Podrobne sme skúmali trh práce pre túto profesiu a odvodili sme priemerné hodnoty. Platové sadzby sa môžu líšiť v závislosti od toho, kde ste zamestnaní. Pri odvodení priemernej mzdy je najnižšia ročná mzda 13 608 € a najvyššia 13 776 €.

Priemerný plat pre pozíciu Vodič-taxi na región

Potrebujete mzdové údaje na nejaký prieskum?

Ak chcete získať úplné informácie, kontaktujte náš tím.*

Platy pre pozíciu Vodič-taxi v regióne Slovensku FAQ

Aký je najvyšší plat pre pozíciu Vodič-taxi v regióne Slovensku?

Najvyššia mzda pre pozíciu Vodič-taxi v regióne Slovensku závisí od mnohých faktorov. Podľa nášho výskumu môže tento typ špecialistov v regióne Slovensku zarobiť až 13 776 € ročne.

Aký je najnižší plat pre pozíciu Vodič-taxi v regióne Slovensku?

Podľa nášho prieskumu je na tejto pozícii v regióne Slovensku minimálna mzda 1 134 €. Platy sa líšia v závislosti od rokov skúseností a úrovne vzdelania.

Koľko zarobím na pozícii Vodič-taxi za mesiac v regióne Slovensku?

Priemerný mesačný príjem na tejto pozícii v regióne Slovensku sa líši v závislosti od skúseností, kvalifikácie a iných faktorov. V každom prípade môžete očakávať, že zarobíte približne 1 141 € za mesiac.

Koľko zarobím na pozícii Vodič-taxi za hodinu v regióne Slovensku?

V priemere títo špecialisti v regióne Slovensku zarábajú približne 7,13 € za hodinu. Toto číslo sa však líši v závislosti od konkrétnych skúseností a zručností pre pozíciu Vodič-taxi.

Kde sa vzali tieto údaje?

Aby sme zostavili aktuálne štatistické informácie, preskúmali sme 14 skutočných platov a reálnych miezd na celoštátnej úrovni. Okrem toho existuje 535

* Upozorňujeme, že všetky údaje o platoch sú približné na základe údajov tretích strán odoslaných do služby Jooble vrátane externých odkazov, webových stránok a služieb. Minimálna mzda sa môže líšiť v závislosti od odvetvia.