Výsledky vyhľadávania: 72 pracovných ponúk

2100 €

 ...Popis: ~ Máš skúsenosti s technickou správou budov a hľadáš novú prácu? V Metro máme aktuálne otvorenú pozíciu s pestrou náplňou práce. Z technického hľadiska budeš podporovať prevádzky v Košiciach a v Žiline. Tvojou náplňou práce bude: • zabezpečovanie pravidelného... 

METRO CASH & CARRY SR S. R. O.

Košice
17 dní pred

1300 €

 ...áci s inými oddeleniami projekty, ktoré organizácia získala z iných organizácií verejnej správy. V spolupráci s finančným účtovníkom vykonáva zúčtovanie prioritných projektov so štátnym rozpočtom, v zmysle pokynov daných MKSR. Spolupracuje a riadi po ekonomickej stránke medzin... 

Divadelný ústav

Bratislava
Pred 1 dňami

1100 €

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 1112012 - Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu Pracovná oblasť: Štátna správa Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Spoločnosť vyrábajúca tabakové výrobky (okres Trnava) potrebuje Vedúci kancelárie vo veku 30-40... 

GOLDEN TOBACCO s.r.o.

Trnava
Pred 1 dňami

730 €

 ...koly alebo absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo absolvovanie lekárskej fakulty alebo zdravotníckej univerzity alebo absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru. Uchádza... 

TOBAT, s.r.o.

Bratislava
Pred 1 dňami

1000 €

 ...áväzkov, pohľadávok, majetku. Vedenie skladového, mzdového a majetkového účtovníctva. Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Vypracovávanie daňových priznaní a vyhotovovanie hlásení o DPH. Vypracovanie miezd, odosielanie mzdových výkazov do SP, ZP a DÚ Zabezpe... 

El. systémy s.r.o.

Námestovo, Žilinský kraj
Pred 1 dňami
 ...informácie o pracovnom mieste: 3359023 - Odborný pracovník verejnej správy v oblasti školstva Pracovná oblasť: Samospráva Počet voľných...  ...klade výstupov z účtovníctva škôl a školských zariadení s údajmi v štátnej pokladnici na jednotlivé podpoložky, výkaz FIN 1-12. Štvrťročne kontroluje... 

Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

Bratislava
Pred 1 dňami

1600 €

 ...účtovníctva • spracovanie ročnej uzávierky, daňového priznania pre VUJ • spracovanie DPH, Dane z MV, štatistík • komunikácia so štátnou správou • komunikácia s audítorskou spoločnosťou Zamestnanecké výhody a benefity • 13. plat • finančné príspevky a prémie • dovolenka... 
Bratislava
Pred 4 dňami

1500 €

 ...podvojné účtovníctvo organizácie podľa Postupov účtovania platných pre štátne príspevkové organizácie. • Zostavovanie účtovného rozvrhu v pož...  ...čtovnej závierky a povinných informácií konsolidácie vo verejnej správe v rámci modulov informačného systému Štátnej pokladnice. •... 

Divadelný ústav

Bratislava
Pred 1 dňami

865,5 €

 ...elektronickom informačnom systéme v moduloch určených riaditeľkou správy súdu • vedie evidenciu došlých výpisov z banky, vykonáva predkont...  ...a vykonáva jeho rozpis • vykonáva odborné práce v oblasti štátnej štatistiky • štvrťročne predkladá materiály na vyhodnotenie plnenia... 

Okresný súd

Banská Bystrica
Pred 1 dňami

2600 €

 ...evidencie v rámci spoločnosti, riadenie kontrolných finančných mechanizmov. Spolupráca s audítormi a s finančnými a daňovými orgánmi štátnej správy. Komunikácia s finančnými, daňovými a bankovými inštitúciami. Posudzovanie investičných zámerov, kontrola nákladovosti firmy, peň... 

Talent Solutions, s.r.o.

Banskobystrický kraj
Pred 4 dňami

1300 €

 ...podobné oblasti Počet voľných miest: 1 Náplň práce: - príprava rozhodnutí a podaní v exekučnom konaní, - komunikácia so súdmi, orgánmi štátnej správy, účastníkmi konania, - kontrola zákonného postupu v exekučných konaniach (dodržiavania lehôt a pod.), - príprava exekučných draž... 

JUDr. Pavol Crkoň, advokát

Trenčín
Pred 1 dňami

10 €/hod

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 4415001 - Pracovník správy registratúry Pracovná oblasť: Personalistika, administratíva a slu...  ...lneho poradenstva cieľovej skupine min. 5m. Práca je vhodná pre štátneho príslušníka tretej krajiny. Informácie pre uchádzača: Pracovný a... 

Slovenská humanitná rada

Bratislava
Pred 1 dňami

1400 €

 ...cie o pracovnom mieste: 3359999 - Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený Pracovná oblasť: Samospráva Počet voľných miest: 1...  ...ánenia stavieb  vydávať povolenia na terénne úpravy  vykonávať štátny stavebný dohľad  nariaďovať odstránenie závad a opatrenia na stavb... 

Mesto Stupava

Malacky
Pred 1 dňami

1200 €

 ...individuálne ustanovených postupov projektu LIFE (LIFE18 IPE/SK/000010), • koordinovanie samosprávnych orgánov a miestnych orgánov štátnej/verejnej správy za účelom riadenia kvality ovzdušia, vyžadujúce špeciálne konzultácie, analýzu a prípravu osobitných podkladov vo forme... 

Nitriansky samosprávny kraj

Nitra
Pred 1 dňami

8 €/hod

 ...SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. - najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dň... 

Základná škola s materskou školou

Prenčov, Banskobystrický kraj
Pred 8 dňami
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: 2411011 - Špecialista podnikový ekonóm Pracovná oblasť: Štátna správa Počet voľných miest: 1 Náplň práce: Agenda dane, pokladňa, evidencia zmlúv, overovanie,... Základná zložka mzdy v € (v hrubom) - bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia... 

Mestská časť Bratislava - Čunovo

Bratislava
Pred 1 dňami
 ...í metodiky účtovníctva v organizácii - vypracovanie podkladov do správy o činnosti a hospodárení organizácie - kontrola zostatkov na účtoch...  ...poriadku (internej archivárke) - vykonávanie prác v systéme Štátnej pokladnice podľa pokynov priameho nadriadeného Informácie pre uch... 

Štátna opera

Banská Bystrica
Pred 1 dňami

750 €

 ...zmluvnej dokumentácie - komunikácia s klientmi - vypracovávanie právnych podaní - zastupovanie klientov na súdoch, pred inými orgánmi štátnej správy - vedenie príslušnej administratívnej agendy Informácie pre uchádzača: Pracovný a mimopracovný pomer: Pracovný pomer na neurčitý č... 

JUDr. Mariana Pirťanová, advokátka

Partizánske
Pred 1 dňami
 ...spôsobilosť - v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. f)ovládanie štátneho jazyka - v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. g)najmenej päť...  ...innosti - v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých... 

Mesto Topoľčany

Topoľčany
Pred 1 dňami
 ...najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie požiadavky Ďalš... 

Konzervatórium

Bratislava - Staré Mesto
19 dní pred